PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 | 121--130
Tytuł artykułu

Liberalizacja rynku gazu Unii Europejskiej. Etap tworzenia wewnętrznego rynku energii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gas Market Liberalization the Phase in Creating the Internal Energy Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Liberalizacja jest procesem ustanawiania rynku wewnętrznego przez eliminowanie niepotrzebnych przeszkód i ograniczeń w handlu1. Jest jedną z czterech kwestii definiowanych w strategii lizbońskiej (pozostałe to: innowacyjność, przedsiębiorczość i spójność społeczna), która dotyczy rynków telekomunikacji, energii, transportu i rynków finansowych2. Rynek energii obejmuje podaż i popyt na surowce energetyczne, takie jak gaz ziemny, ropę naftową, paliwa stałe (antracyt, węgiel bitumiczny, lignit), paliwo atomowe oraz odnawialne źródła energii. Proces tworzenia otwartych i konkurencyjnych rynków energii dotyczy energii elektrycznej i gazu, dla których Unia Europejska opracowała przepisy zawierające się w tak zwanym pakiecie energetycznym. (fragment tekstu)
EN
The article characterizes the energy sector in the European Union and liberalization influence on progressing changes in this sector. It decsribes reasons and results of liberalization process implementation in this sector. The paper performs also gas market liberalization as a part of the energy sector based on gas directives and progress this process in the European Union and in Poland. (fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bolesta K., Nowe dyrektywa gazowa - implikacje dla Polski, "Wspólnoty Europejskie" 2006, nr 7/8.
 • Centrum Informacji Europejskiej, Dyrektywa w sprawie liberalizacji rynku gazu ziemnego, "Rurociągi. Polish Pipeline Journal" 2002, nr 3-4.
 • Dobroczyńska A., Energetyka unijna - energetyka polska, [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. J. Marszałek-Kawa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • Dudziński R., Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu gazowniczego w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Nafta-Gaz" 2003, nr 6.
 • Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE, DzU 2003, L 176, s. 57-78.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 dotycząca wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego, DzU 1998, L 204, s. 1-12.
 • http://www.ure.gov.pl.
 • Implementacja dyrektywy gazowej, Centrum Informacji Europejskiej 2004.
 • Kienzler I., Leksykon Unii Europejskiej, Świat Książki, Warszawa 2003.
 • Michalski D., Regulacja rynku energii w UE, "Wspólnoty Europejskie" 2004, nr 1.
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r., Monitor Polski z dnia 22 lipca 2005 r.
 • Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, red. G. Wojtkowska- -Łodej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Potocki W., Strategia liberalizacji rynku gazu ziemnego, "Miesięcznik CEO", luty 2007.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Traktat o Wspólnocie Energetycznej, DzU 2006, L 198, s. 18- 37.
 • Zielona Księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.