PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 144 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 202--218
Tytuł artykułu

Wiedza i innowacje źródłem rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP

Warianty tytułu
Knowledge and Innovations as A Source for the Development of Small - and Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność gospodarki uzależniona jest w dużym stopniu od jej innowacyjności, czyli krótko ujmując: zdolności przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych, innowacyjnych koncepcji zarządzania, pomysłów czy wynalazków. W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, iż zdolności innowacyjne stanowią źródło przyszłego bogactwa przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The competitiveness of economy mostly depends on its innovativeness such the capability of enterprises to do a continuous search and use the results of development t search, innovative concepts of management, ideas and inventions. The article is an attempt prove that innovative capability is the source of the future wealth of enterprises.(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Bibliografia
 • Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych - raport, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
 • Bukowitz W.R.,Williams R.L., The Knownledge Management Fieldbook, Financial Times, Prentice Hall, Pearson Educations Ltd., Harlov_London, za В. Wawrzyniak, Zarządzanie wiedzą, dodatek do "Personel i Zarządzanie" 2000 nr 22.
 • Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 2002 nr 2.
 • Dobija D., Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002 nr 5
 • Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, ЕМКА, Warszawa 2004.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, www.stat.gov.pl.
 • Edvinsson L., Malone S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszwa 2002.
 • Europejski portal dla MSP, http;//ec.europą.eu.
 • Fundusze strukturalne, www.funduszestrukturalne.gov.pl
 • Guryn H., Potencjał firmy a wiedza jej pracowników. Rozwój kapitału intelektualnego, nowa kultura zdobywania i dzielenia sie wiedzą "Neuman Management Review" 1999.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997.
 • Hajduk I.K., Korczak J. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.
 • Herman A., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, I.K. Hajduk (red.), Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003.
 • Innowacyjność kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa, Materiały szkoleniowe. Regionalne Centrum Integracji Europejskiej 2007; European Innovation Scoreboard, European Commission, Brussels 2005.
 • Innowacje dla przyszłości - od konkurencyjności przedsiębiorstw do rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku, Włocławek 2007.
 • Inspirowanie do przedsiębiorczych postaw, "Zarządzanie na Świecie" 2001 nr 6.
 • Kamińska В., Polityka szkoleniowa małych i średnich firm w kontekście współpracy w środowisku wielokulturowym, [w:] Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 • Kamińska В., Bariery rozwoju małych i średnich firm w gospodarce polskiej, Zeszyt Naukowyn "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami i ich finansowaniu, Tom VIII, SWSPiZ, Łódź 2007a.
 • Kamińska В., Motywowanie pracowników w małych i średnich firmach, "Przegląd Organizacji" 2007b nr 10.
 • Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 • Macias J., Gospodarka oparta na wiedzy - nowy paradygmat rozwoju, "Przegląd Organizacji" 2007 nr 10, za F.P. Drucker, Post-Capitalist Society, HarperCollins, New York 1993.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji, pozytywy i trudności w rozwoju, PARP, Warszawa 2006.
 • Mikuła В., Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków 2006.
 • Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, www.e-mentor.edu.pl z dnia 06.08.2009 r.
 • Mroziewski M., Normatywno-jakościowy model kapitału intelektualnego współczesnego przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2007 nr 10.
 • Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001.
 • Pastuszak Z., Przedsiębiorstwo wirtualne, [w:] Biznes międzynarodowy - od internacjonalizacji do globalizacji, M.K. Nowakowski (red.), SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • Penc J., Nowe koncepcje zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002 nr 7.
 • Porwit K., Cechy Gospodarki Opartej na Wiedzy - ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności, [w:] Gospodarka Oparta na Wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001.
 • Propst G., Raub S., Romhardt К., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Raport GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, Warszawa 2008.
 • Raport GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008r., Warszawa 2008.
 • Sosnowska A. (red.), Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2005.
 • Stańczyk S., Kulturowe uwarunkowania wyborów strategicznych - kontekst międzynarodowy, "Przegląd Organizacji" 2007 nr 10, za M. Mindell, N. Karagozoglu, Global strategies of US and Scandinavian R&D- intensive small and medium-sized companies, "European Management Journal" 1997 vol. 15, nr 1.
 • Strużyna J., Dyduch W., Zarys metody budowania kapitału całkowitego firmy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002 nr 5.
 • System wspierania innowacji i transferu technologii w Krajach Unii Europejskiej i w Polsce -poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003.
 • Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.
 • Unia Europejska dla sektora MSP. Inicjatywa-innowacja 2010. Zielone światło dla nowych technologii.
 • Wawrzyniak В., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały na konferencję, Polska Fundacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa 2001.
 • Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.