PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1 (31) | 23--39
Tytuł artykułu

Kapitał naturalny a ekonomia głównego nurtu

Warianty tytułu
Natural Capital and Main Stream Economics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Degradacja środowiska przyrodniczego stanowi dziś poważny problem cywilizacyjny. Coraz częściej w debacie publicznej zgłaszana jest pilna potrzeba rozwiązania globalnego kryzysu ekologicznego. Podejmuje się również coraz więcej działań zmierzających ku naprawie powstałych w wyniku działalności ludzkiej szkód środowiskowych oraz powstrzymaniu dalszej degradacji środowiska. Fakt ten dostrzega również ekonomia głównego nurtu1 i w ramach dostępnych jej narzędzi stara się rozwiązać problemy związane z negatywnym wpływem procesów społeczno-gospodarczych na sferę przyrodniczą. Główną kategorią, jaką wykorzystuje ekonomia w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, są zasoby naturalne lub zasoby i walory środowiska. Nie ma jednak jednoznacznej definicji takich zasobów, a wraz z rozwojem nauk ekonomicznych rozszerza się ich zakres pojęciowy. Nie ma również zgodności co do ich roli w kształtowaniu się procesów społeczno-gospodarczych(fragment tekstu)
EN
The key category used by main stream economics in reference to the natural environment are natural resources or environmental resources and values. There is no one equivalent definition of such resources. There also is no agreement as to their role in the creation of socio-economic processes. Recently, the idea of sustainable development has come into being. It is macroeconomic and has established a sound position in economic sciences. Within the framework of this theory, the idea of natural capital is developing. However, in this case there is no precise definition. The word "capital" indicates, none- theless, a relationship with strictly economic categories. This paper is an attempt to answer the question what contemporary economics understands by the idea of natural resources, environmental resources and values and how it perceives their role in the development process. Another issue is an attempt to define the idea of natural capital and compare it with the economic category of environmental resources and values. The Author, by means of the conducted analysis, undertakes an effort to answer the question whether and to what an extend main stream economics and the theory of sustainable development are compatible. In other words, whether achievements to date in the field of theory of economics maybe be useful in creating a new development paradigm (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
 • H.Ch. Binswanger, Rola przyrody w teorii ekonomii - historyczny przegląd poglądów w: A. Chmielak, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2000
 • Locke, Die zweite Abhandlung aber die Regierung, w: Zwei Abhandlungen über die Regierung,. H.J.Hofmann, Frankfurt 1967 s. 226
 • I. Czaja, B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomi, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków 1993 s. 26
 • B. Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007
 • S. Czaja, A. Becla, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007
 • K. E. Boulding, Economics as a Science, Wyd. McGraw-Hill, New York 1970
 • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Wyd PWE, Warszawa 2003
 • E. Kośmicki, Problematyka ekologizacji działań ekonomicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1983
 • T. Żylicz, Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 1989
 • A. Bernaciak, W. M. Gaczek, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001
 • T. M. Laguna, M Witkowska-Dąbrowska, Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005
 • H. Hotelling, The economics of Exhaustible Resources, "Journal of Political Economy" 1931, No. 39
 • S. Czaja, Z. Jakubczyk, Model optymalnej eksploatacji kopalin T. Tietenberga, "Ekonomia i Środowisko" 1995 nr 2/7
 • H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1996
 • W.D. Nordhaus, The Efficient Use of Energy Resources. Yale University Press. New Haven and London 1979
 • T. Tietenberg, Environmental & Natural Resource Economics, Addison Wesley Press, 2005
 • T. Żylicz, Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Zarys problematyki, "Ekonomia i Środowisko" 2006 nr 1(29)
 • J. Śleszyński, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, ARIES, Warszawa 2000 s. 260
 • F. Piontek, Integracja Polski z Unią Europejską a wdrażanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, w: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, red. M. Burchard-Dziubińska, t. 1, Wyd. Biblioteka, Łódź 2000
 • D. Begg S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, wyd. 3 zm., Wyd. PWE, Warszawa 2003 s. 363
 • R. Conastanza i in., The value of word's ecosystem services and natural capital, "Nature" 1997 Vol. 387 s. 253-260
 • J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wyd. Naukowe PWN, Kraków - Warszawa 1999 s. 13
 • G. Dobrzański, Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, Wyd. CSDEM Politechnika Białostocka, Białystok 2006 s. 22
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2006 s. 41-43
 • D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001 s. 142
 • Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park narodowy, red. H. Banaszuk, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004
 • A. Woś, Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995
 • S.T. Scitovsky, Two Concepts of External Economies, "Journal of Political Economy" 1954No. 2 p. 143-151
 • J.M. Buchanan, W.C. Stubblebine, Externality,,Economica" 1962 Vol. XXIX p. 371-384
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.