PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 367 Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 322--331
Tytuł artykułu

Typologia funkcjonalna gmin Dolnego Śląska a Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Warianty tytułu
Functional Typology of Lower Silesia Municipalities and "Development Strategy of Lower Silesia Voivodeship 2020"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy przedstawiono podział województwa dolnośląskiego na osiem typów funkcjonalnych gmin. Podział gmin na typy funkcjonalne stanowi kontynuację badań przeprowadzonych w latach 1996, 2005 i 2010. Za podstawę porównań przyjęto rok 2010, stosując takie same kryteria ich klasyfikacji: stopnia uprzemysłowienia, struktury gospodarki oraz stopnia zagospodarowania turystycznego. W pracy dokonano także analizy wybranych zapisów dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 w zakresie przyjętych kryteriów podziału funkcjonalnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Dolnego Śląska. Efektem końcowym jest porównanie uzyskanych wyników delimitacji z zapisami Strategii. Porównania prowadzone w toku badań ukazują podobieństwa i różnice funkcjonalne analizowanych rejonów w porównaniu z przyjętą wizją regionu w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The study concentrates on functions of rural and urban-rural municipalities of Lower Silesia in 2011. Research was related to previously made typology from the years: 1996, 2005 and 2010. The same standard was used to classify analyzed objects into different functional types of municipalities: structure of economy, level of industrialization, degree of tourist developing. The second aim of the work was to describe the document "Development strategy of Lower Silesia Voivodeship 2020" taking into consideration the same parameters used in typology. A final result was to compare "Development strategy..." to functional aggregation of Lower Silesia municipalities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Województw z Uwzględnieniem Uwarunkowań Krajowych i Unijnych - Przewodnik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Bański J., Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 2012, 11(3).
 • Bański J., Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. M. Halamska, EUROREG, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2011.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, 3 marca 2010.
 • Hełdak M., Functional standardization of rural areas of Dolnośląskie voivodeship, "Bulletin of Geography". Socio-Economic Series 2010, No 13.
 • Hełdak M., Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Sudetów po integracji z Unią Europejską, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi, Kraków 2008.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2011.
 • Planck U., Arbeit und Freizeit auf dem Lande. Situation und Strukturwandel landliche, Raume, [w:] Auf dem Lande leben, Stuttgart-Berlin-Koln 1983.
 • Raport V, Wnioski do Raportu V: "Investing In Europe's Future", KE 2010.
 • Stacherzak A., Hełdak M., Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich Dolnego Śląska w latach 1996-2010 (w druku).
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Sejmik Województwa Dolnośląskiego (uchwała nr XXXII/932/13 z dnia 28 lutego 2013 r.).
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • Ustawa o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
 • Więckowicz Z. (red.), Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego, t. I, Typologia gmin pod względem poziomu i warunków rozwojowych, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.