PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 12 Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji | 217--236
Tytuł artykułu

Wycena instrumentów finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Warianty tytułu
Valuation of Financial Instruments under the International Accounting Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problematykę wyceny instrumentów finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Wycena bilansowa pełni bowiem kluczową rolę w sprawozdawczości finansowej bazującej na MSSF/MSR. Dla instrumentów finansowych zarówno wycena, jak i właściwa prezentacja informacji na ich temat, jest zdeterminowana ich wstępną klasyfikacją. Zwrócono zatem uwagę na zasady klasyfikacji instrumentów finansowych oraz możliwości ich późniejszej reklasyfikacji. Określając zasady wyceny wstępnej i wyceny na dzień bilansowy, należy pamiętać o potrzebie weryfikacji wartości składników majątku w kolejnych momentach wyceny. Sprawowanie kontroli przez jednostkę nad składnikami majątkowymi oznacza bowiem nie tylko prawdopodobny dopływ korzyści ekonomicznych w postaci środków pieniężnych lub innych ekwiwalentów, wynikających z dysponowania danym składnikiem, ale także ewentualne ryzyko poniesienia strat wywołanych utratą wartości przez ten składnik. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the issue of valuation of financial instruments under the International Accounting Standards. Balance sheet valuation plays a key role in financial reporting based on IFRS and IAS. The valuation of financial instruments, as well as their presentation, is determined by their prior classification. Therefore, attention is brought to the principles applied in classifying financial instruments and to the possibility of their subsequent re-classification. In establishing the rules for their initial valuation and balance sheet date valuation, one should be aware of the need to verify the value of the underlying assets on each valuation. This is necessary because, for every organization, being in control of its assets relates not only to likely benefits, such as e.g. financial income, but also to the risk of loss resulting from a decrease in the value of an asset. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Fedak Z., Utrata wartości aktywów, "Rachunkowość" 2006, nr 9.
 • Frendzel M., Klasyfikacja i wycena aktywów i zobowiązań finansowych w świetle MSR 39 Instrumenty finansowe: Ujmowanie i wycena, "Przegląd Podatkowy" 2005, nr 7.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • Grzywacz J., Finansowe instrumentu pochodne, SGH, Warszawa 2009.
 • Helin A., Sztuczyńska H., Wasilewska J., Rachunkowość instrumentów finansowych, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2003.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe i inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Maksymik K., Udoskonalenie ujawnień dotyczących instrumentów finansowych, "Podatki i Rachunkowość" 2009, nr 6 (20).
 • Marcinkowska M., Skorygowana cena nabycia - nowa kategoria ceny, Rachunkowość 2002, nr 10.
 • Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, red. M. Walczak, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 8, Instrumenty finansowe, cz. II, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.
 • MSR 39, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 9. 12. 2004 z późn. zm.
 • MSR 32: Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 31.12.2004 z późn. zm.
 • MSSF 7: Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 27.01.2006 z późn. zm.
 • Sobolewska M., Rachunkowość po nowelizacji w praktyce, Wydawnictwo INFOR, Biblioteka profesjonalistów, Warszawa 2004.
 • Surdykowska S. T., Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer specjalny 4 (60)/2001.
 • Wycena i prezentacja aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych według nowych zasad, red. J. Krynicki, J. Trzemżalski, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2003.
 • Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • Załęcka D., Instrumenty pochodne w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 9 (65), Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.