PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 295--308
Tytuł artykułu

Z problematyki zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Issues of Managing a Unit of Territorial Self-Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie jednostki samorządu terytorialnego utożsamiane są nie tylko z władztwem niezbędnym do wykonywania zadań publicznych. Definiując samorząd terytorialny coraz bardziej kładzie się akcent na jego rolę w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. W tym zakresie może on samodzielnie, niezależnie od administracji rządowej określać sposób, w jaki realizacja tych potrzeb nastąpi. Podkreśla się także znaczenie wszelkiego rodzaju działań władz samorządowych, zmierzających do tworzenia płaszczyzny współdziałania podmiotów funkcjonujących na danym terenie prowadzących do stworzenia warunków dla lokalnej gospodarki oraz zapewnienia ładu przestrzennego i ekologicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporarily, in defining territorial self-government, a particular emphasis is put on the role which is fulfilled by it in meeting the needs of a local community. In this scope, territorial self-government can, independently of governmental administration, determine the manner in which the needs in question will be fulfilled. What is also emphasized, is the significance of all and any activities of self-governmental authorities aiming to create the platform of collaboration of the entities functioning on a given area, and stimulating local (regional) development by doing this. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
295--308
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, wyd. 3 zm., LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Borowiec L., Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wydawnictwo Oficyna Warszawa 2007.
 • Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998.
 • Chądzyński J., Istota rozwoju lokalnego, [w:] J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (red.), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2007.
 • Cooter R., The Strategic Constitution, [w:] I. Begg (red.), Finansowanie Unii Europejskiej, "Nowa Europa" 2006/1.
 • Dolnicki B., Tarno J.P., Istota zasady decentralizacji władzy publicznej na przykładzie samorządu terytorialnego, [w:] B. Dolnicki, J.P. Tarno (red.), Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, WKP 2012 LEX.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Frydrysiak A., Lipska-Sondecka A., Uwagi na temat administracji rządowej i samorządowej w Polsce - głos w dyskusji, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 12.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1999.
 • Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2010.
 • Głusek J., Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości (w świetle badań), [w:] S. Dolaty (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektwy, t. I. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wyd. Liber, Warszawa 2004.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Kozuń-Cieślak G., Teoretyczne koncepcje decentralizacji i delegowania kompetencji we współczesnych nurtach ekonomii, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 9.
 • Kulesza M., Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1990, nr 1.
 • Leoński Z., Ustrój samorządu terytorialnego w RP, Wydawnictwo TNOiK, Poznań 1992.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Markowski T., Marszał T., Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitarnymi, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 7-8 z 2005.
 • Nowacka E.J., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 3.
 • Oates W., Fiscal Federalism, Nowy Jork 1972.
 • Osiński J., Problemy aksjologii samorządności lokalnej w krajach nordyckich i w Polsce, [w:] Samorząd gminny w Polsce. Stan obecny i perspektywy, praca zbiorowa pod red. B. Nawrota, J. Pokładeckiego, Poznań 1999.
 • Plawgo B., Citkowski M., Specyfika zarządzania strategicznym rozwojem jednostek terytorialnych, [w:] B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Potoczek A. [w:] J. Rutkowski, J. Stawasz (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Wydawnictwo FWZ, Białystok 2005.
 • Przybysz P., Współczesna teoria prawa administracyjnego wobec klasycznych konstrukcji pojęciowych, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2.
 • Rutka R., Czubasiewicz H., Adekwatność kryteriów oceny kadry kierowniczej instytucji publicznych do przypisywanych ról i zadań, "Współczesne Zarządzanie" 2005, nr 3.
 • Szreniawski P., Nauka o polityce administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Weingast B., The Economic Role of Political Institutions: Market-Pre-serving Federalism and Economic Development, "Journal of Law, Economics and Organization" 1995/1.
 • Wykrętowicz S., Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.