PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 289--305
Tytuł artykułu

Czynniki jakości związane z barierami architektonicznymi obsługi klienta niepełnosprawnego w urzędzie miejskim w Siemianowicach Śląskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quality Factors Associated with Architectural Barriers Disabled Customer Service City Office in Siemianowice Śląskie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badań w zakresie analizy czynników postrzegania barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Celem publikacji jest identyfikacja czynników ukrytych barier architektonicznych oraz określenie poziomu jakości postrzeganej przez klienta w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
This study presents the results of research using the factors analysis about that perception of architectural barriers for disabled client on the example of the City Council in Siemianowice. The publication aims to identify the hidden factors of architectural barriers and the level of quality perceived by the customer in this regard. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
289--305
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Aczel A., Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, PWN, Warszawa 2000.
 • Babakus E. and Boller G.W., An empirical assessment of the SERVQUAL scale, "Journal of Business Research" 1998, Vol. 24.
 • Benek I., Aspekty innowacyjne w architekturze obiektów dla osób niepełnosprawnych, "Zeszyty Naukowe. Architektura" 2007, Politechnika Śląska, z. 45.
 • Bogucka A., Przystosowanie bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych, "Economy and Management" 2010, nr 3.
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej - teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 • Gałkowski J., Architektoniczne aspekty środowiska mieszkaniowego osób niepełnosprawnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka" 2005, tom 5.
 • Gantar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Kaleta P., Żurakowski Z., Wpływ barier architektonicznych na możliwości kształcenia się osób niepełnosprawnych ruchowo w Zabrzu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarzadzanie" 2012, z. 63a.
 • Kowalski K., Starzyńska D., Pac-Raszewska K., Denys M., Projektowanie bez barier - wytyczne.
 • Krzemień E., Wolniak R., Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2004.
 • Łuczak J. Wolniak R., Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarzadzanie" 2013, z. 67.
 • Nowak A., Dyskryminacja osób niepełnosprawnych, "Polityka Społeczna" 2010, nr 10.
 • Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of ServiceQuality, "Journal of Retailing" 1988, Vol. 64 No. 1.
 • Parchomium M., Społeczność akademicka wobec osób niepełnosprawnych - percepcja studentów z niepełnosprawnością, "Polityka Społeczna" 2012, nr 1.
 • Pawłowska K., Odczuwanie poziomu jakości życia przez osoby niepełnosprawne - przegląd wybranych badań, "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka" 2009, nr 3.
 • Pawłowska-Cyprysiak K., Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową, "Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka" 2011, nr 10.
 • Racoń-Leja K., Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych, "Architektura" 2010, nr 3.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 • Sahney S., Banwet D.K., Karunes S., A Servqual and QFD approach to total quality education, "International Journal of productivity and Performance Management", vol 53. No 2, 2004.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL. Tom 3: Analizy wielowymiarowe, Wydawnictwo StatSoft, Warszawa 2006.
 • Śleszyński P., Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego, "Polityka Społeczna" 2006, nr 9.
 • Tomaszewicz A., Poziom jakości obsługi klientów w zakresie e-administracji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2011, nr 68.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776.
 • Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.
 • Włodarczyk J., Architektura a niepełnosprawność, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności" 2002.
 • Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 • Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M., Measurement of the quality of services provided for the disabled in public administration institutions exemplified by a selected municipal office, [w:] Maturity Management, red:. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
 • Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., E-administracja - czynniki funkcjonowania dobrego e-urzedu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" 2012, z. 63.
 • Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Ocena czynników jakości usług w administracji samorządowej, "Marketing i Rynek" 2010, nr 6.
 • Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Problematyka czynników jakości obsługi klienta niepełnosprawnego, [w:] Dojrzałość w odniesieniu do klienta i sfery usług, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
 • Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., The concept of study of Servqual method's gaps, "Quality and Quantity" 2012, nr 4, Vol. 46.
 • Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 • Zasadzień M., Midor K., Wałek T.L., Badania w zakresie identyfikacji potrzeb i oceny barier w dostępie do usług publicznych i rozwoju osób z niepełnosprawnością, [w:] Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, red. J. Bartnicka, Gliwice 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.