PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1 | 45--84
Tytuł artykułu

Uwagi na tle zmian dotyczących prawa podatkowego, wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i przepisów ją wprowadzających

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy pt. "Uwagi na tle zmian dotyczących prawa podatkowego, wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i przepisów ją wprowadzających" dokonano systematycznego przeglądu odpowiednich regulacji i sformułowano wątpliwości, które, jak piszą w zakończeniu: "Powinny być pomocne w tworzeniu jasnego i przejrzystego systemu prawnego. Pomimo istniejących różnic pomiędzy teorią prawa, a praktycznym zastosowaniem jego przepisów, stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ordynacji podatkowej musi następować w zgodzie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Wykładnia przepisów wymienionych ustaw powinna uwzględniać ich miejsce w systemie aktów prawnych, składających się na prawo podatkowe. Stosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji musi być realizowane z uwzględnieniem zasad konstytucyjnych". (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
45--84
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bajer P., Przepisy swoje, urzędy swoje, "Rzeczpospolita" 2005, nr 14.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Swoboda działalności gospodarczej. Zmiany w podatkach, komentarz do art.. 14 Ordynacji podatkowej, Kraków 2004.
 • Bauta J., Sowiński R., Ochrona podatnika przed skutkami błędnej interpretacji prawa podatkowego, "Przegląd Podatkowy" 2001, nr 10, s. 51.
 • Biedrzycka U., Saffer A., Zieliński M., Udział organizacji społecznych i gospodarczych w procesie legislacyjnym w Polsce. Analiza i propozycje rekomendowane przez Zespół ds. Lobbyingu przy Biurze Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Warszawa 1996.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe - zarys wykładu, Toruń 1996, s. 21.
 • Czerwińska E., Opinia merytoryczna nt. projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, strona internetowa Sejmu RP, http://www.sejm.gov.pl, z dnia 5 kwietnia 2006 r.
 • Dzwonkowski H., Indywidualna interpretacja prawa podatkowego, "Monitor Podatkowy" 2003, nr 4, s.18.
 • Dźwigała G., Wiążące interpretacje prawa podatkowego - problemy postępowania, "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 11, s. 50-51.
 • Gajl N., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1992, s. 230.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 1993, s. 6-7.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Poznań 1998, s. 85.
 • Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Ustawa Ordynacja podatkowa - komentarz, Warszawa 2000, s. 34.
 • Kosikowski C., Konstytucyjność Ordynacji podatkowej, "Państwo i Prawo" 1998, nr 2, s. 5.
 • Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 126.
 • Kosikowski C., Zagadnienia finansów w Konstytucji PRL na tle konstytucji europejskich państw socjalistycznych, "Studia Prawno - Ekonomiczne" 1973, t. XI, s. 32.
 • Kubacki R., Ordynacja podatkowa a Konstytucja RP, "Monitor Podatkowy" 1998, nr 12, s. 38.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe - część ogólna, Warszawa 1998, s. 35.
 • Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa -komentarz, Warszawa 1998, s. 12.
 • Nowacki J., Studia z teorii prawa, Kraków 2003, s. 85.
 • Olson D., Od projektu do ustawy w państwie prawnym. Organizacja, procedura, polityka [w:] H. Suchocka (red.), Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 1992, s. 86.
 • Ostrowski K., Prawo finansowe, Zarys ogólny, Warszawa 1970, s. 144.
 • Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca. Strategia gospodarcza rządu SLD-UP-PSL, strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady ministrów, http://www.kprm.gov.pl, z dnia 5 kwietnia 2006 r.
 • Przedsiębiorczość w Polsce. Raport, strona internetowa Ministerstwa Gospodarki i Pracy, http://www.mpsis.gov.pl, z dnia 5 kwietnia 2006 r.
 • Ruśkowski E., Salachna J., Problemy konstrukcji i stosowania przepisów o wiążących interpretacjach prawa podatkowego, [w:] Procedury podatkowe -gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu?, materiały z konferencji naukowej z cyklu Prawo i ekonomia, Warszawa 2005.
 • Ruśkowski E., Uwagi w sprawie tworzenia i stosowania prawa podatkowego na kanwie przepisów o wiążących interpretacjach podatkowych [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana prof. Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2005, s. 315-321.
 • Woltanowski P., Problemy konstytucyjności instytucji wiążących interpretacji prawa podatkowego, [w:] Sanacja finansów publicznych w Polsce - aspekty prawne i ekonomiczne. Ogólnopolska konferencja naukowa, Szczecin 2005, s. 228.
 • Wójtowicz W., Zarys polskiego prawa podatkowego, Bydgoszcz 1995, s. 19.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 23.
 • Zelwiański R., Opłata drogowa - do Trybunału, "Przegląd Podatkowy" 1998, nr 4, s. 41.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.