PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo i mikroekonomiczne | 93--102
Tytuł artykułu

Wpływ regulacji prawnych na prezentacje funduszy i znaczenie wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - kluczowe zmiany

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Regulations on the Presentation of Funds and the Importance of Financial Results of Independent Public Healthcare Centres - Key Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do stosowania ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Do 30 czerwca 2011 r. była to ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, od lipca 2011 r. zastąpiona ustawą o działalności leczniczej. W przepisach tych uregulowane są kwestie prezentacji funduszu założycielskiego i funduszu zakładu przez te podmioty oraz postępowanie w sytuacji wystąpienia ujemnego wyniku finansowego. W artykule zaprezentowano najważniejsze zmiany, jakie zaszły w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Independent public healthcare centres are obliged to follow the Accounting Act, including its special provisions. Up until June 30, 2011it was an Act for healthcare centres, and in July 2011 it was replaced with an Act for healing activities. These regulations are governed by matters in the presentation of the founding fund and the fund of the establishment by these entities and act in situations of a negative financial result. In the article, the author presents important changes which occurred in this respect. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1(792) z dnia 1.01.2013 r., www.serwisbudzetowy.pl/artykul,1958,3942,przeksiegowanie-kwot-ujetych-na-funduszu-zalozycielskim-sp.html [12.11.2014].
 • Chluska J., Rachunkowość zakładów opieki zdrowotnej w krótkim i długim czasie, w: Polska szkołą rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • Dadacz J., Do końca roku szpitale muszą wyksięgować aktywa, "Gazeta Prawna", http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=433197 [12.11.2014].
 • Fijałkowska B., Maroszek J., Kreowanie wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 r., w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Wyd. SGH, Warszawa 2014.
 • Grotkiewicz M., Przeksięgowania z funduszu założycielskiego SP ZOZ na rozliczenia międzyokresowe przychodów, 2012, www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przeksiegowania-z-funduszu-zalozycielskiego-SPZOZ-na-rozliczenia-miedzyokresowe-przychodow [12.11.2014].
 • Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, ODDK, Gdańsk 2008.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 89, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.
 • Warelis A., Zmiana kapitałów samodzielnych publicznych ZOZ - skutki księgowe wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, w: Problemy współczesnej rachunkowości, t. II: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, red. T. Kiziukiewicz, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.