PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 2(18) | 98--104
Tytuł artykułu

Methodology of Variant Assessment of Exploitation Policy Using Numerical Taxonomy Tools

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Metodyka wariantowej oceny polityki eksploatacyjnej z wykorzystaniem narzędzi taksonomii numerycznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł podejmuje dyskusję nad możliwością oceny polityki eksploatacyjnej przedsiębiorstw zarządzających złożonymi systemami technicznymi. Analiza możliwości i potrzeb ilościowej oceny polityki eksploatacyjnej wykazała, że ocena taka może być prowadzona w oparciu o wielowymiarowy zbiór wartości wynikający z syntezy kluczowych cech związanych z realizacją prac obsługowo-naprawczych. W oparciu o wyniki dotychczasowych badań, zbudowano taksonomiczny model oceny polityki eksploatacyjnej, uzupełniony procedurą identyfikacji wzorcowych (pozycjonujących) wariantów taksonomicznych. Opracowany sposób oceny polityki eksploatacyjnej będzie przedmiotem weryfikacji w warunkach funkcjonowania wybranych sieciowych systemów technicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shall discuss the possibility of exploitation policy assessment of companies managing complex technical systems. The analysis of the opportunities and needs of quantitative assessment of exploitation policy showed, that such assessment may be conducted on the basis of multidimensional set of values resulting from the synthesis of the key features associated with the performing maintenance works. Based on the results of previous studies, it was built taxonomic model for assessing exploitation policy, supplemented by an identification procedure of reference (positioning) taxonomic variants. The developed way of assessing exploitation policy will be subject of verification in terms of functioning of selected technical network systems. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
98--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Silesian University of Technology, Poland
Bibliografia
 • A. Adamkiewicz, A. Burnos. "Kluczowe wskaźniki efektywności w utrzymaniu silników spalinowych w układach energetycznych jednostek pływających". Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, pp. 5-16, nr 2 (189).
 • J. Campbell, A. Jardine, J. McGlynn. Asset Management Excellence. Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions. Boca Raton, CRC Press, 2011.
 • T. Grabiński, S. Wydymus, A. Zeliaś. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa, PWN, 1989.
 • Z. Hellwig. "Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr". Przegląd Statystyczny, pp. 307-327, nr 4, 1968.
 • M. Jasiulewicz-Kaczmarek, M. Drożyner. The role of maintenance in reducing the negative impact of a business on the environment. Sustainability Appraisal: Quantitative Methods and Mathematical Techniques for Environmental Performance Evaluation, EcoProduction, 2013, pp. 141-166.
 • J. Kaźmierczak. Eksploatacja systemów technicznych. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000.
 • J. Kaźmierczak, A. Loska, M. Dąbrowski. "Use of geospatial information for supporting maintenance management in a technical network system" in Belgrad: Proceedings of 21th European Congress on Maintenance and Asset Management "Euromaintenance 2012", 2012, pp. 287-297.
 • A. Kelly. Strategic Maintenance Planning. Oxford, Butterworth-Heinemann, 2006.
 • J. Konieczny. Sterowanie eksploatacją urządzeń. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
 • J. Levitt. The Handbook of Maintenance Management. New York, Industrial Press Inc., 2009.
 • A. Loska. "Exploitation assessment of selected technical objects using taxonomic methods". Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, pp. 1-8, nr 15 (1), 2013.
 • A. Loska. "Przegląd modeli ocen eksploatacyjnych systemów technicznych", in Opole: Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, 2011, pp. 37-46.
 • A. Loska. "Selected organizational aspects of maintenance organization modelling". Management Systems in Production Engineering, pp. 13-18, no 4(4)/2011.
 • A. Loska. "Remarks about modelling of maintenance processess with the use of scenario techniques". Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, pp. 92-98, nr. 14 (2), 2012.
 • A. Loska. Wybrane aspekty komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu. Monografia. Opole-Zabrze, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012.
 • A. Loska. "Model polityki eksploatacyjnej dla potrzeb wspomagania procesu decyzyjnego w sieciowym systemie technicznym". Mechanik, pp. 555 - 565, nr 7, 2014.
 • K. Midor, M. Zasadzień, B. Szczęśniak. "Przegląd technologii wykorzystywanych do realizacji usług typu e-maintenance". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 63a (1891), pp. 301-311, 2012.
 • A. Młodak. Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2006.
 • S. Nakajima. Introduction to TPM. Total Productive Maintenance. Portland: Productivity Press, 1988.
 • T. Panek. Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 2009.
 • W. Paszkowski. "Innowacyjna metoda oceny hałasu drogowego w środowisku miejskim", in R. Knosala: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, R. Knosala, Ed. Opole, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, pp. 810-818.
 • R.W. Peters. Maintenance Benchmarking and Best Practices: A Profit - and Customer - Centered Approach. Ney York, McGraw-Hill, 2006.
 • PN-EN 15341:2007 - Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators. Warszawa, Polski Komitet Normalizacyjny, 2007.
 • B. Skotnicka-Zasadzień, W. Biały. "An analysis of possibilities to use Pareto chart for evaluating minimg machines'failure frequency". Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability, pp. 51-55, nr 3 (51), 2011.
 • J. Smith. The KPI Book. Stoubridge: Insight Training & Development Limited, 2001.
 • T. Suzuki. TPM in Process Industries. Portland, Productivity Press, 1994.
 • The Productivity Development Team. OEE for Operators. New York, Productivity Press Inc., 1999.
 • T. Wiremann. Developing Performance Indicators for Managing Maintenance. New York, Industrial Press, 2005.
 • R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień. "The use of value stream mapping to introduction of organizational innovation in industry". Metalurgia, vol 53, str. 709-712, iss. 4, 2014.
 • B. Żółtowski, S. Niziński. Modelowanie procesów eksploatacji. Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.