PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 Technologie informatyczne w administracji publicznej | 599--617
Tytuł artykułu

Zasięg cyfryzacji zasobów informacyjnych w procesie postępowania podatkowego na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Warianty tytułu
The Scope of Digitisation of Information Resources in Tax Proceedings in the Context of Development of Information Society in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W społeczeństwie informacyjnym większość osób czynnych zawodowo pracuje przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu informacji. Informacja stanowi kluczową rolę dobra niematerialnego o priorytetowej wartości. Praca nad informacją jest wspomagana przez wszechobecną w takim społeczeństwie komputeryzację1. Celem głównym niniejszego opracowania jest określenie zasięgu cyfryzacji zasobów informacyjnych wykorzystywanych w trakcie procesu postępowania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. (fragment tekstu)
EN
The article concerns research results in two areas. On one hand, it shows an overview of digital tools and resources used in tax proceedings. This overview is the result of interviews with employees of a tax office. On the other hand, it indicates the gaps in the field of digitisation of information resources in tax proceeding. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Banasikowska J., Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-Administracji w Polsce, "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Buszek N., Internet wyssany z mlekiem matki, "Marketing w Praktyce" 2012, nr 9.
 • Dąbrowski T.J., Strony internetowe jako element komunikowania tożsamości. Przypadek banków, "Marketing i Rynek 2012, nr 2.
 • Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A., Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • http://www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/0401-kontrole-i-postepowanie-podatkowe-- maly-poradnik-dla-podatnika-12161 (data odczytu 22.10.2013).
 • http://www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/0701-postepowanie-podatkowe-- cel-iprzebieg-12165 (data odczytu 22.10.2013).
 • Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
 • Mularczyk 7. A., Zdonek I., Analiza statystyk stron internetowych Politechniki Śląskiej metodami fraktalnymi, "Zeszyty Naukowe" Politechniki Śląskiej, seria "Organizacja i Zarządzanie", z. 64, 2013.
 • Mularczyk A., Zdonek I., Teoria chaosu w analizie danych ze strony internetowej, w: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów, red. L. Kiełtyka, Dom Organizatora, Toruń 2013.
 • Monitor Polski z 2000 r. Nr 22, poz. 448, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id= WMP20000220448 (data odczytu 22.10.2013).
 • Niezgoda M., E-styl życia w społeczeństwie informacyjnym, w: Społeczeństwo informacyjne aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L.H. Haber, M. Niezgoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Nowak J.S., Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, PTI - Oddział Górnośląski, Katowice 2008.
 • Olszak C.M., Ziemba E., The Information Society Development Strategy on a Regional Level, "The Journal of Issues in Informing Science and Information Technology" 2009, vol. 6, http://iisit.org/Vol6/IISITv6p213-225Olszak618.pdf.
 • Raport Bangemanna: zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej informacji, http://cyberbadacz.republika.pl/raport_bangemanna.html (data odczytu 22.10.2013).
 • Społeczeństwo globalnej informacji w warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, http://kbn.icm.edu.pl/cele/index1.html (data odczytu 22.10.2013).
 • Społeczeństwo informacje w Polsce w 2013 r., GUS, http://www.stat.gov.pl/ gus/5840_13552_PLK_HTML.htm (data odczytu 23.10.2013).
 • Sobczak A., Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Stanek S., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Analiza porównawcza mind i conceptmapperów, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pańkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Stanek S., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Building creative decision support systems for project management. Mind and concept mapping methodologies, w: Creativity Support Systems, red. H. Sroka, S. Stanek, "Studia Ekonomiczne", nr 88, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926).
 • Włodarski A., Diagnozowanie niesprawności informacji w aspekcie jej przydatności w procesie decyzyjnym, "Zeszyty Naukowe" SGSP, nr 41, Warszawa 2011.
 • Zdonek I., Hierarchia reakcji użytkowników stron internetowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Zdonek I., Strona internetowa jednostki administracji publicznej w ujęciu modelu hierarchii reakcji jej użytkowników, "Roczniki" KAE, z. 29, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Ziemba E., Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego -teoria i praktyka, "Roczniki" KAE, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Żytniewski M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Rozwój systemów e-administracji na tle nowoczesnych rozwiązań informatycznych z zastosowaniem technologii agentowych, "Roczniki" KAE, z. 24, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.