PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 28 Przemiany funkcjonowania sektora usług = Changes in the Functioning of Service Sector | 184--199
Tytuł artykułu

Ocena możliwości wykorzystania metod dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of Possibilities of Using Discriminatory Methods in Examining the Financial Position of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy analizy oraz oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Osiem metod dyskryminacyjnych poddano weryfikacji pod względem ich skuteczności prognostycznej na próbie danych pochodzących z okresu trzech lat działalności 50 przedsiębiorstw, które w ostatnim okresie działalności wykazywały stratę netto. Zgodnie z zasadą obiektywizmu wśród badanej próby znalazły się przedsiębiorstwa z różnych branż, o różnym profilu działania oraz różnej wielkości posiadanych aktywów i wykazywanych obrotów w analizowanym okresie. Wszystko po to, by uniknąć jednoznacznych wyników badań faworyzujących dany model. Przedstawione wyniki uporządkowano według wiarygodności prognostycznej, a metody dyskryminacyjne poddane badaniu należą do najczęściej wykorzystywanych przez badaczy związanych z dziedziną analizy finansowej. Otrzymane wyniki skonfrontowano z syntetyczną metodą klasyfikującą badane jednostki na tle rynkowej konkurencji. Wartości płynące z modeli dyskryminacyjnych są bardzo zróżnicowane. Dlatego jako weryfikator zaprezentowano wyniki badań z analizowanego okresu przy wykorzystaniu punktowej metody oceny ryzyka bankowego zaproponowanej przez Artura Hołdę. Pozwala ona na określenie miejsca badanego przedsiębiorstwa w danej branży. Konfrontacja otrzymanych wyników płynących z modeli dyskryminacyjnych oraz metody bankowej stanowi swoiste podsumowanie artykułu oraz ocenę wiarygodności przedstawionych modeli.(abstrakt oryginalny)
EN
The article treats about the analysis and assessment of the financial condition of enterprises. Eight discriminatory methods were verified in terms of their predictive efficacy data from a sample of 50 companies from the period of 3 years of activity, which recently showed a net loss for the business. In accordance with the principle of objectivity, of the sample included companies from various industries, profile, action and different sizes of owned assets and reported turnover during the period. The results presented in order of predictive credibility and discriminatory methods tested are the most commonly used by researchers associated with the field of financial analysis. The results were confronted with a synthetic method classifying analyzed data against market competition. The value of the discriminatory models are very diverse. Therefore, as a verifier the Points of Banking Risk Assessment Methods proposed by Arthur Hołda were presented. The confrontation of the results obtained with the models and methods of discriminatory banking provides a summary of the article and an assessment of the reliability of the presented models.(original abstract)
Twórcy
 • Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych "Doradca", Rzeszów, Polska
Bibliografia
 • Appenzeller, D., Szarzec, K. (2004). Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych. Rynek Terminowy, 1, 124-126.
 • Ciesielski, P. (2005). Prognozowanie upadłości podmiotów gospodarczych w Polsce. Rachunkowość, 8, 15.
 • Gajdka, J., Stos, D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki (red). Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 57.
 • Gołębiowski, G., Tłaczała A. (2009). Analiza finansowa w teorii i w praktyce. Warszawa: 256.
 • Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Seria II Prace habilitacyjne, 166.
 • Hołda, A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, 5, 307-308.
 • Hołda, A. (2002). Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich. Monitor Rachunkowości i Finansów,1, 42-46.
 • Kitowski, J. (1997). Rachunkowość i finanse. Przemyśl: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania.
 • Kitowski, J. (2011a). Analiza finansowa - bariery dydaktyczne (w świetle krajowej literatury przedmiotu). W: A. Gospodarowicz (red.), Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość. Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 55-63.
 • Kitowski, J. (2011b). Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W: B. Bernaś, A. Kopiński (red.). Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 41-57.
 • Korol, T. (2010). Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej. Przegląd Organizacji,1, 35-38.
 • Maślanka, T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.
 • Mączyńska, E. (1999). Ocena kondycji przedsiębiorstwa (Uproszczone metody). Życie Gospodarcze, 38, 42-45.
 • Mączyńska, E. (2004). Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania. W: D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Mączyńska, E., Zawadzki, M., Podruczna, M. (1995). Agregatowe wskaźniki sytuacji ekonomicznej jako narzędzie kontroli przedsiębiorstw państwowych przez organy założycielskie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 698, 71-76.
 • Wierzba, D. (2000). Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, 9, 79-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353909

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.