PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | nr 4 | 5--16
Tytuł artykułu

Analysis of Spatial Diversification of Economic Growth Level in Powiats of Dolnośląskie Voivodship

Warianty tytułu
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego powiatów dolnośląskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Intensywne procesy gospodarcze oraz urbanizacyjne, które mają miejsce w polskiej przestrzeni zagospodarowanej od przeszło 20 lat, wywierają znaczący wpływ na podstawowe sfery działalności człowieka, tj. środowisko, system społeczny oraz gospodarkę. Pod wpływem tych procesów zachodzą zmiany w strukturze jednostek terytorialnych, ich rozwoju funkcjonalnym oraz demograficznym. Rozwój poszczególnych jednostek uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Można tu wyróżnić czynniki związane z lokalizacją, potencjałem ludnościowym i ekonomicznym. W obszarze, jakim jest województwo występują gminy o zróżnicowanym potencjale rozwojowym. Jako przedmiot badań wybrano powiaty leżące w obszarze województwa dolnośląskiego. Zastosowano taksonomiczne metody klasyfikacji i grupowania powiatów, jako obiektów przestrzennych badanych w wielowymiarowej przestrzeni cech. Celem referatu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego powiatów dolnośląskich w świetle wybranych czynników. (abstrakt oryginalny)
EN
Intensive economic and urban processes which take place in Polish urbanized area have a significant impact on the changes of structure of territorial units, their functional development and demographic processes. Development of individual units is dependent on many factors like the location, demographic potential and economics. In the area of one voivodship - there are powiats with a various potential of development. As a subject of research powiats in the area of the Dolnośląskie Voivodship are selected. Taxonomic methods were used for the classification and grouping of powiats as a spatial objects tested in the multidimensional space of characteristics. The aim of the paper is to present the spatial variation in the level of development in the light of selected factors. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Technology
Bibliografia
 • Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, Przewodnik metodyczny pod redakcją S.Mynarskiego, PWN, Warszawa 1992.
 • Chądzyńska E. (2001), Model empirycznych badań preferencji mieszkańców - wybrane metodymatematyczne, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Chądzyńska E., Iwaszko K. (2012), rozwój wybranych funkcji w małych miastach dolnośląskich -analiza wzorca rozkładu przestrzennego, [in:] Krystian Heffner, Arkadiusz Halama (ed.) Ewolucjafunkcji małych miast w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Dolnośląskie Voivodship, Subregions, Powiats, Gminas. Statistical Office In Wrocław, Wrocław 2011.
 • Ekonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych pod red. B. Sucheckiego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S. (1952), Taksonomia wrocławska, odbitka z Przeglądu Antropologicznego, tom XVII (1951), Poznań.
 • Hellwig Z. (1994), Taksonomia w konstrukcjach i ocenach strategii gospodarczych, [in:] Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce, z. 1, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu oraz obszarów problemowych w województwiedolnośląskim, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Raport, Wrocław 2012.
 • Litwińska E. (2007), Wybrane wskaźniki społeczno-eknomiczne do badania wpływu metropolii namałe miasta (przykład Wrocławia), [in:] Krystian Heffner, Tadeusz Marszał (ed.) Małe miastaw obszarach metropolitalnych, KPZK PAN, Warszawa.
 • Mlek M., Zipser W. (2007), Szanse rozwoju małych miast w obszarze metropolitalnym a kształtowanie sieci komunikacyjnej, [in:] Krystian Heffner, Tadeusz Marszał (ed.) Małe miasta w obszarach metropolitalnych, KPZK PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.