PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 8, cz. 1 Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym | 277--293
Tytuł artykułu

Poprawa efektywności ekonomicznej organizacji poprzez analizę procesów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Improving Economic Effectiveness of Organizations through Process Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja różnych sposobów (podejść) do poprawy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw przy uwzględnieniu podejścia procesowego. Problem badawczy sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na pytania: 1. W jaki sposób możliwa jest poprawa wyniku finansowego przy niezmienionej strukturze przychodów oraz jaki jest ogólny wpływ kosztów pracy na ostateczny kształt rachunku zysków i strat? 2. Jakie możliwości w zakresie wzrostu efektywności przedsiębiorstwa daje podejście procesowe na różnych poziomach? 3. Jakie koncepcje proponowane w ramach podejścia procesowego są możliwe do zastosowania w celu poprawienia efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa? Hipoteza badawcza została sformułowana następująco: w obecnej sytuacji gospodarczej najważniejszym elementem utrzymania lub budowania przewagi konkurencyjnej jest zasadnicza redukcja kosztów działania przedsiębiorstwa przy niezmienionej (ewentualnie poprawionej) strukturze przychodowej, która może zostać osiągnięta poprzez zastosowanie koncepcji, narzędzi i technik proponowanych w ramach podejścia procesowego. Metodą zastosowaną do weryfikacji hipotezy badawczej jest analiza istniejących badań oraz analiza aktualnych koncepcji zarządzania, zawartych w literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej. (fragment tekstu)
EN
As a result of changes which occurred in the worldwide economy at the end of the first decade of the 20th century, some areas related to enterprise management have undergone changes. The consequences of crisis were noticed from the operational, tactical and strategic perspectives, and the companies' operations were mostly aimed at delivering best possible financial results. The components of the company's final financial performance needed thorough examination. This can be confirmed in empirical studies which are being conducted all over the world; conclusions drawn from the studies highlight an increasing role of a cost structure in the functioning of an enterprise. Furthermore, it also constitutes an area that requires most in-depth analyses and optimization activities, but on the other hand allows for creating organizational competitive advantage through optimization of business processes and the use of achievements from the process management field. The objective of this article is to present various methods (approaches) regarding the improvement of the economic effectiveness of enterprises with the use of the process approach. According to the research hypothesis, considering the current economic situation, the most important element of maintaining or building competitive advantage is about significant reduction of the enterprise costs with unchanged (possibly adjusted) structure of revenues, which can be obtained by the application of concepts, tools and techniques suggested within the process approach. The analysis of the existing research and current management concepts included in the specialist literature and market practice served as the method to verify the research hypothesis. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
 • 16. coroczne badanie Global CEO Survey: Polska perspektywa (2013), www.pwc.pl/pl/publikacje, [dostęp: 04.08.2014].
 • 17. coroczne badanie Global CEO Survey: Polska perspektywa (2014), www.pwc.pl/pl/publikacje, [dostęp: 04.08.2014].
 • Borowiecki R. (2003), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny., Difin, Warszawa.
 • Dobija D., Kucharczyk M. (red) (2009), Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Drucker P. F. (2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes sp. z o.o., Warszawa.
 • Exploring Strategic Risk (2013) [online], www.webserver2.deloitte.com, [dostęp: 04.08.2014].
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. (2002), Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Gajewski A. (2007), Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1990), The core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June.
 • Jaruga A.A. (2010), Koncepcje kosztów i efektów [w:] A.A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa.
 • Korsan-Przywara P., Zgrzywa-Ziemak A. (2011), Zarządzanie procesowe [w:] M. Hopej, Z. Kral (red.), Współczesne metody zarządzania procesowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Messner Z., Pfaff J. (red) (2011), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa.
 • Mockler R.J. (1999), Multinational Strategic Alliances, Wiley.
 • Nosowski A. (2010), Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nowosielski S. (red.) (2009), Podejście procesowe w organizacjach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Nowosielski S. (2011), Podejście procesowe w organizacjach [online], www.dbc.wroc.pl/Content/4145/PN_52_Nowosielski.pdf, [dostęp: 14.08.2014].
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Penc-Pietrzak I. (2003), Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą, CH Beck, Warszawa.
 • Redukcja kosztów - doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów (2009) [online], https://www.kpmg.com/ , [dostęp: 04.08.2014].
 • Romanowska M., Trocki M. (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa.
 • Rummler G., Brache A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, Warszawa.
 • Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Trocki M. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 • Ward M. (1997), 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2013 (2014) [online], www.stat.gov.pl [dostęp: 14.08.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.