PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 | nr 4 | 219--232
Tytuł artykułu

Smart Specialization of Workforce Structure in the European Union Countries - Dynamic Analysis Applying Shift-Share Analysis Method

Warianty tytułu
Inteligentna specjalizacja struktury pracujących w krajach unii europejskiej - analiza dynamiczna z wykorzystaniem shift-share analysis
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem referatu jest dynamiczna analiza i ocena struktury pracujących w krajach Unii Europejskiej w oparciu o strukturalno-geograficzną metodę przesunięć udziałów (Shift-Share Analysis). Ocenie zróżnicowania i przemian poddano strukturę pracujących w sektorach ekonomicznych wyodrębnionych wg intensywności działalności badawczorozwojowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2008-2010. Analiza przesunięć udziałów umożliwiła dekompozycję zachodzących zmian na efekty regionalne, strukturalne i globalne, jak również identyfikację tzw. efektu alokacji prowadzącego do klasyfikacji badanych krajów ze względu na występujące kombinacje specjalizacji lokalnej i korzyści konkurencyjności. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację różnych rodzajów struktur pracujących cechujących się inteligentną specjalizacją (znaczący udział pracujących w sektorze przemysłu wysokiej techniki lub usług opartych na wiedzy) oraz ocenić generowane przez nie efekty strukturalne i konkurencyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the hereby paper is to present dynamic analysis and assessment of workforce structure in the European Union countries based on structural and geographical shift-share analysis. Workforce structure in economic sectors, distinguished based on R&D work intensity in the European Union countries in the period of 2008-2010, was the subject of diversification and transformations assessment. Shift-share analysis enabled the decomposition of occurring changes into regional, structural and global effects as well as the identification of the, so called, allocation effect resulting in the classification of the studied countries with regard to combinations of local specialization and competitive advantages. The performed research also allowed for the identification different kinds of workforce structure characterized by smart specialization (significant share of workforce in high-tech manufacturing sector or high-tech services sector) and the assessment of generated structural and competitive effects. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
219--232
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
  • Barff R.A., Knight III P.L. (1988), Dynamic Shift-Share Analysis, 'Growth and Change', no. 19/2
  • Dunn E.S., A statistical and analytical technique for regional analysis, Papers of the Regional Science Association, 1960, no. 6, pp. 97-112.
  • Esteban-Marquillas J.M. (1972), Shift and Share analysis revisited, 'Regional and Urban Economics', vol. 2, no. 3.
  • Hatzichronoglou T. (1996), Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECD, Paris.
  • Malarska A., Nowakowska B. (1992), Metoda przesunięć udziałów w analizie dynamiki zmianstrukturalnych [Shift-share method in the analysis of structural changes dynamics], 'Przegląd Statystyczny' ['Statistical Review'] no. 1.
  • Nauka i technika w 2007r. [Science and technique in 2007], Informacje i opracowania statystyczne [Statistical information and studies], GUS [Central Statistical Office], Warsaw 2009.
  • Suchecki B. (edit.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy przestrzennej[Spatial econometrics. Methods and models for spatial analysis], C.H. Beck Publishers, Warsaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.