PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 7, cz. 3 Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania | 369--389
Tytuł artykułu

Potencjał rozwojowy polskich przedsiębiorstw rodzinnych - wyniki badań empirycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development Potential of Polish Family Firms - Results of Empirical Investigation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi głos w dyskusji nad problematyką wzrostu przedsiębiorstw rodzinnych stąd celem głównym niniejszego opracowania jest ocena potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, na cel główny składają się następujące cele szczegółowe: Cel 1 - prezentacja ogólnokrajowych tendencji w zakresie przetrwania rynkowego polskich przedsiębiorstw. Cel szczegółowy 2 - omówienie tendencji rozwojowych w produkcyjnych przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce na podstawie wyników badań ankietowych. Cel szczegółowy 3 - empiryczna weryfikacja charakterystycznych zachowań przedsiębiorstw rodzinnych w poszczególnych fazach cyklu życia. Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu została oparta o wyniki własnych badań empirycznych, przeprowadzonych na grupie produkcyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Na tej podstawie sformułowano konkluzje, wskazujące na to, iż zdecydowana większość badanych firm rodzinnych znajduje się w fazie wzrostowej lub w fazie dojrzałości. Firmy, w których nie występowały ani struktury zarządcze, ani kierownicze, były w zdecydowanej mniejszości. Potwierdzeniem w/w faz cyklu życia są również zaobserwowane zwyżki w obszarze wartości sprzedaży, nakładów inwestycyjnych oraz oferty asortymentowej. (fragment tekstu)
EN
Firm growth, which is presented in the article, means a long-term augmentation of specified quantitative measure or measures at the same time, such as a number of employees, the value of turn-over, the value of own assets, value of revenue or profit. Regardless the ownership type, family or nonfamily, the methods of measuring growth are the same. However, it has to be articulated, that in family business much more often, growth is exclusively in the hands of the owner - founder. In the literature we find numerous examples, in which growth is discussed separately from the perspective of evolutionary theory and strategic management. It becomes more common to view growth as an issue involving both of the perspectives at the same time, especially in the case of family firms. There the three dimensions: family, business and ownership, mutually exists and changes in each of these are determined by different factors. The aim of the article is to discuss the problem of family firms growth in Poland supported by the results of self-conducted empirical research. In was concluded that achieved were reflected the issues already presented in the literature. Subsequent phases in the organization life cycle are characterized by the most significant increases in the phase of growth and the most significant decreases in the phase of decline. A matter of concern is quite large group of companies being in the maturity phase. It should be considered that majority of these firms will be forced to implement the generational change, which itself is already quite a challenge. If we add to it the necessity for organizational and structural changes implementation it may put those companies at risk of market failure. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Albach H., Albach R. (1989), Das Unternehmen als Institution, Wiesbaden.
 • Bąk M. (2011), Ekonomiczne czynniki otoczenia przedsiębiorstwa a składniki majątku niewidzialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 41 [online], http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/ frfu/41-2011/FRFU-41-23.pdf, dostęp: 13.01.2013.
 • Białasiewicz M. (red.) (2002), Rozwój przedsiębiorstw. Modele, czynniki, strategie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Davis P., Stern D. (1988), Adaptation, survival and growth of the family business. An integrated systems perspective, "Family Business Review", nr 1 (1).
 • Gersick K.E., McCollom Hampton M., Lansberg I. (1997), Generation to generation life cycles of the family business, Harvard Business School Press, Boston.
 • GUS (2013), Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2011 [w:] Informacje i opracowania statystyczne [online], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGWF_warunki_ powstania_przedsiebiorstw_2007-2011.pdf.
 • GUS (2013), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2013 r., Tabl. 4 Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane według sekcji polskiej klasyfikacji działalności (PKD) [online:], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGWF_zmiany_strukturalne_grup_ podmiotow_1-6_2013.pdf.
 • Kortan J. (1997), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 • Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.