PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 3(73) | 28--35
Tytuł artykułu

Podstawy prawne prognozowania skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warianty tytułu
Legal Grounds for Forecasting the Impact of Financial Enactment of Local Zoning Plan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyni-ka z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Prognoza ta powinna określać wpływ ustaleń projektu planu na: 1) dochody własne i wydatki gminy; 2) wydatki związane z realizacją inwestycją zakresu infra-struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy; 3) walory ekonomiczne przestrzeni i związane z nią prawa własności oraz wartości nieruchomości; oznaczające w praktyce: bezpośrednią odpowiedzialność ekonomiczną gminy za zmiany wartości nieruchomości spowodowane uchwale-niem nowego planu lub zmianą istniejącego, mającą formę (odszkodowania, wykup nieruchomości, oferowanie nieruchomości zamiennych); możliwość uzyskania przez gminę korzyści wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem nowego planu lub zmianą istniejącego. W wielu przypadkach, racjonalne gospodarowanie prze-strzenią na położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne umożliwia proces scalania i wymiany nieruchomości, regulowany przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy. Ustala on między innymi:-> wysokość, termin i sposób zapłaty przez beneficjentów scalenia opłat adiacenckich; - wykaz działek gruntu wydzielonych pod drogi oraz urządzeń, których właściciele lub użytkownicy wieczyści nie mogli dołączyć od gruntu, oraz za drzew i krzewów - za które gmina wypłaci odszkodowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
In many cases, rational land management - located in the areas allocated in local plans for purposes other than agriculture and forestry - enables the process of integrating and exchanging property, governed by the provisions of the Act of August 21, 1997 Real Estate Management. Terms of merging and division of property determines the local plan. It establishes: - the amount, timing and method ofpayment by beneficiaries fees for the access to technical infrastructure; - a list of parcels of land dedicated for roads and facilities whose owners or users could not disconnect from the land, and for trees and shrubs - forwhich the municipality will pay compensation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28--35
Opis fizyczny
Twórcy
  • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
  • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Bibliografia
  • Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle innych krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  • T. Bajerowski (red.), Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
  • Standardy zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM. Wydanie ósme poszerzone, Warszawa czerwiec 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354463

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.