PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1 | 44--116
Tytuł artykułu

Współczesny menedżer - wyzwania w zarządzaniu ludźmi w warunkach zmian

Warianty tytułu
The Modern Manager - Challenges in Human Resources Management in the Circumstances of Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Treść opracowania jest bardzo bogata i zawiera interesujące rozważania dotyczące: kluczowych zagadnień w pracy menedżerów w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w warunków globalizacji rynków, organizacji wiedzy z uwzględnieniem zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, charakterystyki organizacji uczących się oraz organizacji inteligentnych, zarządzania zmianami z wyszczególnieniem największych wyzwań stojących obecnie przed menedżerami, roli kadry kierowniczej w kształtowaniu postaw pracowników. (fragment tekstu)
EN
Today the management of a company in the circumstances of rough competitive battles has become an art, infrequently a very complex art, to say the least. There is no room for errors in this field. The article discusses the problems arising with respect to the challenges modern managers are faced with in their everyday work. The author has emphasised the particular role these challenges play in the process of change implementation and management in an organisation, as it is primarily the managers of a given company, or the human capital, that speak of a company's value, for it is the people who contribute to the unique style of a given enterprise. Human resources create the atmosphere of a company and they constitute the core element of a company's image. To strengthen its market standing, these days a company must have more than just a good product, efficient production capacity, advanced technologies or machinery and an ambitious marketing strategy. What a modern enterprise needs the most are carefully selected people holding the right positions who are efficiently motivated to work and, in turn, to attain the company's objectives. No organisation will develop properly without committed managers. The importance and significance of human resources management in the circumstances of change and globalisation are inextricably linked with the problem of communication and conflicts arising in the management process of a modern firm. Equally important are issues pertaining to cultural intelligence, competence management and knowledge management. The article also discusses the characteristics of a learning organisation and an intelligent organisation. The importance of training and development, considered in the context of an enterprises' competitiveness are also crucial to this issue. Further on in the article the author discusses organisational culture and the contribution of the management in the shaping of employees' attitudes as well as the key management competencies indispensable in the management of companies in the 21st century. It seems that the greatest challenge managers are faced with today is to gain the appropriate skills to implement changes in an enterprise and to react flexibly to the rapidly changing circumstances. Managers ought to act as promoters of change. They need to introduce changes by advocating progress and success. What is more, managers must be capable of reacting to change as they would to new business opportunities. The modern manager's role is to stimulate employees' innovativeness and induce their involvement in the process of implementing the changes proposed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
Bibliografia
 • Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Aktor. Kreator. Inspirator, Akademia, Kraków 2000, s. 194.
 • Aniszewska G., Gielnicka J., Firma to ja, firma to my - czyli jak "tworzyć kulturę organizacyjną", (cz. 1), "Personel", wrzesień 1997, s. 21.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 188.
 • Baruk A., Rola zmian organizacyjnych konfiguracji społecznej w strategii marketingowej, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 3, s. 13.
 • Bernais J., Imponderabilia sukcesu. Udział czynników niemierzalnych w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej firmy, "Personel" 2001, nr 2, s. 22.
 • Bittel L.R., Krótki kurs zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 18-19.
 • Bobryk J., Jak tworzyć rozmawiając - skuteczność rozmowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 72.
 • Bratnicki M., Transformacja przedsiębiorstw, AE w Katowicach, Katowice 1998, s. 45.
 • Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, AE w Katowicach Katowice 1997, s. 94.
 • Brocławik K., Firma jak uniwersytet. Praktyka szkoleniowa w organizacji uczącej się, "Personel" 1999, nr 1, s. 28.
 • Chase R.L., The Knowledge Based Organization. An International Survey, "Journal of Knowledge Management" 1997, Vol. 1, nr 1.
 • Drucker P., Management Challenges for the list Century, "Neumann Management Review" 1999, nr 9.
 • Jarecki W., Jak wspierać rozwój nowych pracowników, "Manager" 1998, nr 11, s. 16.
 • Jarecki W., Ocena i wsparcie. Doskonalenie rozmów z pracownikami, "Personel" 1998, wrzesień, s. 57.
 • Karpowicz E., Menedżerowie w nowych realiach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi HRM", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002, s. 9.
 • Kędzielski P., Przedsiębiorstwo uczące się, "Manager" 2000, nr 4, s. 57.
 • Knowledge Management Research Report, KPMG, Londyn 1998 i 2000.
 • Kopijer P., Kompetencje globalnych liderów, "Personel" 2000, nr 19, s. 12.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1997, s. 32.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 523-524.
 • Królik G., Tajemnice przywództwa, "Personel i Zarządzanie" 2004, nr 1, s. 56.
 • Krupski R., Zarządzanie strategiczne, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 237.
 • Kuc B.R., Polityka kapitału ludzkiego. Szkolenie i doskonalenie pracowników, "Szkolenia Pracownicze" 1999, nr 4, s. 20.
 • Kwarciak M., Przywództwo - ekspert personalny, "Personel i Zarządzanie" 2005 nr 2 s. 85.
 • Łucewicz J., Zarządzanie przez kulturę, "Personel" 1998, nr 3, s. 52.
 • Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 125.
 • Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Antykwariat, Kluczbork 1996, s. 137.
 • Masłyk-Musiał E., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s. 120.
 • Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998, s. 17.
 • McGill M.E., Locum J.W., Stuttgart 1996, s. VIII, IX, s. 6.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 62.
 • Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1998, s. 192.
 • Nonaka I., Takeuchi H., The New Product Development Game, "Harvard Business Review" 1986, nr 1,2.
 • Nonaka I., The Knowledge Creating Company, "Harvard Business Review" 1991, 12.
 • Olsztyńska A., Wizerunek także dla pracownika. Cele i techniki public relations wewnątrz firmy, "Personel" 1999, wrzesień, s. 30.
 • Parsloe E., Coaching i mentoring, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1998, s. 10.
 • Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994, s. 185.
 • Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001, s. 82.
 • Penc J., Wizerunek menedżera przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 8, s. 3.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003, s. 213-214.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998, s. 100.
 • Porębska J., Budowanie zgody. Jak rozwiązywać konflikty (3), "Personel" 2001, nr 21, s. 36.
 • Porębska j., Kto wygrany, kto przegrany. Jak rozwiązywać konflikty (1), "Personel" 2001, nr 19, s. 32.
 • Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, red. M. Gableta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 88.
 • Rakowska A., Mieć wpływ. Umiejętności współczesnego menedżera (6), "Personel", 16-30 kwietnia 2002, s. 20.
 • Rakowska A., Twórcze rozwiązywanie problemów. Umiejętności współczesnego menedżera (4), "Personel", 16-31 marca 2002, s. 32.
 • Ronowicz Z., Inteligencja kulturowa, czyli co powinien umieć menedżer XXI wieku, "Personel" 2005, nr 7, s. 97.
 • Saczkowski R., Menedżer przyszłości, "Personel" 1998, nr 5, s. 43.
 • Siewierski B., Rozmrażanie umysłów, "Personel i Zarządzanie" 1998, nr 3, s. 51.
 • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 236.
 • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 209.
 • Sitko-Lutek A., Wygrać konflikt. Umiejętności współczesnego menedżera (7), "Personel" 2002, nr 9, s. 16.
 • Sitko-Lutek A., Wygrać konflikt. Umiejętności współczesnego menedżera (7), "Personel" 2002, nr 9, s. 16.
 • Smith A.F., Kelly T., Kapitał ludzki w gospodarce cyfrowej. Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 • Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999, s. 15-17.
 • Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 431-432.
 • Strategia personalna firmy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2000, s. 167.
 • Strojny M., Zarządzanie wiedzą: wstęp do dyskusji, "Zarządzanie XXI wieku" 2004, nr 1, s. 3.
 • Świgoń A., Serce wszystkich narzędzi. Model kompetencyjny jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, "Personel" 2002, nr 9, s. 14.
 • Tkacz K., Zasady skutecznego przywództwa, "Manager" 2003, nr 3, s. 11.
 • Whetten D.A., Cameron K.S., Woods M., Developing Management Skills for Europe, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1996, s. 203-207.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 195.
 • Zbiegień-Maciąg L., Dzielenie się wiedzą jako nowa odmiana marketingu personalnego "Personel" 2001, nr 9, s. 32.
 • Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Business Press, Warszawa 1996, s. 75-78.
 • Zgud J., Od słów do czynów, czyli zadania menedżera w sytuacji przeprowadzania zmian w firmie (1), "Personel" 2002, 16-30 kwietnia, s. 24.
 • Zgud J., Od słów do czynów, czyli zadania menedżera w sytuacji przeprowadzania zmian w firmie (2), "Personel" 2002, nr 9, s. 22.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 90-91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.