PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 Technologie informatyczne w administracji publicznej | 171--194
Tytuł artykułu

Platformy integracyjne w administracji publicznej na przykładzie ogólnopolskiego systemu powiadamiania ratunkowego

Warianty tytułu
Integration platforms in public administration. Case study of the Polish national emergency information system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
... informatyzacja poszczególnych jednostek sektora publicznego oraz całej administracji napotyka wiele przeszkód spowodowanych niewłaściwym zarządzaniem na poziomie strategicznym i operacyjnym. Architektura korporacyjna, która stanowi narzędzie operacjonalizacji strategii IT, umożliwi zlikwidowanie dotychczasowych barier występujących podczas implementacji tej strategii. Stworzenie modelu architektury korporacyjnej jest działaniem kompleksowym, obejmującym wszystkie aspekty organizacji, dlatego niezbędne jest zastosowanie instrumentu, który w sposób skuteczny umożliwi opracowanie modelu architektury dostosowanej do potrzeb danej jednostki (organizacji). Odpowiednie przygotowanie organizacji umożliwia lepsze dostosowanie założeń architektonicznych do potrzeb organizacji oraz optymalizuje koszty wdrożenia architektury. Metodą pozwalającą na to jest metoda ADM. Jej iteracyjność uławia zarządzanie przedsięwzięciem i precyzyjne przygotowanie każdego aspektu. (fragment tekstu)
EN
In this study, I would like to present a concept of the integration platform as a medium for data and documents interchange between huge, heterogenic systems which are used in the process of national infrastructure development. The reciprocity problem of public administration systems will be described in the case study of the development, implementation and integration of different public emergency systems. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adamski D., Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych według przepisów wykonawczych do ustawy o informatyzacji, "Prawo Mediów Elektronicznych", nr 5, dodatek specjalny do "Monitora Prawniczego" 2006, nr 16.
 • Burczyński T., Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, PRESSCOM, Wrocław 2011.
 • Kamiński A. et al., Analiza stanu realizacji projektu indywidualnego w ramach PO IG. Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLICBD). Część doradcza, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerze POIG.07.01.00-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Kosmacz-Chodorowska A., Elektroniczna wymiana danych dla przemysłu spożywczego, "Przemysł Spożywczy" 2013, nr 11.
 • Kot S., Starosta-Patyk M., Krzywda D., Zarządzanie łańcuchem dostaw, WWZPCz, Częstochowa 2009.
 • Kotecki S., Dokument elektroniczny w aktach wykonawczych. Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego, "Elektroniczna Administracja" 2007, nr 3.
 • Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski, Difin, Warszawa 2001.
 • Manouvrier B., Menard L., Application Integration: EAI, B2B, BPM and SOA, Wiley, Canada 2009.
 • Manuszak C., Nowak P, Rudnicki T., Sadowska P., Sokołowski G., Zebrowski P., Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT - II edycja, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1664).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526).
 • Sehgal V., Enterprise Supply Chain Management Integrating Best-in-Class Processes, Wiley, Canada 2009.
 • Tabor M., Standaryzacja dokumentów elektronicznych wytwarzanych w podmiotach publicznych, "Elektroniczna Administracja" 2007, nr 5.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1232).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 65, poz. 565).
 • Zawiła-Niedźwiecki J., Karamon T., Podniesiński M., Platforma Lokalizacyjno- -Informacyjna z Centralną Bazą Danych w systemie ratownictwa 112, www.knws.uz.zgora.pl/history/pdl7knws_2010 159.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.