PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 7, cz. 3 Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania | 405--419
Tytuł artykułu

Aktywność wynalazcza na podstawie zgłoszeń patentowych innowacyjnych firm rodzinnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inventive Activity on the Basis of Patent Applications of Innovative Family Businesses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza aktywności innowacyjnej wytypowanych firm rodzinnych na podstawie liczby zgłoszeń wynalazków w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenia patentowe, w odróżnieniu od liczby uzyskanych praw wyłącznych (patentów), zdają się lepszą miarą aktywności innowacyjnej, m.in. ze względu na rozwlekłość czasową i formalną procedury patentowej. Może więc się okazać, że prawo wyłączne przyznane przedsiębiorstwu w roku 2012 jest wynikiem jego aktywności innowacyjnej z roku 1999, czyli momentu złożenia wniosku o przyznanie ochrony. W opracowaniu nie ograniczono się jednak tylko do zgłoszeń wynalazków, w oparciu o dane Urzędu Patentowego przeprowadzono również badania własne w obszarze pozostałych przedmiotów własności przemysłowej. W ujęciu zgłoszeń wynalazków nie uwzględniono tych, które otrzymały decyzję odmowną. Wskazuje to bowiem, że rozwiązanie takie nie spełnia merytorycznych przesłanek uznania go za wynalazek. Założony cel został zrealizowany dwojako. Po pierwsze, wychodząc z założeń liniowego modelu innowacji, którego ukoronowaniem jest przyznanie instytucjonalnej ochrony na przedmioty własności przemysłowej, przeprowadzono analizę wniosków wynalazczych składanych w Urzędzie Patentowym w latach 1996-2012. Po drugie, dla pogłębienia oceny aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw rodzinnych w opracowaniu odwołano się również do wyników badań innowacyjności polskich firm, przeprowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Państwowej Akademii Nauk w roku 2011. (fragment tekstu)
EN
The article discusses issues related to the problems of family businesses innovation activity. Its objective was designated in two ways. Firstly, the presentation of a general innovation level in family firms, based on INE PAN data. Secondly, an attempt to assess activity of innovative family businesses based on own research. These studies were based, inter alia, on the analysis of patent applications during the period 1996-2012. The study includes following family businesses: Adamed Sp. z o.o., Fakro P.P. Sp. z o.o., Lumag Sp. z o.o., Z.F. Polpharma S.A. and Comarch S.A. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Baczko T., Chaberski A. (2013), Innowacyjność firm rodzinnych [w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, PTE, Warszawa.
 • Bielski I. (2005), Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw, "Nowator XXI", nr 1.
 • Cannell W., Dankbaar B. (1996), Technology Management and Public Policy in the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Oxford University Press, New York.
 • Chaberski A. (2012), Analiza innowacyjności oraz koncentracji własności innowacyjnych firm rodzinnych [w:] T. Baczko (red.), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, INE PAN, Warszawa.
 • Christensen C.M. (2010), Innowacje przełomowe, PWN, Warszawa.
 • Dahlin K.B., Behrenes D.M. (2005), When is An Invention Really Radical? Defining and Measuring Technological Radicalness, "Research Policy", nr 34.
 • Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Dworczyk M., Szlasa R. (2001), Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Francik A., Pocztowski A. (1991), Procesy innowacyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Jakubowski J. (2012), Firma rodzinna w dobie permanentnej zmiany, [w:] M. Zawadka (red.), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 • Jasiński A.H. (1992), Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa.
 • Kolarz M. (2006), Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Majerska J. (2012), Opór przed zmianą w firmach rodzinnych [w:] M. Zawadka (red.), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M. (2013), Innowacje przełomowe w modelu open innovation i ekonomii free revealing, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, cz. 3.
 • Peters T.J., Waterman R.H. (1984), In Search of Excellence. Lessons from America's Best Run Companies, Harper & Row, New York.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Szucki T. (1998), Encyklopedia marketingu, Placet, Warszawa.
 • Wysokińska Z. (2001), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa - Łódź.
 • Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E. (2009), Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa.
 • Żukowska J., Pindelski M. (2012), Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych, "Współczesne Zarządzanie", nr 4/2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.