PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | vol. 9, nr 4 (34), t. 1 Współczesne wyzwania polityki personalnej | 61--74
Tytuł artykułu

Kształtowanie organizacji wielokulturowej - strategie behawioralne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Shaping a Multicultural Organization - Behavioral Strategies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę zarządzania różnorodnością kulturową, zaprezentowano pojęcie strategii behawioralnej i jej rodzaje użyteczne w kształtowaniu organizacji wielokulturowej oraz wskazano jej wyznaczniki. Celem artykułu jest identyfikacja strategii behawioralnych umożliwiających kształtowanie wielokulturowej organizacji, która działa elastycznie w dynamicznym otoczeniu, w której stosuje się zarządzanie wiedzą i której członkowie posiadają zdolność myślenia strategicznego. Celem artykułu jest też wskazanie wyznaczników takiej organizacji. Postawiono tezę, że różnorodność występująca w organizacji wielokulturowej może być źródłem przewagi tej organizacji nad organizacją monokulturową. Przewagę tę można pojmować jako potencjał rozwojowy, tendencję postępową, zdolność uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, elastyczność i umiejętność dokonywania transgresji. Warunkiem osiągnięcia tego sukcesu jest umiejętne zastosowanie strategii behawioralnych, które umożliwiają kształtowanie organizacji wielokulturowej oraz kładzenie szczególnego nacisku na "miękkie" aspekty zarządzania. Nieumiejętne zarządzanie różnorodnością kulturową może doprowadzić organizację do niepowodzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems of cultural diversity management, concept and types of behavioral strategies useful in shaping the multicultural organization, were presented in this paper. The determinants of these behavioral strategies were presented as well. The aim of this article is the identification of behavioral strategies which allow shaping a multicultural organization, which works flexibly in a dynamic environment, an organization, where knowledge management is used, and whose members have the strategic thinking ability. Moreover, an indication of the determinants of such organization was also the goal of this article. It has been argued that the diversity occurring in the multicultural organization can be a source of the advantage of this organization over the mono-cultural one. The advantage can be understood as a potential of development, an ability to maintain progressive trends, to obtain competitive advantage, flexibility and to make the transgression. The condition for achieving this success is a skillful use of behavioral strategies that allow shaping a multicultural organization and putting special emphasis on "soft" management aspects. Incompetent cultural diversity management can lead the organization to fail. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Czerska, M. 2003. Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Warszawa: Difin.
 • Gableta, M., Cierniak-Emerych, A. i K. Piwowar-Sulej 2009. Kultura organizacyjna podstawą partycypacji pracowniczej w organizacjach, w: M. Juchnowicz (red.) Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, s. 251-261. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Glińska-Neweś, A. 2007. Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
 • Godziszewski, B. i A. Glińska-Neweś 2008. Kulturowe uwarunkowania zarządzania strategicznego w gospodarce opartej na wiedzy, w: P. Wachowiak (red.) Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, s. 13-18. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hofstede, G. 1980. Culture's Consequences, Beverly Hills: Sage Publications.
 • House, R.J., Hanges, P., Mansour, J., Dorfman, P. i V. Gupta 2004. Culture, leadership and organizations: The globe study of 66 societies, Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Jankowska-Mihułowicz, M. 2008. Kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych, w: P Wachowiak (red.) Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, s. 35-43. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Kostera, M. i M. Śliwa 2010. Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Koźmiński, A.K. 2004. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krupski, R. 2005. Elastyczność celów i strategii, w: R. Krupski (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, s. 48-73. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Krupski, R. 2005. Elastyczność organizacji, w: R. Krupski (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, s. 21-35. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Krupski, R. i S. Stańczyk. 2008. Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej, w: P. Wachowiak (red.) Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, s. 19-27. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Krupski, R., Niemczyk, J. i E. Stańczyk-Hugiet 2009. Koncepcje strategii organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Pocztowski, A. 2002. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Przytuła, S. 2009. Rola menedżerów-ekspatriantów w transferze praktyk ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w: M. Juchnowicz (red.) Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, s. 473-485. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Robbins, S.P. i D.A. DeCenzo 2002. Podstawy zarządzania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Roberson, Q.M. 2004. Disentangling the Meaning of Diversity and Inclusion, New York: CAHRS.
 • Rutka, R. i M. Czerska 2008. Wpływ kultury kraju pochodzenia dominującego kapitału na kulturę organizacji działającej w Polsce, w: P. Wachowiak (red.) Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, s. 63-71. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Stabryła, A. 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strelau, J. 1998. Psychologia temperamentu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Trompenaars, F. 1993. Riding the Waves of Culture, London: Brealey.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.