PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | nr 3 | 85--106
Tytuł artykułu

Poland's Energy Security in Light of a Statistical Analysis

Warianty tytułu
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle analizy statystycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Bezpieczeństwo energetyczne jest pojęciem wieloaspektowym, podlegającym ewolucji ze względu na zmieniający się jego charakter, jako bytu, stanu, procesu i zjawiska. W sferze dyskusji znajduje się nie tylko przedmiot i podmiot bezpieczeństwa energetycznego, ale również problem jego pomiaru oraz jego głównych uwarunkowań i determinant. Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na następujące pytania badawcze: - co to jest bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz jaka jest jego istota? - przy pomocy jakich wskaźników można określić bezpieczeństwo energetyczne kraju? - jak wygląda bezpieczeństwo energetyczne Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej w świetle przeprowadzonej analizy statystycznej? W badaniach nad bezpieczeństwem energetycznym Polski na tle Unii Europejskiej została zastosowana analiza skupień przeprowadzona metodą Warda i metodą pełnego wiązania (najdalszego sąsiedztwa) oraz analiza metodą k-średnich i skalowanie wielowymiarowe. W celu uchwycenia kierunków zmian bezpieczeństwa energetycznego Polski zostały obliczone wskaźniki syntetyczne dla 2000 r. i 2008 r. Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania pozwoliło określić główne kierunki działania Polski na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Energy security is a multi-faceted notion, being subject to evolution due to its changing character as an entity, a state, a process and a phenomenon. Discussion of the topic involves not only the question of energy security (treated both objectively and subjectively), but also the issue of its measurement, its main factors and determinants. The aim of this article is to attempt to formulate an answer to the following research questions: · what is the energy security of a state and what is its nature? · which indices can be used to define the energy security of a state? · what is Poland's energy security status in comparison with other European Union states in the light of statistical analysis? In the research on Poland's energy security compared to the European Union, data clustering was carried out according to the following methods: the Ward method, the full bond (furthest neighbourhood) method, analysis using the k-means method, and multidimensional scaling. In order to define the shifts in the direction of Poland's energy security, synthetic indices for 2000 and 2008 have been calculated. Obtaining the answers to the above questions allowed for defining the main trends in Poland's activities aimed at increasing its energy security. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
85--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010. Raport otwarcia (2010), Kraków-Bruksela, Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej.w: Bojarski W.(2004) Bezpieczeństwo energetyczne ʻWokół Energetyki.
 • Bukowski M., Śniegocki A. (2011), Energy Mix 2050. The Analysis of Scenarios for Poland, Warsaw, November.
 • Cziomer E. red. (2008), Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku Oficyna Wydawnicza AFM, Cracow.
 • Energy Roadmap 2050 (http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm, date of access: 29.06.2013)
 • IEA(2007), World Energy Outlook 2007 Paris.
 • Kaczmarski M. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw.
 • Kaliski M, Staśko D. (2006), Bezpieczeństwo energetyczne w gospodarce paliwowej Polski Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Cracow.
 • Kuciński K. (2006), Energia w czasach kryzysu Difin, Warsaw.
 • Luft G., Korin A. (2009), Energy Security Challenges for the 21st century: A ReferenceHandbook, ABC CLIO Santa Barbara, California. Making the internal energy market work: (http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm, date of access: 29.06.2013)
 • Mongahan A. (2005), Russian Oil and EU Energy Security, ʻRussian Seriesʼ 05/65, Conflict Studies Research Centre.
 • Müller-Kraenner S. (2007), Energy Security, Re-measuring the World, Earthscan.
 • Pach-Gurgul A. (2012), Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekściebezpieczeństwa energetycznego Polski, Difin, Warsaw.
 • Polityka energetyczna do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Załącznik do uchwały nr 202/2009.
 • Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., A dokument accepted by the Council of Ministers on 10thNovember 2009, Warsaw, 10 November 2009.
 • Renewable Energy: a major player in the European energy market (http://ec.europa.eu/energy/renewables/communication_2012_en.htm, date of access: 29.06.2013.
 • Riedel R. (2010) Supernacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Podejściateoretyczne, Centrum Europejskie Natolin, Warsaw, Zeszyt 40.
 • Sokołowski A. (1992), Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna Monografie, Nr 108 Cracow.
 • The PRIMES Energy System Model Summary Description, National Technical University of Athens, (http://www.e3mlab.ntua.gr/manuals/PRIMsd.pdf, access date: 13.11.2010)
 • Umbach F. (2008), German Debates on Energy Security and Impacts on Germany's 2007 EUPresidency, [w:] M. Antonio, Energy Security. Visions from Asia and Europe, Basingstoke, Palgrave Macmillan, New York..
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997, Prawo energetyczne (10 April 1997 Energy Act) (Dz.U. z 2006 r., No.: 89, pos. 625).
 • Yergin D.(1988), Energy security in the 1990s, ʻForeign Affairsʼ, No. 1.
 • Yergin D.(2006), Ensuring Energy Security, ʻForeign Affairsʼ, Vol. 85, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.