PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 167--179
Tytuł artykułu

Flexible Forms of Employment as a Factor of Increase in Enterprise Competitiveness

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Elastyczne formy zatrudnienia jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Specyfiką współczesnych czasów jest ciągłe konkurowanie przedsiębiorstw w warunkach stale zmieniającej się gospodarki globalnej. Stąd właściwe formułowanie strategii konkurencyjnej jest niezwykle istotne nie tylko dla rozwoju, ale i przetrwania przedsiębiorstw. Konkurujące na współczesnym rynku przedsiębiorstwo musi się cechować elastycznością w adaptowaniu się do ciągle zmieniającego się otoczenia. Jednym z coraz bardziej popularnych na polskim rynku przejawów elastyczności organizacji jest elastyczność zatrudnienia, która przynosi przedsiębiorstwom liczne, mierzalne korzyści. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwych do wykorzystania elastycznych form zatrudnienia oraz czasu pracy, a także wskazanie korzyści, jakie one przynoszą w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The common phenomenon of contemporary world is the continuous competition between enterprises in a constantly changing global economy. Hence, the proper formulation of competitive strategy is of a significant importance for the enterprise not only to grow but also to remain on the market. Being competitive in these days means to be flexible in adapting to a constantly changing environment. One of the most popular examples of enterprise flexibility on the Polish market is the flexibility of employment which provides enterprises with numerous and measurable benefits. The purpose of this article is to present the potential of application of flexible forms of employment and working time, as well as to focus on benefits these instruments provide for in building enterprise competitiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Chobot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, PWN, Warszawa 1997.
 • Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Elastyczne formy zatrudnienia. Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) - szkolenia i działania pomocnicze, Warszawa 2010.
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Galewski T., Szanse i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce, [w:] Rynek pracy w Polsce. W dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2009.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001.
 • Grajewski P., Elastyczność i procesowość organizacji, [w:] Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, red. M. Czerska, A.A. Szpitter, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Hajn Z., Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 • Jacukowicz Z., Kompleksowe zarządzanie pracą, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2004.
 • Karkus I., Szulczewski P., Bankier.pl, Inne formy zatrudnienia, 2011, http://www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/kontrakt-menedzerski--inne-formy-zatrudnienia-7379/ [dostęp: 25.02.2014].
 • Kryńska E., Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwach polskich, [w:] Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białym Stoku, Białystok - Warszawa 2003.
 • Kwiatkowski E., Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 • Lis S., Santarek K., Strzelczak S., Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 • Nehring A., Francik A., Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., Rynek pracy województwa śląskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.
 • Niedbała Z. (red.), Prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa - Poznań 2002.
 • Skowron-Mielnik B., Formy organizacji pracy jako czynnik kreowania zatrudnienia, [w:] Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Praw Socjalnych i Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Warszawa - Białystok 2003.
 • Szymański W. (red.), Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1995.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. w Dz.U. z 2013 r., poz. 1028; Kodeks Pracy, stan prawny na 1 stycznia 2014 r., Ubezpieczenia i prawo pracy, Nr 2 (356)/2014.
 • Walczak W., Wiedza źródłem budowania przewag konkurencyjnych współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Wiśniewski J., Prawne aspekty pracy tymczasowej, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Bydgoszcz - Toruń 2007.
 • Witek L., Adamczyk J., Marketing międzynarodowy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.