PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 7--28
Tytuł artykułu

Kształtowanie się państwowości Słowian południowych w wiekach VI-IX

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of the Statehood of South Slaves in the 6th-9th Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześni Słowianie to dziś najbardziej liczna etnicznie i językowo indoeuropejska grupa, która zasiedla tereny środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej części Europy. Zanim tak się stało, ogromne rozprzestrzenienie terytorialne Słowian i dokonujący się na nim proces migracji przypadający na VII-VIII wiek, doprowadził w ostateczności do podziału jednolitego wówczas ludu Słowian na trzy grupy Słowian: wschodnich, zachodnich i południowych. Niniejszy esej jest zatem krótką prezentacją jednej z nich - Słowian Południowych, którzy przemieszczając się w owym czasie z północnych terenów dzisiejszej południowej Polski i północno-wschodnich Czech w rejon Półwyspu Bałkańskiego, zasiedlali te tereny. Asymilując się z miejscową ludnością Słowianie wzbogacali codzienne życie również o własne elementy kultury, wierzeń i języka, tworząc zarazem podwaliny pod przyszły kształt państwowości Serbów, Chorwatów czy Bułgarów. Wraz z wkraczaniem Europy w epokę średniowiecza i wszechobecnego ustroju feudalnego, kończył się okres kształtowania państwowości Słowian Południowych, mający swój początek w strukturach plemiennych tego procesu.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary Slaves are ethnically and linguistically the largest Indo-European group, settling Central East and South-East part of Europe. Before that, territorial expansion of the Slaves and undergoing in the 7th-8th century migration process led to the division of once uniform Slavic nation into three groups: East, West and South Slaves. This essay constitutes a short presentation of one of these groups - the South Slaves that were migrating at that time from northern areas of today's South Poland and North-East Czech to the region of the Balkan Peninsula and were settling there. By assimilating into the local community, the Slaves enriched everyday life with their own elements of culture, beliefs and language, creating the foundations for the future shape of statehood of Serbs, Croats or Bulgarians. When Europe entered the Middle Ages and the period of omnipresent feudalism, the shaping of South Slaves statehood, which originated in tribal structures of this process, ended.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Bibliografia
 • Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.
 • Goldstein I., Hrvatska povijest, Zagreb 2003.
 • Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Warszawa 1987.
 • Kaczanowski P., J. K. Kozłowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków 1998.
 • Konarek A., Fredegar o państwie Samona - Słowiańszczyzna pierwotna, [w:] M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Wiek V-XV w. źródłach, Warszawa 1999.
 • Konarek A., Historia sekretna, Prokopiusz z Cezarei o polityce Justyniana I wobec barbarzyńców, Warszawa 1997, [w:] M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Wiek V-XV w źródłach, Warszawa 1999.
 • Krysieniel K., System polityczny Republiki Chorwacji, Poznań-Chorzów 2007.
 • Leciejewicz L., Wyznacznik pozycji społecznej w rytuale pogrzebowym wcześniejszego średniowiecza, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1996.
 • Łowmiański H., Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1953.
 • Mužić I., Hrvatska povijest devetoga stoljeća, Split 2010.
 • Rusek J., Dzieje nazw zawodów w językach słowiańskich, Warszawa 1996.
 • Thietmar, Kronika, przełożył i przypisami opatrzył M. Z. Jedlicki Warszawa 1953.
 • Tymochowicz M., Magia odejścia - obrzędowość pogrzebowa w Polsce, "Obyczaje", Nr 11/2002.
 • Wasilewski T., Tanty M., Skowronek J., Słowianie południowi i zachodni VI- -XX w., Warszawa 2005.
 • Wyrozumski J., Wielka historia Polski T. 2, Kraków 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.