PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 33--43
Tytuł artykułu

Organizational Culture a Company Crisis

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kultura organizacyjna a kryzys firmy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podkreślono, że kultura organizacyjna wywiera silny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz w dużym stopniu wpływa na powstawanie sytuacji kryzysowej lub może jej przeciwdziałać. Przedstawiono również podstawowe czynniki prowadzące do kryzysu firmy. Problematykę złożoności kultury organizacyjnej i jej wpływ na przeciwdziałanie kryzysom ujęto w warunkach zmiany kultury organizacyjnej danej firmy. Kształtowanie kultury organizacyjnej niesie ze sobą aspekty aksjologiczne, etyczne i moralne, a budowanie tożsamości firmy wokół określonych wartości stanowi konsekwencje dla wszystkich jej interesariuszy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article emphasizes that the organizational culture has a strong influence on the functioning of a company and to a large extent has an impact on the development of a crisis situation or can counteract such a situation. The article presents basic factors leading to a crisis of a company. The complexity of the organizational culture and its influence on counteracting crises were included in the conditions of change of the organizational culture of a given company. Shaping the organizational culture carries axiological, ethic and moral aspects and building the company identity around particular values constitutes consequences for all its stakeholders. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Bibliografia
 • Bakan J., Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wyd. Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 • Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna. Model wartości konkurujących, Wyd. Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2003.
 • Fryzeł B., Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2004.
 • Gadomska-Lila K., Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2013.
 • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 • Hopej-Kamińska M., Kamiński R., Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym a kultura organizacyjna, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 3.
 • Huczek M., Kryzys przedsiębiorstwa a jakość zarządzania, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka", Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013, Nr 1(X).
 • Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
 • Kaplan R., Balanced Scorecard, IRR, Warszawa 2000
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
 • Łukasik P., Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie w kryzysie, red. A. Stabryła, Wyd. Mfiles, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2010.
 • Smolarek M., Kształtowanie kultury organizacyjnej w małym przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS", Seria Zarządzanie, nr 2/2009
 • Srokowski Ł., Zmienić myślenie o firmie, Wyd. Poltex, Warszawa 2011.
 • Stachowicz J., Machulik J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wyd. Szumacher, Kielce 2001.
 • Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
 • Szczerba M., Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w świetle opinii syndyków i nadzorców sądowych, [w:] Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, red. B. Prusak, Warszawa 2007.
 • Walas-Trębacz J., Ziarko J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2011.
 • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 1989.
 • Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.