PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (4) | 231--242
Tytuł artykułu

Rola giełd energii w procesie budowania jednolitego unijnego rynku dnia bieżącego i rynku dnia następnego energii elektrycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Power Exchanges in the Process of Building a Single European Electricity Day Ahead and Intraday Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza pozycji giełd energii na rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej, która wynika z projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego wytyczne dotyczące alokowania zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami. Ten kodeks sieci określa reżim prawny funkcjonowania giełd energii na połączonym Rynku Dnia Bieżącego (RDB) i Rynku Dnia Następnego (RDN) w obrocie pomiędzy strefami cenowymi Unii Europejskiej. Kodeks wskazuje zarówno proponowany model obrotu hurtowego na tych giełdach, jak i ramy instytucjonalne ich funkcjonowania. Historycznie giełdy energii tworzone były jako element systemu liberalizacji krajowych rynków energii. Ich celem było zbudowanie ram instytucjonalnych zapewniających transparentne warunki transakcji, wyznaczających wiarygodną cenę referencyjną energii elektrycznej oraz udostępniających w niedyskryminujący i przejrzysty sposób informacje rynkowe. Obecnie stanowią one platformy obrotu, często o dużym poziomie płynności, które działają w dwóch obszarach: rynku krajowego i wymiany transgranicznej. Docelowo mają one służyć budowie wewnętrznego rynku energii UE, silnie opartego na zintegrowanym wewnętrznie rynku hurtowym. Celem tego artykułu jest wskazanie proponowanych w nowym kodeksie sieci rozwiązań w zakresie funkcjonowania giełd energii na RDB i RDN w obrocie między strefami cenowymi Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the position of energy exchanges in the electricity market of the European Union, which results from the European Commission's draft Regulation establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management. This network code defines the legal regime of the functioning of power exchanges in the coupled Intraday Market (InD) and the Day-Ahead Market (DA) in trade between the European Union bidding zones. Code indicates the proposed model of the wholesale trade, and the institutional framework of its functioning. Historically, power exchanges were created as a part of the liberalization of national energy markets. Their goal was to build an institutional framework to ensure transparent terms of the transaction, defining a reliable reference price of electricity and providing nondiscriminatory and transparent market information. Currently, they are trading platforms, often with a high level of liquidity, which operate in two areas, i.e. domestic market and cross-border exchange. Ultimately, they serve to build a single EU energy market, highly integrated internally and based on the wholesale market. The purpose of this article is to identify the proposed new code of network solutions for the functioning of power exchanges Intraday Market and the Day-Ahead Market in trade between the European Union bidding zones. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
231--242
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska; Zajdler Energy Lawyers
Bibliografia
 • A Walaszek-Pyzioł, Kilka refleksji na temat europejskich kodeksów sieci (grid codes) [w:] A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja - innowacja w sektorze energetycznym, Warszawa 2013, s. 171-179.
 • ACER, The influence of existing bidding zones on electricity markets, Consultation document, PC_2013_E_04 31, July 2013.
 • Communication from the Commission, Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention, Brussels, 5.11.2013, C(2013) 7243 final.
 • Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r., dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (DzU UE L 221 z 14.08.2009, s. 55).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 r., dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (DzU UE L 211 z 14.08.2009, s. 94-136).
 • ENTSO-E Bidding Zone Task Force 21.05.2014, Analytical Framework for Bidding Zone Configurations.
 • ENTSO-E Market Integration Working Group, Terms of Reference for the early implementation of the NC CACM concerning a Bidding Zone Review in CWE (Belgium, France, Germany, Luxembourg, the Netherlands), Denmark-West, CEE (Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, Switzerland; and Italy), October 2012.
 • ENTSO-E, Bidding Zones Review, 1st stakeholder advisory group, Brussels, 27 June 2014.
 • European Energy Regulation, A Bridge to 2025, Public Consultation Paper, PC_2014_O_01, 29 April 2014.
 • Rada Europejska, Konkluzje Rady Europejskiej z 4 lutego 2011 r.
 • Rozporządzenie (WE) nr 713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r., ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (DzU UE L 211, 14.08.2009, s. 1).
 • Rozporządzenie (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r., w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (DzU UE L 211, 14.08.2009, s. 36-54).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.