PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
17 (2010) | nr 3 (70) | 160--173
Tytuł artykułu

Porównanie plonowania i zawartości białka mieszanek owsa oplewionego i łubinu wąskolistnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparison of Yielding and Protein Content in Common Oats/Narrow-Leaved Lupine Mixtures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań (2004 - 2006) było określenie plonu nasion, słomy, resztek pożniwnych i białka ogólnego mieszanek owsa z łubinem wąskolistnym, w zależności od udziału tych gatunków, i ich porównanie z odpowiednimi wskaźnikami wymienionych roślin z siewów czystych [-]. Eksperyment polowy założono metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach, w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach. Czynnikiem doświadczenia był udział (w % siewu czystego) owsa (100, 75, 50, 25, 0) i łubinu wąskolistnego (0, 25, 50, 75, 100) w mieszance. Spośród porównywanych mieszanek owsa z łubinem wąskolistnym największy plon nasion, słomy, resztek pożniwnych i białka ogólnego uzyskano z mieszanki o udziale komponentów 75 % + 25 %. Plony tej mieszanki były zbliżone do poziomów plonów owsa z siewu czystego. Zmniejszanie udziału owsa w mieszance z łubinem wąskolistnym powodowało istotny spadek plonu nasion, słomy i resztek pożniwnych, a wzrost zawartości białka ogólnego w nasionach i słomie mieszanek. Udział ziarna owsa w strukturze plonu mieszanek wynosił 88,8 - 96,0 %. Uprawa mieszanek owsa z łubinem wąskolistnym pozwala otrzymać istotnie większy plon nasion, słomy, resztek pożniwnych i białka ogólnego niż czysty zasiew łubinu wąskolistnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research (2004 - 2006) was to determine the yield of seeds, straw, crop residues, and total protein in mixtures of oats and narrow-leaved lupine depending on the content proportions of those species and to compare them with the relevant indicators of the named plants originating from pure stands. A field experiment was established at the Experimental Farm in Zawady, and arranged using a randomized complete block design with four replicates. The experimental factor was a content proportion (% of pure stand sowing) of oats (100, 75, 50, 25, 0) and narrow-leaved lupine (0, 25, 50, 75, 100) in a mixture. Of the oats/narrow-leaved lupine mixtures studied, the mixture with a 75% and 25% proportion of components produced the highest yields of seed, straw, crop residue, and total protein. The yields of this mixture were similar to those of oats cultivated in pure stands. An decrease in the content proportion of oats in the mixture with narrow-leaved lupine caused the yields of seed, straw, and crop residue to significantly decrease, and the total protein content in the seeds and straw of mixtures to increase. The per cent proportion of oats in the structure of mixture yield was between 88.8 and 96.0%. When cultivating mixtures of oats and narrow-leaved lupine, it is possible to produce significantly higher yields of seed, straw, crop residue, and total protein if compared with the yields obtained when growing narrow-leaved lupine in pure stands. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
160--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
Bibliografia
 • [1] Batalin M.: Studium nad resztkami pożniwnymi roślin uprawnych w łanie. Rocz. Nauk Rol., 1962, 98 (D), 1-155.
 • [2] Borowiecki J., Księżak J.: Rośliny strączkowe w mieszankach ze zbożami w produkcji pasz. Post. Nauk Rol., 2000, 2, 89-100.
 • [3] BUyUkburę U., Karadag Y.: The amount of NO -N transferred to soil by legumes, forage and seed yield, and the forage quality of annual legume + triticale mixtures. Turk. J. Agric. For., 2002, 26 (5), 281-288.
 • [4] Gałęzewski L.: Reakcja łubinu żółtego w siewie czystym i jego mieszankach z owsem na wilgotność gleby. Rocz. AR Poznań, Rol., 2006, 380 (65), 55-65.
 • [5] Harasimowicz-Hermann G.: Wpływ zróżnicowanej architektury łanu na elementy struktury plonu i masę resztek pozbiorowych form tradycyjnych i samokończących łubinu żółtego i wąskolistnego. Fragm. Agron., 1993, 4, 181-182.
 • [6] Ignaczak S., Andrzejewska J.: Rozwój i produktywność bobiku oraz zbóż w siewach jednogatunkowych lub mieszanych. Cz. I. Rozwój roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1997, 446, 355-363.
 • [7] Klima K., Pisulewska E.: Kształtowanie się komponentów struktury plonu ziarna owsa, uprawianego w warunkach górskich, w siewie czystym i mieszankach. Rocz. AR Pozn., Rol., 2000, 325 (58), 39-47.
 • [8] Kotecki A.: Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów w mieszankach na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rozprawa hab., 1990, 87, 1-54.
 • [9] Kotecki A., Grządkowska A., Stainhaff-Wrześniewska A.: Ocena przydatności odmian łubinu wąskolistnego do uprawy w mieszankach ze zbożami. Mat. Konf. Nauk. nt. "Łubin we współczesnym rolnictwie. Łubin - Białko - Ekologia", PTŁ, ART, KFGiHR PAN, Olsztyn 1997, ss. 261-271.
 • [10] Kotwica K., Rudnicki F.: Komponowanie mieszanek zbóż jarych z łubinem na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2003, 495, 163-170.
 • [11] Kotwica K., Rudnicki F.: Efekty uprawy jarych mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych na glebie kompleksu żytniego dobrego. Acta Sci. Pol., Agricultura, 2004, 3 (1), 149-156.
 • [12] Księżak J.: Plonowanie mieszanek łubinu wąskolistnego ze zbożami jarymi na różnych typach gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2007, 522, 255-262.
 • [13] Leszczyńska D., Cacak-Pietrzak G.: Wpływ obecności owsa (formy oplewionej i nieoplewionej) na cechy plonotwórcze jęczmienia w zasiewie mieszanym. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 2006, 46 (2), 19-23.
 • [14] Lithourgidis A.S., Vasilakoglou I.B., Dhima K.V., Dordas C.A., Yiakoulaki M.D.: Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Res., 2006, 99 (2/3), 106-113.
 • [15] Michalski T.: Agrotechniczne aspekty uprawy mieszanek w świetle literatury. Mat. Konf. Nauk. nt. "Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych". AR, CDiER, Poznań 1994, s. 65-74.
 • [16] Paprocki S., Zieliński A.: Wpływ mieszanek strączkowo-zbożowych na plon i jakość resztek pożniwnych oraz ich działanie na żyto. Rocz. Nauk. Rol., 1966, 90 (A/4), 611-631.
 • [17] Pisulewska E.: Wysokość i jakość plonu jarych i ozimych mieszanek zbożowo-strączkowych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawy, 1997, 221, 1-88.
 • [18] Pommer G., Haisch A., Forster S., Fink K.: Einfluesse der Strahlungversorgung auf Assimilationsleistung und Ertragsbildung der Ackerbohne. Angew. Botanik, 1985, 59, 453-468.
 • [19] Rudnicki F., Gałęzewski L.: Reakcja owsa i łubinu żółtego na uprawę w mieszankach o różnym składzie ilościowym oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek. Cz. I. Reakcja owsa i łubinu wąskolistnego na uprawę w mieszankach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2007, 516, 161-170.
 • [20] Rudnicki F., Gałęzewski L.: Reakcja owsa i łubinu żółtego na uprawę w mieszankach o różnym składzie ilościowym oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek. Cz. II. Plonowanie mieszanek. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 2007, 516, 171-179.
 • [21] Rudnicki F., Kotwica K.: Porównanie efektów uprawy jarych mieszanek zbożowo-strączkowych z udziałem jęczmienia, owsa lub pszenżyta. Folia Univ. Stetin., Agricultura, 2002, 228 (91), 125-130.
 • [22] Rudnicki F., Kotwica K.: Oddziaływanie konkurencyjne między zbożami jarymi i łubinami w mieszankach oraz efekty produkcyjne uprawy mieszanek na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego. Fragm. Agron., 2007, 4, 145-152.
 • [23] Rimovsky K.: Resztki pożniwne roślin uprawnych i ich wpływ na bilans masy organicznej. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Agricultura, 1987, 44, 163-170.
 • [24] Skrzyczyński T., Boligłowa E., Starczewski J.: Wartość przedplonowa roślin strączkowych dla jęczmienia jarego i pszenżyta ozimego. Fragm. Agron., 1992, 4, 35-42.
 • [25] Szałajda R.: Plonowanie dwugatunkowych mieszanek roślin strączkowych z dodatkiem owsa uprawianych na nasiona. Mat. Konf. Nauk. nt. "Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych", AR, CDiER, Poznań 1994, ss. 175-179.
 • [26] Szałajda R.: Produkcyjność mieszanek strączkowych i zbożowo-strączkowych z udziałem owsa. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 1997, 446, 401-405.
 • [27] Szczygielski T.: Plonowanie mieszanek strączkowo-zbożowych. Fragm. Agron., 1993, 4, 187-188.
 • [28] Wanic M., Nowicki J., Bielski S.: Reakcja mieszanki jęczmienia jarego z owsem na różne przedplony i częstotliwość uprawy w płodozmianie. Cz. II. Masa i jakość resztek pożniwnych. Acta Sci. Pol., Agricultura, 2004, 3 (2), 177-186.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.