PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | nr 3 | 57--75
Tytuł artykułu

Sustainable Energy Crop Production in Poland: Perspectives

Warianty tytułu
Perspektywa zrównoważonej produkcji roślin energetycznych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zapotrzebowanie w Polsce na bioenergię w kontekście realizacji celów gospodarki energetycznej jest stymulowane przez szereg czynników, w tym potencjał biomasy pochodzący z upraw rolniczych. Celem artykułu jest wskazanie na perspektywę zrównoważonej produkcji roślin energetycznych w Polsce poprzez produkcję całkowitej biomasy jako głównego odnawialnego źródła energii wykorzystywanego w krajach Europy, a wspieranego przez obecnie obowiązującą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (OŹE). Najistotniejszymi powodami promowania produkcji biomasy roślinnej na cele energetyczne jest chęć przeciwdziałania zmianom klimatycznym i redukcja emisji gazów cieplarnianych. W artykule wskazano na znaczną rolę analizy LCA (Life Cycle Assessment) dla biopaliw i ich produkcji. Zwrócono uwagę na warunki agroklimatyczne i glebowe uwarunkowania produkcji biomasy w Polsce oraz ekonomiczny aspekt jakim jest wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP). (abstrakt oryginalny)
EN
In the context of achieving the targets of the energy economy, Poland's demand for bioenergy is stimulated by several factors, including the biomass potential of agricultural cultivation. The objective of this article is to indicate perspectives for the sustainable production of energy crops in Poland through the production of total biomass as the main renewable source of energy utilized in the countries of Europe and supported by Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of April 23, 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources, currently in force. The most important reasons for promoting the production of plant biomass for energy purposes is the desire to work against climate change and reduce the emission of greenhouse gasses. This article indicates the significant role of Life Cycle Assessment (LCA) in biofuels and their production. Note is also taken of agro- climatic and soil conditions for the production of biomass in Poland as well as the economic aspects using the Agricultural Production Space Valuation Ratio (APSVR). (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
57--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • Research Institute of Horticulture in Skierniewice
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Clair S. S., Hillier J., and Smith P. (2008), Estimating the Pre-Harvest Greenhouse Gas Cost ofEnergy Production, "Biomass and Bioenergy" 32 (5) pp. 442-452.
 • CSO (2011a), Environment, Dariusz Bochenek (Editor), CSO, Regional and Environmental Surveys Division, Warsaw.
 • CSO (2011b), Statistical Yearbook of Agriculture, Halina Dmochowska (Editor), Central Statistical Office, Statistical Publication Department, Warsaw.
 • Faber A. (2008), Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych studia i raporty (The effects ofenergy plant cultivation on nature: Studies and reports), Institute of Soil Science and Plant Cultivation, A State Research Institute (IUNG - PIB), 11, pp. 43-53.
 • Igras J. and Lipiński W. (2006), Regionalne zróżnicowanie stanu agrochemicznego gleb w PolsceStudia i ra'porty (Regional differentiation in the agro-chemical state of soils in Poland: Studiesand reports), Institute of Soil Science and Plant Cultivation, A State Research Institute (IUNG - PIB), 15, pp. 71-79.
 • Jug A., Makeschin F., Rehfuess K. E., and Hoffman-Schielle C. (1990), Short RotationPlantations of Balsam Poplars, Aspen and Willow on Former Arable Land in the Federal Republicof Germany, "III, Soil Ecological Effects, for Ecology and Management", 121: 85-99.
 • Krasowicz S. and Kopiński J. (2009), Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce (The impact of natural andorganizational-economic conditions on regional diversity in agriculture in Poland), Studies andreports, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, A State Research Institute (IUNG - PIB), 15 pp. 81-99.
 • Kukuła S. and Igras J. (2004), Nawożenie w krajach Europy Zachodniej i w Polsce - stani prognoza (Fertilization in the countries of Western Europe and Poland: State and prognosis), "Wieś Jutra (Rural Tomorrow)", 10, pp. 1-4.
 • Stuczyński T., Kozyra J., Łopatka A., Siebielec G., Jadczyszyn J., Koza P., Doroszewski A., Wawer R., and Nowocień E. (2007), Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce,(Agricultural production nature condition in Poland), Studies and reports, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, A State Research Institute (IUNG - PIB), 7, pp. 77-115.
 • Węgorek T. (2008), Biologiczne metody zmniejszenia zagrożenia gleb erozją wodną(fitomelioracje)(Biological methods for decreasing the threat of water erosion of soil (phyto-improvement): Studies and reports, Institute of Soil Science and Plant Cultivation, A State Research Institute (IUNG - PIB), 10: 123-148.
 • Henzelmann T., Schaible S., Stoever M., and Meditz H. (2011), The Genesis and Promise ofGreen Business Revolution, [in:] Charles-Edward Bouée (Editor), Green Growth, Green Profit: How Green Transformation Boosts Business, Roland Berger Strategy Consultants GmbH.
 • Demirbas A. (2009), Biofuels, Springer, London.
 • Goldemberg J. (2011), Chapter 1: The Role of Biomass in the World's Energy System, [in] Marcos Silveira Buckeridge and Gustavo H. Goldman (Editors), Routes to Cellulosic Ethanol, Springer, New York.
 • Zah R., Böni H., Gauch M., Hischier R., Lehmann M., and Wäger P. (2007) Life Cycle Assessmentof Energy Products: Environmental Assessment of Biofuels, Executive Summary, EMPA - Materials Science & Technology, Federal Office for Energy (BFE), Bern, 2007, p. 161, http://www.bioenergywiki.net/images/8/80/Empa_Bioenergie_ExecSumm_engl.pdf.
 • Crutzen P. J., Mosier A. R., Smith K. A., and Winiwarten W. (2008), N2O Release fromAgrobiofuel Production Negates Global Warming Reduction by Replacing Fossil Fuels, "Atmospheric Chemistry and Physics", 8: 389-395.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.