PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | nr 3 | 49--62
Tytuł artykułu

Corporate Social Responsibility and Financial Performance : Theoretical and Empirical Aspects

Autorzy
Warianty tytułu
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a jego wynik finansowy : aspekty teoretyczne i empiryczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie wpływu, jaki na wynik finansowy przedsiębiorstw może mieć stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. W części teoretycznej autor analizuje wybrane teorie ekonomiczne, uzasadniające występowanie zależności między społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) a wynikiem finansowym firmy oraz wyjaśnia korzyści ekonomiczne, jakie może osiągnąć przedsiębiorstwo dzięki społecznej odpowiedzialności wobec wybranych interesariuszy. W części empirycznej autor dokonuje przeglądu wybranych wyników badań ekonometrycznych poświęconych zależności między CSR a kondycją ekonomiczną przedsiębiorstw pochodzących, zarówno z krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. Prezentuje również wyniki własnego badania, w którym analizie poddano wpływ uczestnictwa w indeksie spółek odpowiedzialnych (RESPECT INDEX) na wynik finansowych największych polskich przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakres czasowy badania, to okres I kwartał 20010-III kwartał 2012. Wyniki badania wskazują, że uczestnictwo w indeksie nie jest statystycznie istotną zmienną, determinującą wynik finansowych analizowanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to examine the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) rules on the financial performance of companies. In a theoretical part the author analyses selected economic theories that might justify a positive relationship between CSR and profitability, as well as explains the mechanism by which CSR might positively enhance economic performance from the stakeholders' perspective. In an empirical part the author discusses selected econometric studies on the link between CSR and economic performance of companies, both from developed and developing countries. The article also contains the results of the author's own research on the relationship between CSR and economic performance of the largest Polish companies on the Warsaw Stock Exchange. The scope of the author's own research is the period 1Q 2010 -IIIQ 2012. The research shows that participation in the Respect Index (indicator of CSR in the author's model) is not statistically significant in determining the financial performance of Polish firms. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
49--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lodz University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Aras G., Aybars A., Kutlu O. (2009), Managing Corporate Performance: Investigating therelationship between corporate social responsibility and financial performance in emergingmarkets, 'International Journal of Productivity and Performance Management ' 2009, Vol. 59, Issue 3.
 • Balabanis G., Phillips H. C., Lyall J. (1998), Corporate social responsibility and economicperformance in the top British companies: are they linked?, 'European Business Review ', No. 1.
 • Barrett S. (1992), Strategy and Environment, 'Columbia Journal of World Business ' 1992, No. 3-4.
 • Berman S. L., Wicks A. C., Kotha S., Jones T. M. (1999), Does Stakeholder Orientation Matter?The Relationship Between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance, 'Academy of Management Journal ', No. 5.
 • Branco M, Rodrigues L. (2008), Corporate Social Responsibility and Resource-BasedPerspectives, 'Journal of Business Ethics ', Vol. 69.
 • Byus K., Deis D., B. Ouyang B. (2010), Doing well by doing good: Corporate SocialResponsibility and Profitability, 'SAM Advanced Management Journal ', Issue 1.
 • Clarkson M. (1995), A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate socialperformance, 'Academy of Management Review ', Issue 20.
 • Crisostomo V., Freire V., Vasconcellos F. (2011), Corporate social responsibility, firm value andfinancial performance in Brazil, 'Social Responsibility Journal ' 2011, Vo. 7, No. 2.
 • Freeman R. E. (1994), The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions, 'Business Ethics Quarterly ', No. 4.
 • Friedman M. (1997), Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków [in:] eds L. V. Ryan CSV, J. Sójka, Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo 'W drodze ', Poznań.
 • Greening D. W., Turban D. B. (2000), Corporate Social Performance as a Competitive Advantagein Attracting a Quality Workforce, 'Business & Society ', Vol. 39, No. 3.
 • Mishra S., Suar D. (2010), Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance ofIndian Companies? 'Journal of Business Ethic ', Vol. 95.
 • Moir L. (2001), What Do We Mean by Corporate Social Responsibility, 'Corporate Governance ', Vol. 1, Issue 2.
 • Owen C. L., Scherer R. F. (1993), Social Responsibility and Market Shares, 'Review of Business ', No. 1.
 • Tsoutsoura M. (2004), Corporate Social Responsibility and Financial Performance, University of California at Berkeley, Berkely 2004, p. 6, http://escholarship.org./uc/item/111799.
 • Turnab D. B., Greening D. W. (1997), Corporate social performance and organizationalattractiveness to perspective employees, 'Academy of Management Journal '1997, No.3.
 • Vilanova M., Lozano J. M., Arenas D. (2009), Exploring the Nature of the Relationship BetweenCSR and Competitiveness, 'Journal of Business Ethics ' 2009, Vol. 87 [Web of Science].
 • Waddock S. A., Graves S. B. (1997), The Corporate Social Performance-Financial PerformanceLink, 'Strategic Management Journal ', Vol. 18, No. 4.
 • Wang H., Qian C. (2011), Corporate Philanthropy and Corporate Financial Performance: Theroles of Stakeholder Response and Political Access, 'Academy of Management Journal ', No. 6 [Web of Science].
 • Witkowska J. (2008), Social Responsibility of Transnational Corporations: Experiences of theNew EU Member States, 'Comparative Economic Research ', Vol. 11, No. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.