PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 55--72
Tytuł artykułu

Polska, euro i strategia twardego jądra

Warianty tytułu
Poland and the Euro
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce nie zostało wypracowane spójne podejście do integracji monetarnej. Lata zsowietyzowanej gospodarki opartej na fikcyjnym pieniądzu, anemiczne relacje w handlu światowym, niewielkie doświadczenie członkostwa w Unii oraz odłożone w czasie wprowadzenie euro (derogacja w traktacie akcesyjnym) miały wpływ na relatywnie niewielkie zainteresowanie funkcjonowaniem państwa w unii walutowej. W szczególności zagadnienia legitymizacji, wiarygodności, suwerenności państwa w UGiW traktowano jako mniej znaczące w porównaniu z analizą ekonomiczną. W rezultacie teza o polityczności powstania unii walutowej została zepchnięta na margines, uniemożliwiając racjonalną dyskusję o strategicznych następstwach uczestnictwa w takiej unii. (fragment tekstu)
EN
In this paper, I examine differentiation, the policy approach implemented by "old" Member States of the European Union that are also members of the eurozone. The aim of the paper is twofold. First, it shows that while pro-integration attitudes are well-developed among the eurozone states, the policy model used (in the long run) comes at the expense of other states such as Poland. Second, it demonstrates that differentiation creates a serious impact both on Poland's government policies with regard to its future membership in the eurozone and on Polish society, which is becoming less supportive of the changeover from zloty to euro. Thus, it is argued, that there is a strong relationship between the avidity of Poland to fulfil the convergence criteria and the external political conditions of membership in the eurozone. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski; Collegium Civitas w Warszawie
Bibliografia
 • M. Dunin-Wąsowicz, Euro w systemie międzynarodowym i potęga monetarna UE, "Sprawy Międzynarodowe" 2013, nr 4, s. 29-48.
 • Traktat o Unii Europejskiej, w: A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (red.), Dokumenty europejskie, t. 1, Lublin 1996, s. 295.
 • One Market, One Money. An Evaluation of the Potential Benefits and Costs of Forming an Economic and Monetary Union, "European Economy" 1990 (październik), nr 44, s. 5.
 • M. Dunin-Wąsowicz, Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002, Warszawa 2009, s. 198-205.
 • J. Pisani-Ferry, Only One Bed for Two Dreams: A Critical Retrospective on the Debate over the Economic Governance of the Euro Area, "Journal of Common Market Studies" 2006, t. 44, nr4, s. 828.
 • J. Frankel, The ECB 's Three Mistakes in the Greek Crisis and How to Get Sovereign Debt Right in the Future, 16 maja 2011 r. - www.voxeu.org.
 • A. Annett, Enforcement and the Stability and Growth Pact: How Fiscal Policy Did and Did Not Change under Europe's Fiscal Framework, "IMF Working Paper" z 1 maja 2006 r., s. 3-34.
 • E. Monnet i in., Europe between Financial Repression and Regulatory Capture, "Bruegel Working Paper" 2014, nr 8, s. 2-17.
 • R. Triffin, Europe and the Money Muddle: From Bilateralism to Near-Convertibility, 1947-1956, New Haven 1957, Connecticut 1976 [reprint], s. 280-294.
 • M. Feldstein, Does One Market Require One Money?, w: "Policy Implications of Trade and Currency Zones" FRB of Kansas City, symposium, 22-24 sierpnia 1991 r., s. 77-84.
 • P. De Grauwe, The Political Economy of Monetary Union in Europe, "The World Economy" listopad 1993, s. 653-661.
 • A. Podolski, Rosja i WNP - decydujące starcie, "Polska w Europie" sierpień 1999, nr XXIX, s. 52.
 • H. Mahony, Juncker Elected: Promises More Social EU, More Political Commission, Euroobserver, 15 lipca 2014 r. - http://euobserver.com.
 • Friedman: Polska jest w punkcie zwrotnym swojej historii, "Polska The Times" z 2 czerwca 2014 r.
 • W.F.V. Vanthoor, European Monetary Union since 1848. A Political and Historical Analysis, Cheltenham 1996, s. 58.
 • H. Wallace, A. Ridley, Europe: The Challenge of Diversity, London 1985.
 • W. Schäuble, K.A. Lamers, Reflections on European Foreign Policy, Document by the CDU/CSU Group in the German Bundestag Bonn 1994, w: B.F. Nelsen, A. Stubb (red.), The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, Basingstoke 1998, s. 77.
 • Further Preparation of Stage 3 of EMU; Conclusions of the Presidency, European Council, Madrid, 15-16 grudnia 1995 r. -www.europarl.eu.int.
 • J. Barcz, Po szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2011 r.: Unia na drodze do konsolidacji czy fragmentacji?, w: J.P. Gieorgica, R. Smoleń (red.), Polska prezydencja w Unii Europejskiej w roku 2011, Szczecin 2012, s. 57-58.
 • The Paris Declaration of 12 October 2008 - www.eu2008.fr.
 • Shifting EU Institutional Reform into High Gear: Report of the CEPS High-Level Group, Brussels 2014, s. 17-18.
 • M. Olson, The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge 1971, s. 25-28.
 • France and Germany - Together for a Stronger Europe of Stability and Growth, Presse-und Informationsamt Bundesregierung, "Pressemitteilung" z 30 maja 2013 r.
 • J. von Hagen, J. Traistaru, Macroeconomic Adjustment in the New EU Member States, The European Money and Finance Forum, Vienna 2006, "SUERF Studies" 2006, nr 4, s. 68.
 • M. Chinn, J. Frankel, The Euro May over the Next 15 Years Surpass the Dollar as Leading International Currency, "NBER Working Papers" kwiecień 2008, s. 1-24.
 • Oświadczenie Rządu RP przedstawione przez ministra spraw zagranicznych RP Bronisława Geremka na pierwszym posiedzeniu Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Bruksela, 31 marca 1998 r., w: Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o członkostwo w UE, KPRM, Warszawa, luty 2000, s. 9-16.
 • Progress towards Accession by Each of the Candidate Countries, "Composite Paper" z 4 listopada 1998 r., s. 10-11.
 • A. Bratkowski, J. Rostowski, Zlikwidować złotego, "Rzeczpospolita" z 6 marca 1999 r.
 • L. Balcerowicz, European Banking Congress, Frankfurt, 23 listopada 2001 r.
 • Accession and Adoption of the Euro, 12 grudnia 2003 r. - www.euractiv.com.
 • Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa, luty 2004, s. 75.
 • Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2005, s. 8, 53.
 • Wywiad z Donaldem Tuskiem, "Financial Times" z 9 grudnia 2008 r.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospołitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, BISE, luty 2009 r.
 • Sprawozdanie za okres od 1 października 2012 r. do 31 marca 2013 r., Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa, 6 maja 2013 r., s. 6.
 • A. Chayes, A. Handler-Chayes, The New Sovereignty. Compliance with International Regulatory Agreements, Cambridge 1998, s. 26-28.
 • A. Wimmel, Theorizing the Legitimacy of European Governance: A Labyrinth with No Exit?, "Journal of European Integration" 2009, t. 31, nr 2, s. 181-199.
 • M. Erlandsson, Determinants of Public Opinion in Sweden about Joining the EMU, Göteborg 2002.
 • M. Dunin-Wąsowicz, Eurostrefa? Tu Łotwa, "Miesięcznik Finansowy Bank" 2014, nr 2, s. 74-77.
 • Euro zamiast złotego nieprędko, PAP, 26 kwietnia 2014 r.
 • www.mf.gov.pl.
 • P. Krajewski (red.), Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro: ujęcie ilościowe, Warszawa 2012, s. 65.
 • A. Gamble, Perception of Value of Money in Unfamiliar Currencies, Góteborg 2005, s. 1-25.
 • C.D. Zimmermann, A Contemporary Concept of Monetary Sovereignty, Oxford 2013, s. 180-220.
 • A. Nowak-Far, Suwerenność państwa a jednolita waluta europejska, w: J. Kranz (red.), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, Warszawa 2006, s. 199-206.
 • M. Dunin-Wąsowicz, L'union économique et monétaire dans les pays en voie d'accession -intérêts économiques et politique, "Reflets et perspectives de la vie économique" 2003, t. 42, nr 3, s. 73-88.
 • Treaty on the European Union and Protocol on Transitional Provisions as Attached to the Lisbon Treaty, "Official Journal of the European Union", C 326, t. 55, 26 października 2012 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.