PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 8, cz. 1 Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym | 155--168
Tytuł artykułu

Formy sieciowe na przykładzie współpracy międzyorganizacyjnej w JST w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Network Forms of Organization for Example Cross-organizational Collaboration in Local Government in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest próbą wykorzystania teorii sieci do opisu współpracy międzyorganizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem rozważań w nim zawartych jest usystematyzowanie wiedzy na temat możliwych poziomych form współpracy samorządów lokalnych z punktu widzenia powiązań funkcjonalno-przestrzennych w kontekście teorii sieci. Zasadne wydaje się podjęcie rozważań, obejmujących syntezę występujących form współpracy międzyorganizacyjnej oraz wskazanie trendów w tym zakresie. W artykule przyjęto twierdzenie, iż formy sieciowe będą przyszłościowym modelem współzarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Analizy w nim zawarte oparte są na literaturze przedmiotu oraz wybranych przykładach istniejących form sieciowych w ramach jednostek samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
EN
This article is an attempt to use network theory to describe cross-organizational cooperation of local government units. The main objective of the considerations contained in it is the systematization of knowledge about the possible horizontal forms of cooperation of local governments in terms of functional and spatial relationships in the context of lattice theory. It seems reasonable therefore necessary considerations involving the synthesis of all forms of cooperation in terms of functional and spatial relationships. The analysis is based on the literature and selected examples of existing forms of networking within the local government units. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Austen A. (2013), Konkurencja w sieciach międzyorganizacyjnych. Perspektywa zarządzania publicznego, "Organizacja i Kierowanie", nr 5.
 • Austen A. (2013), Między współpracą a rywalizacją w sieciach. Wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 13, część 1.
 • Chrisidu-Budnik A., Korczak J. (2012), Związek jednostek samorządu terytorialnego jako struktura sieciowa, "Samorząd Terytorialny", zeszyt 1-2.
 • Dotacje na innowacje. Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2007), Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Dziemianowicz W. (2008), Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Glińska E. (2010), Współpraca sieciowa w administracji publicznej na przykładzie benchmarkingu, "Współczesne zarządzanie", nr 4.
 • http://bazappp.gov.pl/project_base/ [dostęp: 10.07.2014].
 • http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1699 [dostęp: 10.07.2014].
 • Isett K., Mergel I.A., LeRoux K., Mischen P.A., Rethemeyer R.K. (2011), Networks in Public Administration Scholar: Understanding Where We Are and Where We Need to Go, "Journal of Public Administration Research and Theory", nr 21.
 • Kijowski D., Misiąg W., Prutis W. i inni (2004), Wprowadzenie do Programu Rozwoju Instytucjonalnego, MSWIA, Warszawa.
 • Kisiel W. (2003), Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, Warszawa.
 • Klepka M. (2006), Raport: W kierunku regionalnych systemów innowacji - polskie i europejskie - przykłady tworzenia struktur sieciowych na poziomie regionów, Szczecin.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011.
 • Kozak M.W. (2013), Multi-Level Governance: możliwości wdrożenia w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSEI", seria: EKONOMIA, 6 (1).
 • Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia ISP UJ w Krakowie, Kraków.
 • Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K. (2013), Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 168.
 • Lackowska M. (2012), Zarządzanie metropoliami w Europie [online], http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1%5Bcontroller [dostęp: 01.07.2014].
 • Lic J. (2008), Konsorcjum w zamówieniach publicznych, "Prawo zamówień publicznych", nr 4.
 • Porawski A. (red.) (2003), Współpraca JST w Polsce. Stan i potrzeby, projekt predefiniowany, Poznań.
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWN, Warszawa.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K. (2012), Sieciowe ujecie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 • Thenint H. (2012), Global Review of Innovation Intelligence and Policy Studies, ProInnoEurope, February.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.