PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2010) | nr 3 (70) | 148--159
Tytuł artykułu

Porównanie plonowania i cech morfologicznych roślin owsa oplewionego uprawianego w siewie czystym i mieszanym na terenie powiatu sanockiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparison of Yielding and Morphological Traits of Husked Oats Grown in the District of Sanok Using Pure Sowing and Mixed Stands
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badaniach podjętych na terenie trzech gmin: Sanok, Zarszyn i Besko, w powiecie sanockim, analizowano w latach 2007 i 2008 produkcyjność owsa i jego mieszanki z jęczmieniem. Ocenie poddano komponenty struktury plonu oraz wybrane cechy morfologiczne roślin mające związek z plonowaniem. W każdym roku pobierano próby z 30 pól, charakterystycznych dla siewu czystego owsa i mieszanki. Plon ziarna z uprawy owsa w siewie i w mieszance nie różnił się w sposób statystycznie istotny. Obsada pędów generatywnych w mieszance była wyższa w porównaniu z siewem czystego owsa i zależała od miejsca uprawy (gminy). Owies uprawiany w mieszance charakteryzował się korzystniejszym wskaźnikiem plonowania z uwagi na krótszą słomę. Długość wiechy nie była uzależniona od sposobu uprawy. Liczba ziaren z wiechy owsa i masa 1000 ziaren były determinowane współdziałaniem zachodzącym pomiędzy sposobem siewu i sezonami wegetacyjnymi. Większa liczba ziaren w wiesze owsa uprawianego w siewie mieszanym wystąpiła w roku 2008, powodując spadek masy 1000 ziaren. Sposób siewu nie wpływał istotnie na masę pojedynczego źdźbła, wiechy i osadki. Na te cechy silne oddziaływanie miały lata wegetacji, co potwierdza znaną wrażliwość owsa na przebieg pogody. (abstrakt oryginalny)
EN
Under the research project conducted in the years 2007 - 2008, the productivity of oats and its mixture with barley were investigated in three districts (gminas): Sanok, Zarszyn, and Besko. The evaluation performed comprised the components of yield structure and those selected morphological traits of the plants, which were related with the crop yield of the plants. Each year, the samples being characteristic for pure sowing and mixed stands were taken from 30 experimental fields included in the project. The grain yields of oats grown using pure sowing and mixed stands did not differ statistically significantly. The generative shoot density of mixed plants was higher if compared with the pure sowing and depended on the location of fields. The oats grown using mixed stands was characterized by a more advantageous crop yield index owing to shorter straw. The panicle length did not depend on the cultivation method. The number of seeds per oat panicle and the weight of 1000 grains were determined by the group effect of the methods of sowing applied and the vegetation periods. A higher number of grains in one panicle of oats grown in mixed stands was reported in 2008 and caused the weight of 1000 grains to drop. The sowing method did not significantly impact the weight of a single culm, panicle, and rachis. The morphological traits of the plants were strongly impacted by the vegetation seasons; consequently, this confirms the known sensitivity of oats to the course of weather conditions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
148--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Znój K.: Wpływ nachylenia stoku na zdrowotność i plonowanie owsa w siewie czystym i w mieszanym. Biul. IHAR, 2003, 229, 221-227.
 • [2] Budzyński W.: Reakcja owsa na czynniki agrotechniczne - przegląd wyników badań krajowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1 (18) Supl., 11-25.
 • [3] Lanini W.T., Orloff S.B., Vargas R.N., Orr J.P., Marble V.L., Grattan S.R.: Oat companion crop seeding rate effect on alfalfa establishment, yield, and weed control. Agron. J., 1991, 83, 330-333.
 • [4] Micek P., Zając T, Borowiec F.: Skład chemiczny i wartość pokarmowa zielonki i kiszonki z owsa uprawianego jako roślina ochronna. Biul. IHAR, 2003, 229, 349-357.
 • [5] Michalski T., Idziak R.: Plonowanie owsa rosnącego w mieszankach i w siewie czystym w zależności od nawożenia azotowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1 (18) Supl., 38-45.
 • [6] Michalski T., Idziak R., Menzel L.: Wpływ warunków pogodowych na plonowanie owsa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1(18) Supl., 46-52.
 • [7] Nowiński M.: Dzieje zbóż. W: Dzieje upraw i roślin uprawnych. PWRiL, Warszawa 1970, ss. 154-211.
 • [8] Noworolnik K.: Uprawa mieszanek zbożowych w Polsce na tle warunków przyrodniczych. Wieś Jutra, 2008, 4 (117), 22-23.
 • [9] Noworolnik K., Leszczyńska D.: Konkurencyjność owsa względem jęczmienia w siewie mieszanym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1 (18) Supl., 126-130.
 • [10] Peltonen-Sainio P., Forsman K., Poutala T.: Crop management eefects on pre- and post-anthesis changes in leaf area index and leaf area duration and their contribution to grain yield and yield com- ponenets in spring cereals. J. Agron. & Crop Sci., 1997, 179, 47-61.
 • [11] Pisulewska E., Lepiarczyk A., Gambuś F., Witkowicz R.: Plonowanie oraz skład mineralny brązowo i żółtoplewkowych form owsa. Fragm. Agron., 2009, 26 (1), 84-92.
 • [12] Podolska G., Nita Z., Mikos M.: Plonowanie i skład chemiczny ziarna nagoziarnistej formy owsa karłowego (STH 5630) w zależności od gęstości siewu i nawożenia azotem. Fragm. Agron., 2009, 26 (1), 100-107.
 • [13] Szarek K., Klima K.: Porównanie plonowania i elementów struktury plonu owsa uprawianego w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Biul. IHAR, 2006, 239, 173-183.
 • [14] Szempliński W.: Plonowanie nagich i oplewionych form owsa i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszanym. Biul. IHAR, 2003, 229, 147-156.
 • [15] Ścigalska B.: Plonowanie odmian owsa w zależności od gęstości siewu w warunkach regionu południowo-wschodniego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1 (18) Supl., 153-160.
 • [16] Wanic M., Nowicki J., Bielski S.: Rola mieszanki zbożowej w stabilizacji plonowania zbóż w zmianowaniu. Pam. Puł., 1999, 114, 349-355.
 • [17] Witkowicz R., Lepiarczyk A., Pisulewska E.: Ocena plonowania różnych form owsa. Fragm. Agron., 2009, 26 (2), 165-175.
 • [18] Witkowicz R., Pisulewska E., Poradowski R.: Plonowanie i elementy struktury plonu ziarna owsa nagoziarnistego odmiany Akt w różnych warunkach siedliska. Acta Agrar. Silv., 2007, 50 ser. Agr., 3-13.
 • [19] Zając T., Szafrański W., Królikowski J.: Porównanie plonowania odmian i wczesnych rodów owsa w warunkach podgórskich i górskich. Probl. Zagospodarowania Ziem Górskich, 1997, 43, 165-171.
 • [20] Zając T., Szafrański W., Witkowicz R., Oleksy A.: Indywidualny udział komponentów struktury plonu w kształtowaniu wysokości plonu ziarna owsa w różnych warunkach siedliskowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1999, 1(18) Supl., 174-180.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.