PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 9 | nr 2 (32) Antropologia Organizacji | 129--153
Tytuł artykułu

Antropologia peryferyjnego rynku pracy - rola kultury w wyjaśnianiu procesu zatrudniania pracowników w mikroprzedsiębiorstwach

Warianty tytułu
Anthropology of the Peripheral Labour Market : the Role of Culture in Explaining the Process of Hiring Employees in Microenterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W miarę jak względnie niezróżnicowany u nowo narodzonego dziecka aparat kontrolowania relacji staje się zróżnicowany i regulowany przez ludzkie środki w relacjach z innymi ludźmi, tym, co wyłania się jako "dusza" dorosłej jednostki, nie jest coś, co jest "samo w sobie" obce społeczeństwu i asocjalne, lecz coś, co z samej swej istoty jest funkcją całości relacyjnej wyższego rzędu, którą zwiemy "społeczeństwem". Cały sposób, w jaki jednostka postrzega i radzi sobie w relacjach z innymi zależy od struktury zrzeszania lub zrzeszeń, o których uczy się mówić "my" (Elias 2008: 50). (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to the analysis of the process of hiring workers in small enterprises in the region of Wielkopolska. This phenomenon is analyzed from the perspective of anthropology, according to which culture is the primary source of knowledge of economic phenomena. The purpose of the paper is to describe and understand employment practices within the peripheral segment of the labour market. According to numerous studies entrepreneurs' social networks play a key role in hiring in microenterprises. The author of the paper is trying to convince the reader that the high rate of informal methods in microenterprises is an outcome of some useful practices developed in response to the cultural identity of the labour market within which these kind of companies operate. Both in the theoretical and empirical part of the paper reconstruction of the "social world" of microenterprises is reconstructed. The paper is based on the results of the author's own qualitative research. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Strony
129--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Austen, S. 2000. Culture and the Labor Market. Review of Social Economy, nr 584, s. 505-521.
 • Barber, A.E., Wesson, M.J., Roberson, Q. i M.S. Taylor 1999. A Tale of Two Job Markets: Comparing the Hiring Practices of Large and Small Organizations. Personnel Psychology, nr 52, s. 841-867.
 • Becker, G.S. 1964/1993. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Chicago-London: The University of Chicago Press.
 • Behrends, Th. 2007. Recruitment Practices in Small and Medium Size Enterprises. An Empirical Study among Knowledge-intensive Professional Service Firms. Management Revue, nr 1 (18), s. 55-74.
 • Bourdieu, P. 1986. The Forms of Capital, w: A.H. Halsey, H. Lauder, P. Brown, A.S. Wells (red.) 1997/2001. Education: Culture, Economy and Society, s. 46-58. Oxford University Press.
 • Bourdieu, P. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bourdieu, P. i L.J.D. Wacquant 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Burrell G. i G. Morgan 1979. Sociological Paradigms and Organizational Analysis, London: Heinemann.
 • Burt, R.S. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition, Cambridge-Massachusets-London: Harvard University Press.
 • Bylok, F. 1998. Cechy lokalnego rynku pracy w świetle literatury przedmiotu, w: L. Milian (red.) Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy w aspekcie badań nad bezrobotnymi: studium teoretyczno-empiryczne: zbiór opracowań, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 7-25.
 • Cain, G.G. 1976. The Challenge of Segmented Labor Market Theories to Orthodox Theory: A Survey. Journal of Economic Literature, nr 4 (14), s. 1215-1257.
 • Carroll, M., Marchington, M.P., Earnshaw, J. i S. Taylor 1999. Recruitment in Small Firms: Processes, Methods and Problems. Employee Relations, nr 3 (21), s. 236-250.
 • Chell E. i S. Baines 2000. Networking, entrepreneurship and microbusiness behaviour. Entrepreneurship & Regional Development, nr 12, s. 195-215.
 • Coleman, J.S. 1990/2000. Foundations of Social Theory, Cambridge-Massachusetts-London: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Czarniawska, B. 2010. Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa: Poltext.
 • De Kok J. i L.M. Uhlaner 2001. Organization Context and Human Resource Management in the Small Firm. Small Business Economics, nr 17, s. 273-91.
 • Dittman, P. (red.) 2006. Rynek pracy aglomeracji wrocławskiej: stan i perspektywy, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Doeringer, P.B. 1986. Internal Labor Markets and Noncompeting Groups. The American Economic Review, nr 2 (76), s. 48-52.
 • Domański, H. 1984. Rola segmentacji rynku pracy w procesie społecznej strukturalizacji. Studia Socjologiczne, nr 1.
 • Elias, N. 2008. Społeczeństwo jednostek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fernandez, R.M., Castilla, E.J. i P. Moore 2000. Social Capital at Work: Networks and Employment at a Phone Center. American Journal of Sociology, nr 5 (105), s. 1288-1356.
 • Guba, E.G. i Y.S. Lincoln 2010. Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, w: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln Metody badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hagner, D. 2000. Primary and Secondary Labor Markets: Implications for Vocational Rehabilitation. Rehabilitation Counseling Bulletin, nr 1 (44), s. 22-29.
 • Harrison, B. i A. Sum 1979. The Theory of "Dual" or Segmented Labor Markets. Journal of Economic Issues, nr 13, s. 687-706.
 • Heneman III, H.G. i R.A. Berkley 1999. Applicant Attraction Practices and Outcomes among Small Businesses. Journal of Small Business Management, nr 1 (37), s. 53-74.
 • Hornsby, J.S. i D.K. Kuratko 1990. Human Resource Management in Small Business: Critical Issues for the 1990s. Journal of Small Business Management, July, s. 9-18.
 • Jenkins, R. 2002. Pierre Bourdieu, London: Routledge.
 • Kaufman, J.C. 2010. Wywiad rozumiejący, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kaźmierczak, Z. 1995. Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych: analiza porównawcza, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kociatkiewicz, J. 2008. Nowe technologie w organizacjach, w: M. Kostera (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Konecki, K.T. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. 2003/2005. Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kryńska, E. 1994. Koncepcje segmentacji rynku pracy. Polityka Społeczna, nr 1 (241), s. 11-14.
 • Krzyworzeka, P. 2008. Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna, w: M. Kostera (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kvale, S. 2010. Prowadzenie wywiadów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ławrynowicz, M. i P. Michoń 2009. Trzy światy: badanie rynku pracy w Wielkopolsce, Poznań: Edustacja.pl.
 • Lin, N. 2001/2003. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Marsden, P.V. 1994. The Hiring Process: Recruitment Methods. American Behavioral Scientist, nr 7 (37), s. 979-991.
 • McEvoy, G.M. 1984. Small Business Personnel Practices. Journal of Small Business Management, October, s. 1-8.
 • Miles M.B. i A.M. Huberman 2000. Analiza danych jakościowych, Białystok: TransHumana.
 • Milewski, R. 1998. Rynki czynników produkcji i podstawy teorii podziału, w: R. Milewski (red.) Podstawy ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • North, D. 1991. Institutions. The Journal of Economic Perspectives, nr 1 (5), s. 97-112.
 • Piore, M. 2002. Thirty Years Later: Internal Labor Markets, Flexibility and the New Economy. Journal of Management and Governance, nr 4 (6), s. 271-279.
 • Ponzo, M. i V. Scoppa 2010. The Use of Informal Networks in Italy: Efficiency or Favoritism?, Journal of Socio-Economics, nr 39, s. 89-99.
 • Powell, W.W. i P.J. DiMaggio 1991. Introduction, w: Powell, W.W. i P.J. DiMaggio (red.) The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago: Chicago University Press.
 • Reich, M., Gordon, D.M. i R.C. Edwards 1973. A Theory of Labor Market Segmentation. The American Economic Review, nr 2 (63), s. 359-365.
 • Schütz, A. 2008. O wielości światów, Kraków: NOMOS.
 • Schultz, T.W. 1961. Investment in Human Capital. The American Economic Review, nr 1 (51), s. 1-17.
 • Sławecki, B. 2010a. "Z niewielką pomocą moich krewnych..." - rola więzi rodzinnych w poszukiwaniu nowych pracowników w małym przedsiębiorstwie. Problemy Zarządzania, nr 430, vol. 8, s. 130-149.
 • Sławecki, B. 2010b. Analiza problemów związanych z zatrudnianiem rodzinny w mikroprzedsiębiorstwach, w: A. Antonowicz (red.) Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Sławecki, B. 2011. Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Smandek, I.M. 1993. Teorie struktury rynku pracy, w: I.M. Smandek (red.) Teorie rynku pracy, s. 75-94. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
 • Szul, R. i A. Tucholska (red.) 2004. Rynek pracy w skali lokalnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Unolt, J. 1999. Ekonomiczne problemy rynku pracy, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Wial, H. 1991. Getting a Good Job: Mobility in a Segmented Labor Market. Industrial Relations, nr 3 (30), s. 396-416.
 • Zattoli, M.A. i J.P. Wanous 2000. Recruitment Source Research: Current Status and Future Directions. Human Resource Management Review, nr 4 (10), s. 353-382.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353931

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.