PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 8, cz. 1 Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym | 321--331
Tytuł artykułu

Innowacyjność jako czynnik wspierający proces konwergencji w świetle strategii EUROPA2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovativeness as the Factor Supporting the Convergence Process in the Light of the Strategy Europe2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wspomnienie o jednych z największych problemów dzisiejszych gospodarek, przedstawienie roli innowacyjności w dążeniu do wzrostu konkurencyjności i poprawy kondycji gospodarczej jako czynnika wspierającego realizację procesu konwergencji w ramach strategii EUROPA2020. (fragment tekstu)
EN
The modern economy is characterized by various types of problems and challenges, such as unemployment, poverty, environmental degradation or significant differences in levels of development between countries of high and low developed countries. A chance to meet these problems, seems to be innovation. With innovation involves the possibility for the use of innovative production factors and less impact on the environment, the chance of development companies, and this results in the possibility of creating new jobs and thus a decrease in unemployment. By being innovative operators can survive the economic downturn, to find the idea for "tomorrow", and in turn, their success may encourage other companies to similar activities. The aim of the article is to highlight the most important issues of today's economies, to highlight the role of innovation in the quest to increase competitiveness and improve economic condition as a factor supporting the implementation of the convergence process in the framework of the Europe2020. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Art. 25, P7_TA-PROV(2011)0316 Piąte sprawozdanie w sprawie spójności oraz strategia dotycząca polityki spójności po 2013 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego sprawozdania Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 2013 r. (2011/2035(INI)), http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/p7_taprov(2011)0316_/p7_ta-prov(2011)0316_pl.pdf [dostęp: 27.10.2013].
 • Czemiel-Grzybowska W. (2012), Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji, Wyd. SEDno, Warszawa.
 • European Innovation Scoreboard (EIS) 2009 (2010), European Commission, Belgium [online], http://www.proinnoeurope.eu/sites/default/files/page/10/12/EIS%202009%20FINL_updated.pdf [dostęp: 11.10.2012].
 • European Innovation Scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation performance (2009), European Communites, Luxembourg [online], http://www.ebn.be/assets/assets/private/policy/5.%20eis%20report%202008.pdf [dostęp: 11.10.2012].
 • European Innovation Scoreboard 2007. Comparative analysis of innovation performance, European Communites, Luxembourg 2008 [online], http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/proinno/eis-2007_en.pdf [dostęp: 11.10.2012].
 • Fagerberg J. (2005), Innovation a guide to the literature [w:] J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York.
 • Hunt S.D. (2000), A General Theory of Competition. Resources, Competence, Productivity, Economic Growth, Sage Publications Inc., Thousand Oaks - London - New Dehli.
 • Innovation Union Scoreboard (2013), European Commission, Belgium [online], http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf [dostęp: 05.11.2013].
 • Innovation Union Scoreboard (2012), European Commission, Belgium [online], http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf [dostęp: 11.10.2012].
 • Innovation Union Scoreboard 2010 (2011), European Commission, Belgium [online], http://www.proinnoeurope.eu/sites/default/files/docs_EIS2010/IUS_2010_final.pdf [dostęp: 11.10.2012].
 • Komunikat Komisji Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna [online], http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2013_poland_pl.pdf [dostęp: 26.10.2013].
 • Pangsy-Kania S. (2007), Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Problemy współczesnej gospodarki [online], http://artelis.pl/artykuly/49060/problemy-wspolczesnejgospodarki [dostęp: 27.12.2012].
 • Prystrom J. (2008), Innowacyjność "kluczem do sukcesu" - przykład Volvo Car Corporation [w:] Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2 (38).
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria wzrostu gospodarczego, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1932), The Theory of Economic Development, Galaxy Book, New York.
 • Schwab K. (2012), The Global Competitiveness Report 2012 - 2013, World Economic Forum, Geneva [online], http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf [dostęp: 02.11.2012].
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. (2001), Zarządzanie firmą innowacyjną, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Stankiewicz M J. (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Dom Organizatora", Toruń.
 • The Global Competitiveness Report 1994, World Economic Forum, Geneva.
 • Wnorowski H. (2001), Małe i średnie przedsiębiorstwa - ich rola w gospodarce oraz czynniki rozwoju [w:] H. Wnorowski, A. Letkiewicz (red.), Praktyczne problemy przedsiębiorczości, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.