PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 17 | 187--198
Tytuł artykułu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podstawowym narzędziem kształtowania rozwoju lokalnego gminy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Local Development Plan Essential Tool for Shaping the Development of the Local Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poszukiwanie sposobu osiągnięcia optymalnego rozwoju gospodarczego, jest i było jednym z podstawowych problemów współczesnej ekonomii. Rozwój społeczno-gospodarczy gminy może być osiągnięty dzięki ściśle określonemu procesowi przekształcenia przestrzeni geograficznej. Przestrzeń ta, ulega modyfikacjom w dwóch jej składnikach: przestrzeni przyrodniczej oraz przestrzeni zagospodarowanej - już przekształconej przez człowieka. Przekształcenia przestrzeni, w której występuje człowiek są wyrazem złożonych celów, oddziaływujących na przestrzeń przyrodniczą i antropogeniczną danego otoczenia. Rozwój wymuszony jest przez konieczność zaspokojenia potrzeb społeczności, które są zmienne w czasie i podlegają przeobrażeniom jakościowym. Wszystkie procesy związane z rozwojem odbywają się w przestrzeni geograficznej, która tworzy zmienne w czasie uwarunkowania przestrzenne i ekologiczne rozwoju. Zmieniające się uwarunkowania mają prowadzić do sytuacji konfliktowych tworzących bariery rozwoju. Wymusza to na władzy lokalnej konieczność stałej racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego poprzez regulację rozwoju społeczno-gospodarczego i ochronę środowiska(fragment tekstu)
EN
In the current legal environment the most important tasks in the field of local development accrue municipality as the basic unit of local government. Local government bodies are increasingly involved in the conscious shaping of the economic development of the local and regional level. Using for that a number of instruments and methods designed primarily to stimulate entrepreneurship. The implementation of this process, it is also possible by creating a clear vision of community planning by developing a zoning plan. Purpose of this article, is to determine the essence of the local development plan with particular emphasis on the function of spatial policy, and for socioeconomic development of the village(author's abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
17
Strony
187--198
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
 • Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003
 • Brol R., Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Obrępalski, Prace Naukowe nr 785, 1998.
 • Budner W., Znaczenie polityki przestrzennej w rozwoju gospodarczym gminy, w: Prace z zakresu gospodarki przestrzennej, red. A. Sobczak, Zeszyty Naukowe 40, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno- -gospodarczego, w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1991
 • Feltynowski M., Polityka przestrzenna obszarów wiejskich, Warszawa, CeDeWu Warszawa 2009.
 • Pijanowski Z., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Polsce a gospodarka przestrzenna, w: Seminarium 12 IV 2000 Kraków, Wiejskie Centrum Integracji Europejskiej AR Kraków, Wydawnictwo Polskie Związku Pszczelarskiego, Warszawa 2000.
 • Sztando A., Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe nr 785, AE im. Oskara Langego, Wrocław 2002.
 • Sztando A., Progospodarcza polityka przestrzenna gmin, w: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 979, Wrocław 2005
 • Ślusarz G., Rozwój lokalny i regionalny w aspekcie procesów integracyjnych, w: Cu-dec A., Ślusarz G., Rozwój lokalny w aspekcie procesów integracyjnych z Unią Europejską, Rzeszów-Brzozów 2000.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU, nr 809, poz. 717)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 1591).
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 • Wojtasiewicz L. (1991), Planowanie w gospodarce terytorialnej, w: Samorząd Teryto-rialny nr 9.
 • Wojtasiewicz L., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, w: Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Na-ukowe, Poznań 2003.
 • Zaremba A., Rynkowe instrumenty gospodarowania nieruchomościami JST, Świat Nie-ruchomości, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 79, Kraków 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.