PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 367 Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 292--300
Tytuł artykułu

Gospodarka odpadami jako element zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Waste Management as a Part of the Strategic Management in Local Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarowanie odpadami wymaga kompleksowego podejścia do problemu ich wytwarzania, odbioru, odzysku i unieszkodliwiania. W celu usprawnienia tych procesów wojewódzkie władze samorządowe przygotowują dokumenty o charakterze strategicznym w postaci planów gospodarowania odpadami (PGO), które mają wspierać strategiczne cele zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek. Analiza PGO pozwoliła na identyfikację uwarunkowań, celów, działań i mierników procesów gospodarowania odpadami w latach 2008-2014. Na podstawie dostępnych danych GUS z lat 2008-2012 zaproponowano konstrukcję syntetycznego miernika sprawności gospodarki odpadami w województwach samorządowych, który pozwolił na identyfikację regionalnych różnic w gospodarce odpadami.(abstrakt oryginalny)
EN
Waste management requires a comprehensive approach to the problem of its generation, collection, recovery and disposal. Regional governments prepare strategic documents in the form of waste management plans (PGO), which support the strategic objectives of sustainable development of those units, in order to improve these processes. In this study, PGO's analyses led to the identification of conditions, objectives, activities and indicators of waste management in the years 2008-2014. Based on available statistical data from the years 2008-2012, the new synthetic measure of the efficiency of waste management in local regions has been proposed. That measure has allowed for the identification of regional differences in waste management.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Betti G., Verma V., Measuring the degree of poverty in a dynamic and comparative context: A multi-dimensional approach using fuzzy set theory, "Proceedings", ICCS-VI, vol. 11, Lahore, Pakistan, August 27-31 1999.
 • Cucchiella F., D'Adamo I., Gastaldi M., Strategic municipal solid waste management: A quantitative model for Italian regions, "Energy Conversion and Management" 2014, no. 77.
 • Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, t. 15, z. 4.
 • Kozłowska B., Międzygminne związki komunalne - element systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, [w:] Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, red. T. Marcinkowski, Wyd. PZIiTS, Poznań 2011.
 • Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r.
 • Lachiewicz W., Klasyfikacja dochodów budżetu gminy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych i wydatków z niej finansowanych, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=1720 (dostęp 1.09. 2013)
 • Marshall R.E., Farahbakhsh K., Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries, "Waste Management" 2013, no. 33.
 • Pires A., Martinho G., Chang N.B., Solid waste management in European countries: A review of systems analysis techniques, "Journal of Environmental Management" 2011, no. 92.
 • Radecki W., Ustawa o odpadach. Komentarz, wyd. III, LEX, 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2001 r., poz. 1206 z późn. zm.
 • Sądej W., Posłuszny J., Luliński Z., Namiotko A., Problemy gospodarki odpadami komunalnymi w Brodnicy w aspekcie zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, red. K. Michałowski, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r., poz. 21.
 • Zarębska J., Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w woj. lubuskim, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
 • Zorpas A.A., Lasaridi K., Measuring waste prevention, "Waste Management" 2013, no. 33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.