PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 49--60
Tytuł artykułu

Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Philosophy of Perceiving Economic Threats to National Security of the Republic of Poland and Internal Stability of the State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono podstawowe zagrożenia o charakterze ekonomicznym dla stabilności wewnętrznej państwa z uwzględnieniem ich wpływu na całokształt bezpieczeństwa narodowego RP. W niniejszej publikacji uznano, iż zagrożenia o charakterze ekonomicznym mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność państwa. W artykule przyjęto bowiem hipotezę, iż Polska nie zachowa swej wewnętrznej stabilności jeśli nie będzie się rozwijała w sferze gospodarczej. Takie ujmowanie bezpieczeństwa przez pryzmat sytuacji gospodarczej wynika z systemowej filozofii i teorii bezpieczeństwa akceptowanej w artykule. Nawiązując do filozofii i teorii systemów w pracy przyjęto założenie, iż niekorzystny stan krajowej gospodarki będzie (za pomocą sprzężeń zwrotnych) negatywnie przekładał się na inne - powiązane ze sobą systemowo - obszary tworzące całościowy system bezpieczeństwa narodowego. Natomiast dobry stan gospodarki (na analogicznej zasadzie) wzmocni pozostałe obszary bezpieczeństwa narodowego, pozytywnie kształtując stan bezpieczeństwa. Podsystem ekonomiczny państwa stanowi bowiem niezbędną, materialną podstawę dla utrzymania i prawidłowego funkcjonowania różnych sektorów (podsystemów) bezpieczeństwa kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discussed basic threats of economic nature to internal stability of the state, taking their influence on the whole of national security of the Republic of Poland in-to consideration. In the publication, it was assumed that economic threats have a considerable influence on security and stability of the state. A hypothesis related to that assumption was that Poland cannot maintain its internal stability unless it develops in the economic sphere. This kind of perception of security through the economic situation results from a systemic philosophy and theory of security accepted in the article. In connection to philosophy and theory of systems, it was assumed that an unfavourable state of domestic economy will (by means of feedbacks) negatively translate into other domains, connected within one system and creating the whole system of national security. Similarly, a good state of economy will strengthen other domains of national security, shaping a security status positively. The economic subsystem of the state constitutes an essential, material basis for maintaining and proper functioning of different sectors (subsystems) of state's security. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--60
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Oprac. Z. Stachowiak, St. Kurek, S. Kurek, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004.
  • Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, red. R. Jakubczak, J. Flis, Warszawa 2006.
  • Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Arte, Warszawa 2012.
  • Fehler W., I. Dziubek T., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, X 2010.
  • Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Radom 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.