PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5, CD 2 | 1867--1879
Tytuł artykułu

Finansowe symptomy operacyjnego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Symptoms of Operational Financial Threat of Enterprises from the Transport, Forwarding and Logistic Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych symptomów operacyjnego zagrożenia finansowego spółek sektora TSL oraz opis i prezentacja wartości, jak i relacji pomiędzy nimi - jako zmiennych odgrywających znaczącą rolę w klasyfikacji badanych jednostek gospodarczych do jednej z dwóch, wyłonionych homogenicznych grup przedsiębiorstw. Dla realizacji celu opracowania sformułowana została hipoteza badawcza, stanowiąca, iż poziom płynności finansowej jest fundamentalnym symptomem operacyjnego zagrożenia finansowego, decydującym w największym stopniu o przynależności spółek sektora TSL do jednej z dwóch grup wyodrębnionych w dokonywanej analizie. W literaturze przedmiotu prezentowany jest bowiem pogląd, iż najważniejszą kategorią zagrożenia finansowego jest płynność finansowa, która jest czynnikiem - w decydującym stopniu - determinującym upadłość danego podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorstwa częściej upadają nie z powodu braku zysku, ale z powodu braku płynności finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify the key symptoms of operational financial threat of enterprises from transport, forwarding and logistic sector as well as the description and presentation of values and relations between them - as variables that play a significant role in the classification of these business entities to one of the two homogeneous groups of enterprises. For the realization of the goal of this paper it has been put the research hypothesis stating that the level of financial liquidity is a fundamental symptom of operational financial threat, which in the greatest extent determines about belonging of enterprises from the TSL sector to one of two groups identified in analysis. In the literature is presented the point of view that the most important category of financial threat is the financial liquidity as a factor which determines - in the crucial extent - the bankruptcy of business entity. Enterprises often collapse not because of the lack of profit, but due to lack of financial liquidity. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1867--1879
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Burzykowska M., Duraj J., Controllingowy wymiar oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • 2. Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej Sp. z o.o.
 • 3. Dane z Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.
 • 4. Duraj A.N., Nadzór korporacyjny a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw [w:] Urbanek P. (red. nauk.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • 5. Duraj A.N., O wartości analizy ekonomicznej rezerw przedsiębiorstwa [w:] Duraj J. (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe NOVUM Sp. z o.o., Płock-Beijing-Łódź 2004.
 • 6. Duraj A.N., Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • 7. Eljasiak E., Parteka W., Przepływy gotówkowe: ustalanie, planowanie, analiza, zarządzanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1995.
 • 8. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin Sp. z o.o., Warszawa 1996, Wykład 1.
 • 9. Grodzki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki., Difin S.A., Warszawa 2012.
 • 10. Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonomia finansowa, Difin S.A. & Marek Gruszczyński, Warszawa 2012.
 • 11. Karbownik L., Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa [w:] Duraj J. (red.), Instrumenty i sposoby zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 • 12. Kusak A., Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • 13. Largay J.A., Stickney C.P., Cash Flows, Ratio Analysis and the W. T. Grant Company Bankruptcy, "Financial Analysts Journal" 1980, July-August.
 • 14. Łapczyński M., Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów [w:] Analiza satysfakcji i lojalności klientów, StatSoft Polska Sp. z o.o., Warszawa-Kraków 2003.
 • 15. Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.
 • 16. Michaluk K., Identyfikacja sygnałów zagrożenia bankructwem. Materiały konferencyjne, IV Zachodniopomorskie Forum Finanse '99.
 • 17. Misztal M., O zastosowaniu statystycznych metod rozpoznawania obrazów do wspomagania procesów podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej, [w:] Metody statystyki i data mining w badaniach naukowych, StatSoft Polska, Warszawa-Kraków 2003.
 • 18. Ostasiewicz S., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • 19. Platt H.D., Platt M.B., Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-Based Sample Bias, "Journal of Economics and Finance" 2002, Summer, Vol. 26, No. 2.
 • 20. Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw [w:] AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń 1995.
 • 21. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 • 22. Rujoub M.A., Cook D.M., Hay L.E., Using Cash Flow Ratio to Predict Business Failure, "Journal of Managerial Issues" 1995, March 22, Vol. 7.
 • 23. Rutkowski A., Zarzadzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 • 24. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 25. Skoczylas W., Podejście memoriałowe a podejście kasowe w ocenie dochodowości działalności operacyjnej przedsiębiorstw [w:] Dudycz T., Osbert-Pociecha G. (red. nauk.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • 26. Skowronek-Mielczarek A., Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 • 27. Smektała P., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001.
 • 28. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).
 • 29. Wędzki D., Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury [w:] Badania operacyjne i decyzje, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, nr 2.
 • 30. www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.
 • 31. Znaniecka K., Gorczyńska M. (red. nauk.), Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.