PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 43--55
Tytuł artykułu

Praktyka i czas czynią Mistrza

Autorzy
Warianty tytułu
Practice and Time do the Master
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na polskim rynku książek jest dużo pozycji dotyczących sektora MŚP. Przeważają prace, które mają charakter opisowy, a jeśli są oparte na jakichś badaniach, to zazwyczaj wycinkowych, stosunkowo mało reprezentatywnych dla całości sektora, i mających już w dużej mierze charakter historyczny. Niewiele jest natomiast publikacji, które odzwierciedlałyby wyniki prowadzonych badań nad kierunkami zmian strukturalnych w sektorze MŚP, pokazujących przechodzenie od tradycyjnej przedsiębiorczości do profesjonalnego zarządzania firmą. Książka Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, pod redakcją naukową Juliusza Gardawskiego wyróżnia się, dzięki głębokości postrzegania zmian które zachodzą w tym sektorze, ale także dzięki wieloletniej obserwacji, tego co w tym sektorze gospodarki dzieje się realnie. Omawiając treść książki autor rozwija szereg myśli, odwołując się przy tym do światowego dorobku o naukowego. (abstrakt oryginalny)
EN
One the Polish books market there are a lot of items concerning the SME sector. Dominate publications descriptive, and if they are based on some research, it is usually fragmented, relatively little representative to the whole sector, and have now largely historical character. However, there are few publications that reflect the results of the research directions of structural changes in the SME sector, showing the transition from traditional business to professional company management. The book Artisans and businessmen. Owners of small and medium-sized private enterprises, scientifically edited by Juliusz Gardawski, standsout, thanks to the depth perception of the changes that occurs in the sector, but also due to the long-term watching what happen in reality in this sector of the economy. Discussing the contents of the book, the author analyses a number of ideas, while referring to the world' scientific output. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowski J. [2013], Przedsiębiorcy sektora MŚP i polityka, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Burawoy M. [2009], O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Manterys A., Mucha J. (red.), Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Czarzasty J. [2013], Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dąbała W. [2012], Wybór próby i szacowanie wyników w badaniu przedsiębiorców sektora MŚP w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Eyal G., Szalenyi I., Townsley E. [1998], Making Capitalism Without Capitalists. Class Formation and Elite Struggles in Post-Communist Central Europe, London/New York, Verso.
 • Giddens A. [2009], Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, w: Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Beck U., Giddens A., Lash S., Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 2.
 • Growiec K. [2011], Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Warszawa, Wyd. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica".
 • Kliszko Cz. [2013], Położenie materialne polskich pracodawców, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Konopka D. [2013], Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: Samorządność w warunkach kryzysu, Partycki S. (red.), Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 216-224.
 • Kowalik T. [2013], Czy i kiedy współpraca socjologów z ekonomistami jest możliwa?, w: O lepszy ład społeczno-ekonomiczny, Warszawa, PTE i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
 • Koźmiński A. K. [2008], Koniec świata menedżerów, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Męcina J. [2013], Podstawy przedsiębiorców wobec i ocena warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, Gardawski J. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pakulski J., Waters M. [1996], The Death of Class, London, Sage.
 • Portes A. [2000], The Two Meanings of Social Capital, "Sociological forum", Vol. 15, No. 1, pp. 1-13.
 • Putnam R. D. [2000], Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon&Schuster.
 • Putnam R.D. [2008], Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sennett R. [2008], The Craftsmen, New Haven, Yale University Press.
 • Standing G. [2011], The Precariat. The New Dangerous Class, London/New York, Bloomsbury Academic.
 • Sułek A. [2011], Obrazy z życia socjologii w Polsce, warszawa, Oficyna Naukowa.
 • Św. Augustyn [1995], Wyznania, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 • Taleb N. N. [2004], Fooled by Randomness. The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets, Penguin Group.
 • Taleb N. N. [2007], The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable, Penguin Group.
 • Toporowski J. [2009], Neoliberalizm: Wschodnioeuropejskie przedmurze, w: Neoliberalizm przed trybunałem, Saad-Filho A., Johnston D. (red.), Warszawa, Książka i Prasa.
 • Urbański J. [2014], Prekariat i nowa walka klas, Warszawa, Książka i Prasa.
 • Urry J. [2009], Socjologia mobilności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Weber M. [2011], etyka protestancka a duch kapitalizmu, Warszawa, Alethea.
 • Żuk P. [2014], Zmiana jest możliwa i konieczna, "Le Monde Diplomatique Polska", dolnośląski Dodatek Kulturalny, 15 grudzień, s. VIII.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.