PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 8, cz. 1 Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym | 379--392
Tytuł artykułu

Implementacja polityki spójności UE w Republice Czeskiej - doświadczenia i perspektywy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implementation of EU Cohesion Policy in the Czech Republic - Experiences and Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Położenie geopolityczne i bezpośrednie sąsiedztwo Republiki Czeskiej i Polski powoduje, iż dzieje naszych narodów wielokrotnie się splatają, także we wspólnej akcesji do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Z uwagi na niższy poziom rozwoju gospodarczego stały się one beneficjentami unijnej polityki spójności. Natomiast w kolejnych okresach jej programowania w różnym tempie przebiegają w nich procesy rozwojowe i konwergencji. Celem publikacji jest analiza wdrażania polityki spójności w Czechach w kontekście doświadczeń z uczestnictwa w dwóch okresach programowania (w latach 2004-2006 i 2007-2013) oraz w nowej perspektywie obejmującej lata 2014-2020. Przedstawiony zarys dysproporcji międzyregionalnych oraz dostosowanie podziału terytorialnego do Nomenklatury NUTS, umożliwiają pełniejszą analizę udziału Czech w priorytetowych celach, budżecie i instrumentach polityki spójności, a także przyjętych rozwiązaniach w systemie programowania i zarządzania, na szczeblu krajowym i regionalnym. (fragment tekstu)
EN
Traditional horizontal disparities exist between the western Czech Republic (Bohemia), and the eastern part of the country (Moravia). However, the dominant differentiating factor is the vertical position of regions, a qualitative hierarchy of regional centers. This is evident in a dominant position of Prague over the rest of the country. As a result all NUTS 2 regions, except Prague, are eligible for the less developed regions of the EU (Objective1, Convergence). The CR has received from the EU budget 2.63 billion for the implementation of 16 programs under Objectives 1,2 and 3 in the first period of membership. In 2007-2013, this assistance has increased more than tenfold to 26.7 billion euros. In a shorter period of programming was needed the least complicated institutional system, but in effect it was highly centralized. Decentralized system of implementation of EU cohesion policy in the next period resulted in 26 programs, including 8 national thematic programs, 7 regional programs implemented in the Convergence and 2 regional programs Prague (Regional Competitiveness and Employment). In 2014-2020 support the objectives of cohesion policy decreased to 22 billion euros, which gives about 6% of the cohesion budget. The CR has prepared 21 programs, including the OP Fisheries and Rural Development Programme. In place of 7 regional OPs prepared one integrated program (ZPORR), which is managed by the Ministry of Regional Development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bachtler J., Downes R., Gorzelak G. (2000), Transition, cohesion and regional policy in Central and Eastern Europe, Ashgate, London.
 • Blažek J.(2004), Czynniki i kierunki rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej podczas transformacji i w okresie przedakcesyjnym, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2.
 • Klimowicz M. (2010), Fundusze Strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Siwek T. (2010), Podziały wewnętrzne w Republice Czeskiej, "Przegląd Geograficzny", t. 82, z. 4.
 • Smętkowski M. (2013), Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji, Scholar, Warszawa.
 • Szafran J. (2010), Implementacja unijnej polityki spójności w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M. (2008), Fundusze Unii Europejskiej 2007- 2013. Cele - Działania - Środki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Illner M. (2001), Czech regions facing European integration [w:] G. Gorzelak, E. Ehlrich, L. Falton, M. Illner (red.), Central Europe in transition towards EU membership, Regional Science Association, Warsaw.
 • Szafran J. (2011), Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w polityce spójności UE - porównanie Polski, Czech i Węgier [w:] B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski (red.), Polityka spójności i sąsiedztwa Unii Europejskiej, Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej, Rok 9, z. 4, Lublin.
 • Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 18.02.2014 ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do dofinansowania z EFRR i EFS oraz państw członkowskich kwalifikujących się do dofinansowania z Funduszu Spójności w latach 2014-2020. Dz.Urz. UE L50 [dostęp: 20.02.2014].
 • Decyzja wykonawcza Komisji z 16.06.2014 r. ustanawiająca wykaz programów EWT i wskazująca na całkowitą kwotę wsparcia z EFRR, Dz.Urz. UE L 178 [dostęp: 18.06.2014].
 • Ministerstvo pro Místní Rozvo (2014), Dohoda o Partnerství pro programowé období 2014-2020 Česká Republica.
 • Ministry of Regional Development of Czech Republi (2004), Joint Regional Operational Programme of the Czech Republic for 2004-2006.
 • Ministry for Regional Development (2007), National Strategic Reference Framework of the Czech Republic 2007-2013.
 • Ministry for Regional Development of the Czech Republic in cooperation with Prague City Hall (2004), Single Programing Document for Objective 2 for the Prague NUTS 2 region in the period 2004-2006.
 • Czech Statistical Office 2011, Small Lexicon of Municipalities of the Czech Republic 2010.
 • http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/aec1b549-f717-41bf-a0aa-46dac300f626/Informace-o-FS-za-programovaci-obdobi-2004-2006_aec1b549-f717-41bf-a0aa-46dac300f626?lang=cs-CZ [dostęp: 04.06.2014].
 • http://www.strukturalni-fondy.cz/en/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Operacni-programy [dostęp: 02.06.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.