PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo i mikroekonomiczne | 13--27
Tytuł artykułu

Ekonometryczna analiza zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce z zastosowaniem modelowania zgodnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Econometric Analysis of Employment in the Business Sector in Poland Using a Compatible Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W tradycyjnych teoriach ekonomicznych szczególnie podkreślane są dwa czynniki determinujące rozmiary zatrudnienia: wielkość produkcji w gospodarce i płace realne. Celem artykułu jest zbadanie współzależności między poziomem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw a przeciętnym wynagrodzeniem brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2013. Do realizacji powyższego celu zastosowano koncepcję budowy dynamicznego modelu zgodnego zaproponowaną przez Z. Zielińskiego. W badaniu wykorzystano dane miesięczne pochodzące z publikowanych zasobów GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
According to traditional economic theories, the two factors that determine the size of employment that are particularly emphasized include: the volume of production in the economy, and real wages. The purpose of this study was to investigate the correlation between the level of employment occurring in the corporate sector and the average gross salary of the business sector in Poland between the years of 2005-2013. To accomplish this purpose, the author used Z. Zielinski's proposed concept of a dynamic model. The study used monthly data contained in published resources from the Central Statistical Office. (original abstract)
Twórcy
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Biuletyny statystyczne za lata 2005-2009, GUS, Warszawa 2005-2009.
 • Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Wyd. UMK, Toruń 2011.
 • Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 • Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice-Hall, New York 2003.
 • Gujarati D.N., Basic Econometrics, McGraw-Hill, New York 2004.
 • http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=53073&p_token=0.30076681931730775 [24.11.2014].
 • http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=53073&p_token=0.42808722818195893 [24.11.2014].
 • Kazimierczyk J., Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Koop G., Wprowadzenie do ekonometrii, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Kośko M., Osińska M., Stępińska J., Ekonometria współczesna, red. M. Osińska, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Kufel T., Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, WN PWN, Warszawa 2011.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P., Determinanty zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2010, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.
 • Madalla G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
 • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2020 roku. Syntetyczne wyniki i wnioski, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, Raport IX, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2014.
 • Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego. Praca - zatrudnienie - szkolenie, t. I-II, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007.
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Wyżnikiewicz B., Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, Raport z wyników badania przygotowanego na Konferencję Lewiatan w ramach projektu "Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2013.
 • Welfe A., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Założenia polityki ludnościowej Polski 2012, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
 • Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa 2008.
 • Zatrudnienie w Polsce 2012. Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu, red. P. Lewandowski, I. Magda, Instytut Badań Regionalnych, Warszawa 2013.
 • Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, red. M. Bukowski, Instytut Badań Regionalnych Warszawa 2010.
 • Ziomek A., Społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia w ujęciu lokalnym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.