PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 223--234
Tytuł artykułu

Koncepcja CSR w transporcie publicznym - dobry zwyczaj, konieczność czy przyszłość funkcjonowania miast?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of CSR in Public Transport - a Good Habit, Necessity or Future Performance of the Cities?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transport posiada dominującą pozycję w aspekcie społecznym, gospodarczym oraz ekonomicznym społeczeństwa, dlatego też na szczególną uwagę zasługuje transport publiczny, bez którego niemożliwe byłoby funkcjonowanie miast. Niestety, większość miejskich środków transportu nie stanowi pożądanej przez mieszkańców alternatywy wobec transportu samochodowego. To powoduje, że władze stają przed nie lada wyzwaniem, bowiem odnalezienie optymalnego rozwiązania względem transportu miejskiego, tj. takiego, które sprostałoby wzrastającym wymaganiom społeczeństwa, zarówno pod kątem ekonomicznym, wygody, szybkości, jak i oczywiście dostępności połączeń, nie jest zadaniem prostym. Jednym z takich pomysłów jest koncepcja darmowego transportu publicznego, która ma wpłynąć na wsparcie zrównoważonego rozwoju w miastach, m.in. poprzez ograniczenie transportu samochodowego, a także podniesienie pozycji władz miejskich na arenie lokalnej. Tego typu działania w ramach CSR, można traktować zarówno jako strategię zarządzania, jak i zjawisko społeczne. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) definiowana jest przede wszystkim jako koncepcja, zgodnie z którą organizacje na etapie realizowania swojej strategii, poza interesem ekonomicznym, troszczą się też o interesy społeczne, relacje z otoczeniem oraz ochronę środowiska. Uwzględnienie wszystkich elementów równocześnie pozwala na zrównoważoną działalność organizacji, prowadząc do wzrostu konkurencyjności, kształtowania pozytywnego wizerunku, a w konsekwencji wzrostu zaufania ze strony odbiorców. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie istoty i wpływu potencjalnych efektów wdrożenia koncepcji darmowego transportu publicznego w miastach na zrównoważony rozwój. Analizy zostaną przeprowadzone na podstawie własnych obserwacji oraz przeglądu studiów przypadków. Ponadto autorki przedstawią opisane rozwiązanie jako element strategii CSR stosowanej przez władze miejskie. (abstrakt oryginalny)
EN
Transportation has a dominant position in terms of social, economic and culture as a whole, and therefore deserves special attention. Without public transport, there would be no modern-day functioning cities. Unfortunately, most of the urban public transport is not desired by the people as an alternative to road transport. The result is that the authorities are faced with a great challenge to find the optimal solution in regards to urban transport. The challenge is to meet the increasing demands of society in terms of economy, convenience, speed and the availability of connections. None of which is an easy task. One idea is the concept of free public transport, which was expected to support sustainable development in cities. This would be accomplished by reducing road transport, as well as, improving the position of municipal authorities in the local arena. Such activities, as part of CSR, can be seen both a management strategy, as well as, a social phenomenon. Corporate social responsibility (CSR) is defined primarily as a concept whereby organizations at the stage to pursue their strategy, in addition to economic interests, also take care of the interests of society, the relationship with the environment and environmental protection. Taking into account all the elements at the same time, allows for the sustainable activities of the organization, leading to increased competitiveness, a positive image, thereby increasing the confidence of consumers. This article aims to show the nature and impact of the potential effects of implementing the concept of free public transport in cities on sustainable development. The analysis will be carried out on the basis of their own observations and reviews of case studies. In addition, the author provides a description of the solution, as part of CSR strategies used by municipal authorities. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
223--234
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Glińska E., Zarządzanie procesem kształtowania wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa, Wyd. Adam Marszalek, Toruń 2008.
 • Leigh J., Waddock S., The Emergence of Total Responsibility Management Systems: J. Sainsbury's Voluntary Responsibility Management Systems for Global Food Retail Supply Chains, "Business and Society Review", Oxford 2006.
 • Rybak M., Etyka menedżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Transport drogowy w Polsce: wybrane dane. Raport Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, grudzień 2011.
 • Transport drogowy w Polsce w latach 2010 i 2011. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013.
 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13.
 • www.ziemianarozdrozu.pl.
 • www.bezdroza.pl.
 • www.transport-publiczny.pl.
 • www.nysa.eu.html.
 • www.pozytek.gov.pl.
 • www.csr.haus.pl,
 • http://www.eltis.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.