PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 141--151
Tytuł artykułu

Znaczenie ubezpieczeń dla przedsiębiorstw sektora MŚP

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Insurance for the SMEs Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa małe, średnie i mikro stanowią największą grupę przedsiębiorstw w Polsce i mają znaczny udział w tworzeniu PKB, natomiast stopień ubezpieczenia ryzyka tej grupy firm jest niewystarczający. Zarządzanie ryzykiem przez jego transfer na ubezpieczyciela jest szczególnie ważny dla MŚP, które są bardziej niż duże firmy narażone na zagrożenia wynikające m.in. z wahań koniunktury gospodarczej, spadków popytu w okresach spowolnienia koniunktury oraz zwiększonej konkurencji. Ryzyko prowadzenia biznesu dotyczy różnych obszarów działalności zarówno majątku (szkód rzeczowych polegających na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), jak i odpowiedzialności cywilnej (za decyzje kierownictwa, błędy w zarządzaniu, błędy pracowników lub odpowiedzialności za produkt). Korzystanie z ubezpieczenia skorelowane jest z oceną ryzyka, poziomem świadomości ubezpieczeniowej przedsiębiorcy i sytuacją finansową firmy. Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw MŚP niosą ze sobą zarówno znaczące korzyści, jak i zagrożenia. W ostatnich latach w Polsce dokonała się ewolucja ofert dla MŚP ze strony ubezpieczycieli, m.in. przez uelastycznienie pakietów ubezpieczeniowych i ich dopasowanie do specyficznych rodzajów ryzyka różnych grup przedsiębiorstw małych i średnich, a także przez wprowadzenie ubezpieczenia all risks oraz assistance. (abstrakt oryginalny)
EN
Small, medium and micro-sized enterprises constitute the largest group in Poland and have a significant share in the GDP, while the degree of insurance against the risk of this group of companies is insufficient. Risk management through its transfer to the insurer is particularly important for SMEs, which are more than large corporations are exposed to various risks, among others.: from fluctuations in economic conditions, decreases in demand in times of economic slowdown and increased competition. The risk of doing business involves various areas of either property (material damages involving the sudden and unexpected loss, damage or destruction of property) and civil liability (for management decisions, mismanagement, errors of employees, responsibility for the product). Using of insurance is correlated with the risk assessment, the level of insurance awareness of entrepreneurs and the financial situation of the enterprise. Insurance for SMEs enterprises carry certain advantages but also risks and costs. In recent years, Poland has made the evolution of offers for SMEs from the insurers, among others. the more flexible insurance packages and their adaptation to the specific risks of different groups of small and medium enterprises as well as by the introduction of all-risk insurance and assistance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
141--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji SGH w Warszawie
Bibliografia
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, GUS Warszawa 2013.
 • Finanse MSP Qualifact-Market Resech and Analysis 2010 i 2011.
 • Finanse MSP 2013 - rynek ubezpieczeniowy, Qualifact 2013.
 • Mędrzycka A. Ubezpieczenia dla małych i średnich firm, "Dziennik Ubezpieczeniowy" nr 2926, 06.02.2012.
 • Mikroprzedsiębiorcy mają się gorzej, http://forbes.onet.pl/wysokie-podatki-i-biurokracja-glownymi-bolaczkami-mikrofirm,artykuly,166597,1,1.html [dostęp: 05.01.2014].
 • Monkiewicz J., Przedsiębiorstwo jako podmiot. Ryzyka - rozwój koncepcji zarządzania ryzykiem, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, praca zb. pod red. J. Monkiewicza i L. Gąsiorkiewicza, C.H. Beck Warszawa 2010.
 • Ortyński K., Ubezpieczenie wycofania produktu w działalności zakładu produkcyjnego, [w:] Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t. 2: Zastosowania, praca zb. pod red. L. Gąsiorkiewicza, J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2010.
 • Przedsiębiorczość w Polsce, Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2013, www.mg.gov.pl/node/19066 [dostęp: 2012].
 • Przywecki M., Słobosz J., Zimko R., Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce, Raport Aon Polska 2013- 2014, www.pid.org.pl 2012.12.30
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2010 - 2011, PARP, Warszawa 2012.
 • Ronka-Chmielowiec W., Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, pr. zb. pod red J. Monkiewicza i L. Gąsiorkiewicza, C.H. Beck Warszawa 2010.
 • Szanse i zagrożenia przedsiębiorstw w 2013 roku - raport PKPP Lewiatan, www.pkpplewiatan.pl [dostęp: 2014.01.09].
 • Wendzik S., Dane nie pokażą wszystkich bankructw,http://pulsbiznesu.pb.pl/3436124,99101,dane-nie-pokaza-wszystkich-bankructw [dostęp: 05.01.2014].
 • Wierzbicka E. , Wierzbicki Z., Ubezpieczenia finansowe [w:] Ubezpieczenia non - life , praca zb. pod red. E. Wierzbickiej, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Wieczorek-Kosmala M., Ochrona ubezpieczeniowa przedsiębiorstwa, [w:] Ubezpieczenia w zarządzaniu z ryzykiem przedsiębiorstwa, przb. pod red. B. Hadyniaka, J. Monkiewicza, t. 1 Poltext, Warszawa 2010.
 • Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon 2013/2014, http://www.pid.org.pl/uploads/AON%20Raport%202013-2014.pdf [dostęp: 9.01. 2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.