PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 103--122
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane elementy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Internal Security of the State : Selected Items
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem kształtowania bezpieczeństwa wyznacza jedno z najważniejszych zadań stojących przed współczesnym państwem. Kluczową rolę w konstytuowaniu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa państwa odgrywa strategia i polityka narodowa w zakresie przywództwa, organizacji sprawnie działającego systemu zarządzania kryzysowego czy też eliminacji wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń. Wiedza dotycząca istoty współczesnego bezpieczeństwa państwa wyznacza także zakres samookreślenia się człowieka-obywatela i odniesienia do podstawowych potrzeb egzystencjalnych i materialnych, a także wartości narodowych. Realizacja tych potrzeb rozumiana jest najogólniej jako ochrona życia i zdrowia oraz ponadczasowych wartości etycznych, mienia i środowiska a także instytucji państwowych przed zagrożeniami ze strony sił przyrody i działalności człowieka. Neutralizacja tych zagrożeń stanowić musi priorytetowy cel państwa, gdyż od właściwego zarządzania bezpieczeństwem zależy przetrwanie oraz zapewnienie właściwych warunków życia i rozwoju obecnego i przyszłego pokolenia Polaków. Wielkiego znaczenia dla tworzenia bezpieczeństwa w skali całego kraju nabiera stworzenie nadrzędnych i integralnych planów obrony życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony infrastruktury państwowej. Wartości nabiera również ukierunkowanie działań na możliwie pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego zarówno w organizacjach państwowych i samorządowych, jak i komercyjnych instytucjach ochronnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of shaping the security designates one of the most important tasks facing the state nowadays. The key role in constituting and maintaining an adequate level of security of the state plays a strategy and national policy on the field of leadership, efficient organization of crisis management system or the elimination of internal and external threats. Knowledge about the essence of the state security sets the scope of self-determination of citizens with reference to their basic existential needs and requirements, as well as national values. The implementation of these requirements is generally under-stood as protection of life and health, timeless ethical values, property and environment, as well as state institutions against threats from the forces of nature and human activities. Neutralizing these threats must be a priority of the state, since the proper management of security leads to the survival of current and future generations of Poles and ensures proper living conditions and development. Creation of a superior, integrated plans of defense of life and human health and the protection of national infrastructure is of a great importance for the security of the country. The focus on the utilization of full potential of both the state and local authorities and commercial protection establishments also be-comes the most valuable.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2006.
 • Bracik J., Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warszawa 2004.
 • Cieślarczyk M., Kuriata R., Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź 2003.
 • Durys P., Jasiński F., Walka z terroryzmem międzynarodowym. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2005.
 • Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2003.
 • Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.
 • Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, Warszawa 2001.
 • Jakubczak R., Flis J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006.
 • Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, Warszawa 2008.
 • Kitler W. (red.), Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, Warszawa 2001.
 • Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach, Kraków 2007.
 • Korzeniowski L. F., Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, Kraków 2008.
 • Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Warszawa 2008.
 • Kubiak K., Wielkie aglomeracje w aspekcie klęsk żywiołowych i katastrof technicznych [w:] Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia podczas imprez masowych (red. M. Żuber), WSOWL, Wrocław 2008.
 • Kucharski M., Edukacja obronna, Warszawa 2002.
 • Leksykon bezpieczeństwa morskiego, (red.) Szubrycht T., Gdynia 2008.
 • Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979.
 • Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Warszawa 2003.
 • Linde M. S. B., Słownik języka polskiego, T. I (A-F), reprint, Warszawa 1994.
 • Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008.
 • Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2009.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 2001.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 • Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009.
 • Szyszkowska M., Niezbędność zmian świadomości człowieka XXI wieku [w:] Wojna I. (red.), Dylematy etyczne dnia dzisiejszego i przyszłości (red.) Irena Wojnar, PAN, Warszawa 2001.
 • Świderski M., Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania [w:] Wotaszczyk K. A., Materska-Sosnowska A. (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy....
 • Wojtaszczyk K. A., Materska-Sosnowska A., Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Warszawa 2009.
 • Zając J., Bezpieczeństwo państwa [w:] Wojtaszczyk K.A., Materska-Sosnowska A., Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy...
 • Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 2007.
 • Żuber M. (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia cywilizacyjne początku XXI wieku, Wrocław 2007.
 • http://www.imgw.pl/internet/zz/zagrozenia/-biez_zagr/definicje.html.
 • http://www.marekbiernacki.pl/wp.content/uploads/2007/05/marekbiernacki-konferencjaprogramowa20070519.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.