PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | nr 3 | 143--156
Tytuł artykułu

Social Aspects of Transnational Corporations' Activities in the New EU Member States

Warianty tytułu
Społeczne aspekty działalności korporacji transnarodowych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie głównych społecznych aspektów związanych z działalnością korporacji transnarodowych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy korporacje transnarodowe mogą pomóc złagodzić społeczne problemy występujące w krajach goszczących, czy też są źródłem dodatkowej nierównowagi w sferze społecznej. Analiza i ocena skali zaangażowania korporacji transnarodowych w nowych krajach członkowskich UE została przeprowadzona z wykorzystaniem bazy danych UNCTAD, OECD i CEIC. Analiza empiryczna obejmuje cztery kraje, tj. Czechy, Węgry, Polskę i Słowację. Wyniki badań wskazują, że korporacje transnarodowe mogą odgrywać pozytywną rolę w łagodzeniu społecznych problemów w krajach goszczących, którymi są bezrobocie, ubóstwo i społeczne wykluczenie. Korporacje transnarodowe tworzą i utrzymują stosunkowo duża liczbę miejsc pracy w nowych krajach członkowskich UE, oferując wyższe wynagrodzenie pracownikom, niż firmy miejscowe. Ich skłonność do koncentracji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwiniętych regionach ma jednak niejednoznaczny wpływ na spójność społeczno-ekonomiczną poszerzonej UE, badanej na poziomie regionalnym. Korporacje transnarodowe wydają się stymulować nierówności na poziomie międzyregionalnym i wewnątrz regionów. Jednocześnie korporacje te są liderami społecznej odpowiedzialności w nowych krajach członkowskich UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to examine main social aspects related to activities of TNCs in the new EU Member States and to answer the question whether TNCs could help solve some social problems of recipient countries or if their activities are a source of additional imbalances in the social sphere. The UNCTAD, OECD and CEIC statistics data bases are used to analyze and evaluate the scale and consequences of TNCs activities in the new EU member States. The empirical analysis is limited to four countries, i.e. the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. The research results show that TNCs can play a positive role in smoothing some social problems in host countries which are unemployment, poverty and social exclusion. TNCs create and maintain a vast portion of jobs in the new EU Member States offering higher compensation for employees than domestic firms. The tendency towards regional concentration of FDI in developed regions has an ambiguous impact on the socio-economic cohesion of the enlarged EU examined at the regional level. TNCs seem to stimulate disparities between regions of the EU and within these regions. TNCs are corporate social responsibility leaders in the new EU Member States. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
143--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • COM (2002), Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, COM(2002) 347 final Brussels, 2.7.2002.
 • COM (2006), Communication by the Commission Implementing the Partnership for Growth and Jobs: making Europe a pole of excellence on CSR, COM(2006) 136 final, Brussels 22.3.2006.
 • CSR Europe (2010), A Guide to CSR in Europe. Country Insights by CSR Europe's National Partner Organisations.
 • Dunning J.H. (1977), Trade Location of Economic Activities and the MNE: A Search for an Eclectic Approach, [in:] B. Ohlin, P.O. Hesselborn, P.M. Wijkman (eds.) The International Allocation of Economic Activities. Proceedings of a Nobel Symposium held in Stockholm, MacMillan Press Ltd., London-Basingstoke.
 • Dunning J.H. (1979), Explaining Changing Patterns of International Production: in Defence ofEclectic Theory, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", nr 4.
 • Dunning J.H. (1988), The Eclectic Paradigm of International production: A Restatement and somePossible Extensions, "Journal of International Business Studies", nr 1.
 • The European Commission (2010), Investing in Europe's future, Fifth report on economic, social and territorial cohesion, Report from the Commission, Brussels.
 • Global compact initiative, www.globalcompact.org.pl
 • Green Paper (2001). Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, presented by the Commission, COM (2001) 366 final, Brussels, 18.7. 2001.
 • GUS (2004), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2003 roku, Warszawa.
 • GUS (2011), Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, Warszawa, www.stat.gov.pl
 • Jain S.C., Vachani S. (2006), The role of MNCs in alleviating global poverty, in: Multinational Corporations and Global Poverty Reduction, eds. S.C. Jain, S. Vachani, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 • Hopkins M. (2004), Corporate Social Responsibility: an Issues Paper, 'Working Paper' No. 27, ILO, Geneva.
 • Jovanović M. N. (2005), The Economics of European Integration: Limits and Prospects, E. Elgar, Cheltenham, U.K., Northampton, Massachusetts, U.S.A.
 • Meyer K. E. (2004), Perspectives on multinational enterprises in emerging economies, "Journal of International Business Studies", vol. 35, No 4 [CrossRef].
 • Molle W. (1995), Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Gdańsk.
 • Molle W. (2007), European Cohesion Policy, Routledge, London, New York.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy & Society. The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, Harvard Business Review, HBR.ORG, December 2006.
 • Scharpf, F. W. (2002), The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity, 'Journal of Common Market Studies', No. 40.
 • UNCTAD 1994, World Investment Report. Transnational Corporations, Employment and the Workplace, New York and Geneva.
 • UNCTAD 1999, World Investment Report. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development, New York and Geneva.
 • UNCTAD (2001), Social Responsibility, UNCTAD Series on issues in international investment agreements, UN, New York and Geneva.
 • UNDP (2007), Corporate Social Responsibility in Poland. Baseline Study, Warsaw.
 • Witkowska J. (2001), Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy,współzależności, perspektywy, Wydawnictwo UŁ.
 • Witkowska J. (2010), European Union Social Policy as an Instrument for Sustainable Development, 'Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe', vol.13, No 4.
 • Witkowska J. ( 2011), Trans- national corporate social responsibility in new EU membercountries - problems concerning social relations management, [in:] P. Buła, H. Łuszczarz, A. Mihi Ramirez, J. Teczke (eds.), Contemporary Management Challenges in the TransitionPeriod. The Perspectives of Poland and Spain, Cracow School Business Cracow-Granada.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.