PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5, CD 2 | 1939--1949
Tytuł artykułu

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw jako element wdrażania społecznej odpowiedzialności

Warianty tytułu
Sustainably Supply Chain Management as Part of the Implementation of Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw to nieodłączny element budowania strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w tym również strategii CSR. Efektywny łańcuch dostaw coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Każda firma, niezależnie od tego do jakiej branży należy, posiada lepiej lub mniej zorganizowany łańcuch dostaw. Analizując odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw można odnieść się do trójwymiarowości samej koncepcji CSR. Wynika z tego, że proces zarządzania łańcuchem dostaw można rozpatrywać z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i ekologicznego. Celem artykułu jest omówienie problematyki dotyczącej zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays sustainable supply chain management is an integral part of building a business management strategy, including the CSR strategy.Efficient supply chain are increasingly choosing the competitive advantage of the company. Every business, no matter what industry to be, a more or less organized supply chain. Analyzing responsible supply chain management can be applied to three dimensions the concept of CSR. It follows that the process of supply chain management can be considered in terms of economic, social and environmental. This article presents the discuss problems relating to sustainable supply chain management. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1939--1949
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • 2. Andersen M., Skjoett-Larsen T., Corporate social responsibility in global supply chains, Supply Chain Management: An International Journal" 2009, t. 14, nr 2.
 • 3. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
 • 4. Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu, wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2009.
 • 5. Bonikowska M., Grewiński M., Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 • 6. Bruel O., Menuet O. i Thaler P-F., Sustainable Procurement: a Crucial Lever to End the Crisis? HEC Paris, SNCF, Ecovadis 2009, http://www.hec.edu/News/Homepage/Knowledge-impact/TheHEC-EcoVadis-2009-Barometer-Sustainable-Procurement-a-crucial-lever-to-end-the-crisis (dostęp: 02.07.2014).
 • 7. Ćwik N. i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Wspólna odpowiedzialność - rola dostaw i zakupów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
 • 8. Eurosif Procurment Report, Eurosif and Bank Sarasin 2012, http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Research/Eurosif_procurement_report.pdf (dostęp: 02.07.2014).
 • 9. Faisal M.N., Analysing the Barriers to Corporate Social Responsibility in Supply Chains: an Interpretive Structural Modelling Approach, "International Journal of Logistics: Research and Applications", Vol. 13, No. 3, June 2010.
 • 10. Gołembska E., Podstawy logistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.
 • 11. Governance White Paper: One in Five Large Firms Set Labor Supplier Standards, Risk Metrics Group 2008, http://www.riskmetrics.com/node/135625 (dostęp: 02.07.2014).
 • 12. How To: Manage Your Supply Chains Responsibly, Business In the Community, London 2009, www.bitc.org.uk/resources/publications/how_to_manage_your.html (dostęp: 10.07.2014).
 • 13. http://biznesodpowiedzialnie.blog.pl/tag/odpowiedzialny-lancuch-dostaw/ (dostęp: 10.07.2014).
 • 14. http://www.standardyetyczne.pl/index.html (dostęp: 10.07.2014).
 • 15.Jastrzębska E., Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego [w:] Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T. (red.), Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 32, OW SGH, Warszawa 2011.
 • 16. Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A., Społeczna odpowiedzialność biznes, perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • 17. Krzysztofek A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle prawa UE [w:] INTERPOLIS'12, Zborník príspevkov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2012.
 • 18. Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.
 • 19. Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
 • 20. Moffat A. i inni, The Ceres Roadmap for Sustainability, CERES 2010, http://www.ceres.org/resources/reports/ceres-roadmap-to-sustainability-2010 (dostęp: 02.07.2014).
 • 21. Norma Międzynarodowa dotycząca odpowiedzialności społecznej. ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2010/broszura_pkn_iso26000.pdf, (dostęp: 10.07.2014).
 • 22. Paluszek A., Odpowiedzialny łańcuch dostaw, Polska Akcja Humanitarna, Boston Media, http://www.rp.pl/artykul/493909.html (dostęp: 10.07.2014).
 • 23. Pedersen E., Andersen M., CSR and the supply chain: how can CSR policies be implemented effectively in global supply chain? [w:] Business and poverty. Innovative strategies for global CSR. Global CSR casebook. How to develop global CSR strategies, manage risks and find new opportunities for your business in emerging and developing countries, ICEP, CODESPA, Vienna 2008.
 • 24. Reset. Corporate social responsibility in the global electronics supply chain, Good Electronics and the Dutch CSR Platform, October 2009, www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje2010/reset_2010.pdf (dostęp: 10.07.2014).
 • 25. Roszkowska-Śliż M., Odpowiedzialny łańcuch dostaw, wystąpienie na konferencji "Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena", Wrocław 2010.
 • 26. Rudnicka A., Odpowiedzialność społeczna w globalnych łańcuchach dostaw na przykładzie certyfikacji fairtrade [w:] Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, Urbaniak M. (red.), vol. 2, Folia Oeconomica 258, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • 27. Sisco C., Blythe Chorn B., Pruzan-Jorgensen P.M., Supply Chain Sustainability. A Practical Guide for Continuous Improvement, UN Global Compact Office and Business for Social Responsibility, 2010.
 • 28. Supply Chain Sustainability. A Practical Guide for Continuous Improvement, UN Global Compact, Businessfor Social Responsibility, June 2010, www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/SupplyChainRep_spread.pdf (dostęp: 10.07.2014).
 • 29. Świerczek A., Formułowanie strategii łańcuchów dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 8/2009.
 • 30. Zając C., Kluczowe czynniki sukcesu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa [w:] Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.