PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5, CD 2 | 1968--1976
Tytuł artykułu

Logistyka dystrybucji świadczeń społecznych

Autorzy
Warianty tytułu
Distribution Logistics of Social Benefits
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wyróżniono rodzaje świadczeń społecznych (zasiłki, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, program dożywiania, stypendia i zasiłki szkolne) i na tym tle pokazano problemy logistycznej dystrybucji świadczeń głównie w postaci środków pieniężnych. Zdefiniowano problem ubóstwa i zwrócono uwagę na ważność tego zjawiska. Poruszono też problem skuteczności w pomocy społecznej. Bazując na podejściu procesowym wyodrębniono 10 głównych czynności procesu realizacji świadczeń. Pokazano sposoby usprawnień tych czynności od strony informatycznej, prawnej i organizacyjnej. Szczególna uwaga została zwrócona na monitorowanie efektów uzyskanej pomocy. Jest to z reguły niedoceniana czynność i w praktyce sprowadzająca się jedynie do wygenerowania sprawozdań wymaganych przez jednostki zwierzchnie. Pokazano kilka raportów w postaci graficznej (raporty strukturalne) i raport w formie tabelarycznej (analiza przestrzenna) opierając się na danych z rzeczywistych baz informacyjnych. Zaproponowano strategię efektywnej informatyzacji danego przedsięwzięcia opierającej się na pentadzie działań wykonywanych w następującej kolejności: potrzeby, cele, decyzje, informacje, system. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents types of the social benefits (allowances, family benefits, maintenance funds, residence and energy allowances, supplementary feeding program, scholarships). Due to above benefits there was discussed the cash distribution logistics for the customers. There was defined the great importance of poverty and problem of effectiveness in the social welfare. Using the process approach the ten main activities of recovery financial benefits were distincted. The types of improvement of the mentioned activities from the information, law and organizational point of view were discussed. The special attention was focused to the monitoring effects of the achieved welfare by the customers. Monitoring is usually unappreciated activity and in practice is equivalent to the qualitative and finance reporting. The article presents the examples of the structural reports (pie charts) and spatial report using tabular form. The reports were based on real databases in the social welfare center. The effective IT implementation strategy was proposed using the following order of activities: requirements, goals, decisions, information, IT system. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1968--1976
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2014, www.diagnoza.com.
 • 2. Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, https://empatia.mpips.gov.pl/ (dostęp: 11.07.2014).
 • 3. Golinowska S., Topińska I., Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
 • 4. GUS, Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r., Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Materiał na konferencję prasową w dniu 14.05.2014 r.
 • 5. GUS, Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, Warszawa 2013 www.stat.gov.pl/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2013.pdf (dostęp: 11.07.2014).
 • 6. Kotowska I. (red), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013, Raport tematyczny, Warszawa 2014.
 • 7. Lesiak E., Marciniak H., Melaniuk M., MOPS w Zgierzu. Analiza realizacji zadań w 2013 r., Prezentacja multimedialna wygłoszona na Sesji Rady Miasta w Zgierzu 27.03.2014 r.
 • 8. Melaniuk M., Tabele przestawne narzędziem analizy procesów społecznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 576, 2009, s. 223-236.
 • 9. www.mopszgierz.pl, Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu (dostęp: 11.07.2014).
 • 10. Panek T., Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007.
 • 11. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
 • 12. Ustawa z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej, Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 182.
 • 13. Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Wielkomiejska bieda w okresie transformacji, OMEGA-PRAKSIS, Łódź 1996.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.