PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 12 Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji | 9--22
Tytuł artykułu

Globalizacja rynków finansowych - stan i kierunki rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
The Globalization of Financial Markets - Its Current Status and Trends
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich dwóch dekadach świat doświadczył ekspansji rynków finansowych i poważnego kryzysu. Starając się przewidzieć efekty zachodzących zmian i ich znaczenie dla globalizacji rynków finansowych, wyodrębniono procesy, które wpływają obecnie na kształt rynku finansowego i formować go będą w przyszłości. Są nimi deregulacja i reregulacja rynków finansowych, postęp technologiczny, wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych oraz rynków papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the last two decades, the world has experienced a dramatic expansion of financial markets as well as a profound crisis. In an attempt to predict the outcomes of changes and their impact on the globalization of financial markets, the processes have been identified that are affecting the global financial market at present and that will be shaping it in the future. Deregulation, re-regulation, advances in technology and the growth of institutional investors and securities markets are among the major drivers of these processes. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Arestis P., Basu S., Mallick S., Financial globalization: the need for a single currency and a global central bank, "Journal of Post Keynesian Economics" Vol. 27, Issue 3, (Spring) 2005, s. 507.
 • Ayuso J., Blanco R., Has financial market integration increased during the nineties? Banco de Espana, documento de trabajo no. 9923, 1999.
 • Bloomfield, A., Short-term capital movements under the pre-1914 gold standard, Princeton Studies in International Finance 1963, no. 11.
 • Bordo M., Eichengreen B., Kim J., Was there really an earlier period of international financial integration comparable to today? NBER working paper no. 6738, 1998, September.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji, "Bank i Kredyt" 1/2003, dodatek "Globalizacja od A do Z".
 • Chołaj H., Kryzys a globalizacja (krótki przewodnik), Materiały z konferencji "Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego - wyzwania i szanse" organizowanej przez SGH w Warszawie 10.12.2009r.
 • Clark W., Environmental Globalization, w: Governance in a Globalizing World. Brookings Institution Press, red. J. Nye, J. Donahue, Washington, D. C. 2000, s. 86-108.
 • Cook C., C. Cookson, Tett G., Finansiści szukają ratunku w biologii i fizyce, "Dziennik Gazeta Prawna", 4-6 grudnia 2009.
 • Cook C., C. Cookson, Tett G., Organic mechanics, "Financial Times" 2009, Nov 27, London (UK.).
 • Dreher A., N. Gaston, P. Martens, Measuring Globalization - Gauging its Consequence, Springer, New York 2008.
 • Flandreau M., Rivière C, La grande 'retransformation '? Contrôles de capitaux et intégration financière internationale, 1880-1996, "Economie internationale" 1999, no. 78.
 • Fukuyama F., Obecny kryzys to nic takiego, "Fakt", 05.09.2009.
 • Gabryś L., Globalizacja i integracja - stopień zbieżności i rozbieżności, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkowstwa w Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, AE, Katowice 2002, s. 115.
 • Galati G., Tsatsaronis K., The impact of the euro on Europe's financial markets, BIS, BIS Working Papers No 100, July 2001.
 • Issing O., The globalisation of financial markets, European Central Bank, 12 September 2000, www.ecb.int.
 • Keohane R., Nye J., Introduction, w: Governance in a Globalizing World. Brookings Institution Press, red. J. Nye, J. Donahue, Washington, D. C. 2000.
 • Mączyńska E., Przedsiębiorstwa wobec skutków kryzysu i naruszonej równowagi, Materiały z konferencji "Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego - wyzwania i szanse" organizowanej przez SGH w Warszawie 10.12.2009 r.
 • Misala J., Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji w świetle teorii, "Bank i Kredyt" 2003, nr 3, dodatek "Globalizacja od A do Z".
 • Müller A., Globalizacja - mit czy rzeczywistość?, "Bank i Kredyt" 2003, nr 5, dodatek "Globalizacja od A do Z".
 • Norris P., Global Governance and Cosmopolitan Citizens, w: Governance in a Globalizing World, red. J. Nye, J. Donahue, Brookings Institution Press, Washington, D. C. 2000.
 • Obstfeld M., Taylor A. M., Global Capital Markets. Integration, Crisis, and Growth, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Obstfeld M., Taylor A., The Great Depression as a Watershed: International Capital Mobility over the Long Run, NBER, NBER Working Paper No. 5960, Cambridge, MA 1997.
 • Obstfeld M., International Capital Mobility in the 1990s, w: Understanding Independence, red. P. Kenen, Princeton University Press, 1994.
 • Okina K., Shirakawa M., Shiratsuka S., Financial Market Globalization: Prezent and Future, "Monetary and Economic Studies", December 1999.
 • Oręziak L., Globalizacja rynków finansowych, "Bank i Kredyt" 2003, nr 2, dodatek "Globalizacja od A do Z".
 • Prasad E., Rogoff K., Shang-Jin Wei M., Kose A., Financial Globalization, Growth and Volatility in Developing Countries, NBER, Working Paper 10942, Cambridge, MA December 2004, s. 4.
 • Samborski A., Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisje papierów wartościowych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • Samborski A., Globalizacja rynków finansowych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004, nr 3.
 • Samborski A., Kierunki zmian w finansowaniu przedsiębiorstw w krajach wysoko rozwiniętych, w: Nowoczesność przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice 2007.
 • Samborski A., Rynki kapitałowe w krajach strefy euro, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2003, nr 1.
 • Samborski A., Rynki papierów wartościowych w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Schmukler S. L., Financial Globalization: Gain and Pain for Developing Countries, "Economic Review - Federal Reserve Bank of Atlanta", 2004 (Second Quarter), Vol. 89, Issue 2; s. 39-67.
 • Staniszkis J., Antropologia władzy, Prószyński i Spółka, Warszawa 2009.
 • Stulz R. M., The Limits of Financial Globalization, NBER, Working Paper 11070, Cambridge, MA January 2005.
 • Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009.
 • Wild J., Wild K., Han J., International Business. The Challenges of Globalization, Pearson, International Edition 2010.
 • Żorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • 2010 KOF Index of Globalization, http://globalization.kof.ethz.ch
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.