PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | nr 2 | 123--147
Tytuł artykułu

Measuring the Performance of Local Government Entities and Analysis of their Managers' and Personnel's Information Needs in the Context of New Public Management

Warianty tytułu
Pomiar dokonań i analiza potrzeb informacyjnych menedżerów i pracowników jednostek samorządu terytorialnego w kontekście New Public Management
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozrost sektora publicznego i postępujący w nim kryzys wartości przyczyniły się do podjęcia w wielu krajach głębokich reform tego sektora, bazujących na paradygmacie menedżerskiego i rynkowego stylu zarządzania, które zyskały miano New Public Management - NPM. Wdrożenie i skuteczne wykorzystanie koncepcji zarządzania jednostkami sektora publicznego, bazującej na dobrych praktykach zarządzania organizacjami biznesowymi, wymaga implementacji odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej wpierających procesy zarządcze. Główne cele badawcze przyjęte przez autorów tego artykułu obejmują: - identyfikację metod i narzędzi rachunkowości zarządczej stosowanych aktualnie przez kierowników badanych jednostek samorządu terytorialnego; - analizę potrzeb informacyjnych kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego w obliczu wdrażania i stosowania systemu kontroli zarządczej, - ocenę przydatności, adekwatności i skuteczności systemu pomiaru dokonań stosowanego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, a także stopnia spełnienia przez niego wymogów prawnych, w kontekście założeń systemu kontroli zarządczej oraz koncepcji NPM. Badanie zostało przeprowadzone w formie wywiadu - ankiety audytoryjnej, skierowanej do 45 respondentów reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego. Uzyskane rezultaty potwierdzają, iż system pomiaru dokonań stosowany przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce jest wynikiem silnego oddziaływania instytucjonalnego na system zarządzania tymi jednostkami i nie jest przydatny dla kierowników i pracowników tego sektora, a także nie spełnia wymagań stawianych przez założenia koncepcji NPM. (abstrakt oryginalny)
EN
Ways to make the public sector more effective and efficient have been vigorously discussed for more than thirty years by practitioners and researchers all over the world. Public sector reforms drawing on the paradigm of an entrepreneurial and market style of management are called New Public Management (NPM). However if the concept of managing public sector entities according to the best management practices in the private sector is to be implemented and used effectively, the necessary management-aid tools must be introduced. This particularly applies to the public sector's accounting system oriented to external reporting, to which needs to be added a management accounting subsystem with cost accounting and budgeting based on responsibility accounting and a measurement, evaluation, and performance reporting subsystem. The main research objectives of this article are the following: ∙to identify the management accounting methods and tools currently used by the managers of sampled local government entities (LGEs); ∙to identify the information needs of the LGEs' managers and personnel related to the implementation and application of a management accounting system, and to find out what accounting methods and tools they would like to have at their disposal to improve management processes; ∙to evaluate the usefulness, adequacy and effectiveness of performance measurement systems used in LGEs. This article fits into the scope of world research on the implementations of the NPM concept and uses New Institutional Economy to better understand the implementation of management accounting in the public sector. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
123--147
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Agh A. (2003), Public Administration in Central Eastern Europe, [in:] B.G. Peters and J. Pierre (ed.) Handbook of Public Administration, pp. 536-48, London, Sage.
 • Ball A. (2001), Discovering its own relevance? Reflections on the "new" management accountingin the public sector, "Accounting Forum", 24(3).
 • BogtTer, H.J (2008), Management accounting change and New Public Management in localgovernment: a reassessment of ambitions and results - an institutionalist approach to accountingchange in the Dutch public sector, "Financial Accountability & Management", 24(3).
 • Brignall S., Modell S. (2000), An institutional perspective on the performance measurement andmanagement in the `new public sector`, "Management Accounting Research, Vol. 11.
 • Carlin T, Guthrie J (2001), The new business of government budgeting: reporting non-financialperformance information in Victoria, "Australian Accounting Review", Vol. 11 (3).
 • Cavalluzzo K.S., Ittner C.G. (2004), Implementing Performance Measurement Innovations:Evidence from Government, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 29, No. 3.
 • DiMaggio, P. J., Powell, W. W. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism andCollective Rationality in Organisational Fields, "American Sociological Review" Vol. 48.
 • Ferlie E., Ashburnen L., Fitzgerald L., Pettigrew A. (1996), The New Public Management inAction, Oxford University Press, Oxford.
 • Guthrie J. (1994), Performance Indicators in the Australian Public Sector, [in:] E. Buschor, K. Schedler (ed.), Perspectives on Performance Measurement and Public Sector Accounting, Paul Haupt Berne, Bern/Stuttgart/Vienna.
 • Hood C. (1991), A Public Management for All Seasons?, "Public Administration", Vol. 69 (1).
 • Hoggett, P. (1991), A New Management in the Public Sector?, "Policy and Politics", Vol.19, No. 4.
 • Hughes O. E. (1994), Public Management and Administration. An Introduction, The Macmillan Press Ltd., London.
 • Hyndman N., McGeough F. (2006), NPM and performance measurement: a comparative study ofthe public sectors in Ireland and the UK, "Irish Accounting Review", Vol. 15(2).
 • Jansen E.P. (2008), New public management: perspective on performance and the use ofperformance information, "Financial Accountability & Management", 22(4).
 • Johansson T., Siverbo S. (2009), Explaining the utilization of relative performance evaluation inlocal government: a multi-theoretical study using data from Sweden, "Financial Accountability & Management", 25(2).
 • Kernaghan K., Marson B., Borins S (2000) The New Public Organisation, Institute of Public Organisation of Canada, Toronto.
 • Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r, (Finance Ministry Statement Nr 23, of 16 December 20009), Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych(Standards of management control for the public finance sector), Dz. Urz. MF 2009r. nr 15, poz. 84.
 • Landreth H., Colander D.C. (1998), Historia myśli ekonomicznej (History of Economic Thought), Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lee J. (2008), Preparing performance information in the public sector: an Australian perspective, "Financial Accountability and Management", 24(2).
 • Modell S. (2009), Institutional research on performance measurement and management in thepublic sector accounting literature: a review and assessment, "Financial Accountability & Management", Vol. 25(3).
 • OECD (1995), Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries, OECD, Paris.
 • Osborne D, Gaebler T. (1992), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit IsTransforming the Public Sector, Harmondsworth, Middlesex: Plume Books.
 • Pettersen I.J. (2001), Implementing management accounting reforms in the public sector: thedifficult journey from intentions to effects, "The European Accounting Review", 10(3).
 • Pollitt C. (1990), Managerialism and the public services: The Anglo-American Experience, Cambridge, Basil Blackwell.
 • Pollitt C., Bouckaert G. (2004), Public Management Reform, Oxford, University Press.
 • Polidano C., Hulme D. (1999), Public Management Reform in Developing Countries, "Public Management Review", volume 1, issue 1.
 • Randma-Liiv T. (2008), New Public Management versus Neo-Weberian State in Central andEastern Europe, Conference materials: Trans-European Dialogue 1, Towards the Neo-Weberian State? Europe and Beyond, 31 Jan - 1 Feb 2008, Tallinn.
 • Rudolf W., Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych doniższych szczebli władzy (The concept of governance and its application - from internationalinstitutions to the lowest levels of power), ,,Acta UniversitatisLodzendzis, Folia Oeconomica" Vol. 245, 2010.
 • Sharifi S., Bovaird T. (1995), The Financial Management Initiative in the UK Public Sector: TheSymbolic Role of Performance Reporting, "International Journal of Public Administration", Vol. 18, No. 2-3.
 • Spiegelman J. (2001), A Performance that Doesn't Measure Up, The Public Sector Informer, "The Australian Financial Review", August.
 • Spychalski G. (1999), Zarys historii myśli ekonomicznej (An overview of economic thought), Wydawnictwo Naukowe, Łódź.
 • Sztompka P. (1996), Looking Back: The Year 1989 as a Cultural and Civilizational Break, "Communist and Post-Communist Studies", Vol. 29(2).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Public Finance Act of 27 August 2009), Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Walker R. (1995), Who reads annual reports, Proceedings of the Seminar on Annual Reporting inthe NWS Public Sector: The best is yet to come, Report of the Public Accounts Committee, September.
 • Williamson O. E. (1998), Ekonomiczne kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe (Economiccapitalism: firms, markets, and contractual relations), Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Verheijen A.J.G. (2003), Public Administration in Post-Communist States, [in:] G.B. Peters i J. Pierre (red.) Handbook of Public Administration, pp. 489-99, London, Sage.
 • Zawicki M. (2011), Nowe zarządzanie publiczne (New Public Management), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.