PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 93--112
Tytuł artykułu

Motivation Systems in Shaping the Development of SME Employees in an Increasingly Globalizing World

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Systemy motywacji w kształtowaniu rozwoju pracowników MŚP w dobie rosnącej globalizacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest wskazanie funkcjonowania systemów motywacji kształtujących rozwój pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w dobie rosnącej globalizacji. Rozważania te mają charakter teoretyczno-empiryczny. Część teoretyczna identyfikuje istotę i czynniki motywacji w miejscu pracy. Część empiryczna przedstawia systemy motywacji pracowników stosowane w małych i średnich przedsiębiorstwach. Charakteryzuje również modelowe ujęcie motywacji pracowników z ukierunkowaniem na wyzwania motywacji pracowników w dobie rosnącej globalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the functioning of motivation systems that shape the development of employees of small and medium-sized enterprises in an increasingly globalizing world. The discussion is theoretical and empirical. The theoretical part identifies the nature and factors of motivation at workplace. The empirical part shows systems of employee motivation applied in small and medium-sized enterprises. It also describes a model presentation of employee motivation focusing on the challenges in employee motivation in an increasingly globalizing world. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
autor
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Armstrong M., Jak być lepszym menadżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 • Benedikt A., Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wydawnictwo ASTRUM Wrocław 2003.
 • Borkowska S., Motywacja i motywowanie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 • Dzieńdziora J., Chapter 9 Employees' morale as a motivation factor at work, [in:] Toyotarity. Motivation features of managers, S. Borkowski, M. Blaskowa, M. Hitka, Publisher Yurii V. Makovetsky, Dnipropetrovsk 2009.
 • Dzieńdziora J., Systemy motywacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Zeszyty Naukowe Nr 579, Ekonomiczne problemy usług Nr 47, Kreatywność - Innowacje - Przedsiębiorczość, red. P. Niedzielski, J. Guliński, K.B. Matusiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 • Gruszczyńska-Malec G., Koncepcja systemu motywacji pracowniczej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 5.
 • Harmoszeki Ł., Aktywność liderów jako szansa rozwoju organizacji trzeciego sektora w powiecie dzierżoniowskim, [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Wydawnictwo Mfiles, Kraków 2012.
 • Herdan A., Stuss M., Krasodomska J., Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
 • http://pl.kaizen.com
 • ISO w praktyce, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2009.
 • Karney J.E., Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 2000.
 • Kopertyńska M.W., System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2008.
 • Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2002.
 • Kozioł L., Tyrańska M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownika, Warszawa 2002.
 • Kruszewski T., Metody motywowania pracowników w firmie informatycznej, "Personel" 2004, nr 10.
 • Magazyn Zarządzanie Jakością: Nr 1/2010, wyd. Polska Akademia Jakości, Kraków 2010.
 • Moczydłowska J.M.: Potrzeba bezpieczeństwa w systemach motywacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 11.
 • Norma PN-EN ISO 19011:2004: Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego, Wyd. PKN, Warszawa 2004.
 • Norma PN-EN ISO 9000:2006: Systemy Zarządzania Jakością. Podstawy i terminologia, Wyd. PKN, Warszawa 2006.
 • Norma PN-EN ISO 9001:2009: Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania, Wyd. PKN, Warszawa 2009
 • Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • Sekuła Z., Motywowanie do pracy, Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Sikora J., Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2000.
 • Sipa M., Czynniki wpływające na zwiększanie obszaru działalności małych przedsiębiorstw, [w:] Współczesne koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka, red. J. Wnuk, J. Ryśnik, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2010.
 • Sitek M., Wpływ wybranych czynników na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. M. Okręglicka i O. Ławinska, Wyd. PCzęst., Częstochowa 2009.
 • SO w praktyce, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 2009.
 • Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork 1997.
 • Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Wawak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
 • Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 • Woźniak J., Współczesne systemy motywacyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.